Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Data og kort > JUPITER

Velkommen til Jupiter - Danmarks geologiske & hydrologiske database

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig

WMS og WFS holder flyttedag den 1. juni 2014

Omlægning af afgift til drikkevandsbeskyttelse
Fra 1. januar 2012 er det ikke længere den tilladte vandindvindingsmængde i vandforsyningernes indvindingstilladelser der er beregningsgrundlaget for drikkevandsafgiften. Afgiften er nu omlagt til et drikkevandsbidrag, der bliver opkrævet som en del af den i forvejen eksisterende vandafgift, som administreres af Skatteministeriet og opkræves af SKAT.
NST informerer om omlægningen under deres nyheder: http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/Drikkevandsbidrag.htm.
Det skal pointeres at indberetningspligten til Jupiter ikke bortfalder af den grund. Man vil stadig kunne tjekke vandindvindingstilladelser og oplysninger om ejer/gebyradresser på kommunens vandinvindingsanlæg her.

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer:

 • teknisk opbygning af boringen,
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • geologisk beskrivelse,
 • vandstandspejlinger og
 • grundvandskemiske prøver og analyser.
Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer:
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • drikkevandskemiske prøver og analyser,
 • oppumpede vandmængder og
 • tilladelser til vandindvinding.

English version (Google translate)

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen.

JUPITER-databasen