Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > JUPITER databasen

Velkommen til Jupiter - Danmarks geologiske & hydrologiske database

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig
Databasen indeholder information om mere end 280.000 boringer med oplysninger om blandt andet:
  • teknisk opbygning af boringen,
  • geografisk placering,
  • administrative oplysninger,
  • geologisk beskrivelse,
  • vandstandspejlinger og
  • grundvandskemiske prøver og analyser.
Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med oplysninger om blandt andet:
  • administrative oplysninger,
  • drikkevandskemiske prøver og analyser,
  • oppumpede vandmængder og
  • tilladelser til vandindvinding.
Kontakt Jupiter postkassen jupiter@geus.dk hvis du har spørgsmål om indberetning eller brugen af Jupiter fra dit fagsystem.

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen. ​

 

 Relevante links

 
JUPITER databasen