Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Data og kort > JUPITER

Velkommen til Jupiter - Danmarks geologiske & hydrologiske database

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig

Omlægning af afgift til drikkevandsbeskyttelse
Fra 1. januar 2012 er det ikke længere den tilladte vandindvindingsmængde i vandforsyningernes indvindingstilladelser der er beregningsgrundlaget for drikkevandsafgiften. Afgiften er nu omlagt til et drikkevandsbidrag, der bliver opkrævet som en del af den i forvejen eksisterende vandafgift, som administreres af Skatteministeriet og opkræves af SKAT.
NST informerer om omlægningen under deres nyheder: http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/Drikkevandsbidrag.htm.
Det skal pointeres at indberetningspligten til Jupiter ikke bortfalder af den grund. Man vil stadig kunne tjekke vandindvindingstilladelser og oplysninger om ejer/gebyradresser på kommunens vandinvindingsanlæg her.

Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig.

Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer:

 • teknisk opbygning af boringen,
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • geologisk beskrivelse,
 • vandstandspejlinger og
 • grundvandskemiske prøver og analyser.
Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer:
 • geografisk placering,
 • administrative oplysninger,
 • drikkevandskemiske prøver og analyser,
 • oppumpede vandmængder og
 • tilladelser til vandindvinding.

English version (Google translate)

For yderligere oplysninger kontakt GEUS v. Martin Hansen.

JUPITER-databasen