Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Grønland > Grønlandskort, Geologisk kort over Grønland 1 til 2 500 000

Indeks

Geologisk kort over Grønland 1 : 2 500 000 Indeks, Kortet viser de forskellige geologiske enheder (litostratigrafiske og kronostratigrafiske) i de isfrie landområder. De geologiske enheder i de omgivende havområder er tolket ud fra geofysiske data. På indlandsisens område findes højdekurver for isoverfladen og isens underlag samt tykkelseskurver for isen.
General geological map of the ice-free areas of all of Greenland 1: 2 500 000

Geologisk kort over Grønland 1: 2 500 000

Geologisk kort over Grønland med lithostratigrafiske og kronostratigrafiske inddelinger. Offshore geologien på havbunden og shelf-områderne er baseret på geofysisk tolkning. Højdekurver for Indlandsisens overflade og bund er gengivet sammen med kurver for istykkelsen. Illustrationen viser Atlas udgaven af kortet. Det foldede kort og det ufoldede vægkort har ikke de røde inddelinger indtegnet.

Pris: 200 kr eksl. moms, eksl. forsendelse

En foldet udgave af kortet er inkluderet i publikationen: Greenland from Archaean to Quaternary, publiseret i 2009 som Geology Survey of Denmark and Greenland Bulletin 18. www.geus.dk/publications/bull/nr18/index-dk.htm


Front cover of the map book Geologisk kort over Grønland 1: 2 500 000
Atlas udgave

Denne publikation er en handy atlas udgave af det geologiske kort over Grønland i skala 1: 2 500 000.

Det geologiske kort viser overflade-geologien på land og en geofysisk fortolkning af geologien til havs.

Kortet er lavet til den professionelle geolog, men denne atlas udgave kan også bruges som et handy kort over Grønland i skala 1: 2 500 000. Der er mere end 280 stednavne på kortet og formatet er 21 x 24 cm.

Kortet er inddelt i 12 segmenter, som hver udgør et opslag i atlasset.

Generel information om kortet er gengivet i tre segmenter. Det omfatter: 1)En tegneserie, som viser Grønlands geologiske udvikling. 2)Legenden på engelsk, hvor de geologiske enheder er gengivet med farver og talkoder, som kan genfindes på kortet. 3)Legenden for områder til havs med oplysninger om, hvor data stammer fra.

Grønland er verdens største ø med en bredde på op til 1250 km fra øst til vest og en længde på 2675 km fra nord til syd. Indlandsisen dækker 81 % af Grønland, og den har en maksimal tykkelse på ca. 3.4 km. Det isfrie land har et areal på ca. 410.000 km2 .

Pris: 56 kr eksl. moms, eksl. forsendelse

Bestil vægkort eller atlas

Segment 4 Segment 3 Segment 2 Segment 13 Segment 10 Segment 12 Segment 9 Segment 11 * Segment 8 Segment 5 Segment 6 Segment 7

Grønlandskort, Geologisk kort over Grønland 1 til 2 500 000