Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Grønland

Geologiske kort over Grønland

Oversigtskort over Grønlands geologiske opbygning, 1:2500000, Kortbeskrivelse, Geologiske kort over Grønland 1:500 000, Geological map of Greenland series CD rom, Geologiske kort over Grønland 1:100 0000, Kvartærgeologiske kort over Grønland 1:500 000, Kortblade uden for serier,
Billede fra Grønland

Oversigtskort over Grønlands geologiske opbygning

1 : 2 500 000

Oversigtskort over Grønlands geologiske opbygning.
Kortet viser de forskellige geologiske enheder (litostratigrafiske og kronostratigrafiske) i de isfrie landområder.
De geologiske enheder i de omgivende havområder er tolket ud fra geofysiske data. På indlandsisens område findes højdekurver for isoverfladen og isens underlag samt tykkelseskurver for isen.

Kortbeskrivelse

Interaktivt kort

1:500000 Geologiske kort over Grønland.

1 : 500 000

Geologiske kort over Grønland.
Kortene viser udbredelsen af de prækvartære bjergarter. Bjergarterne er henført til deres stratigrafiske placering i orogener (bjergkædefoldninger) eller kronostratigrafiske niveau. Serien omfatter 14 kort, hvoraf 13 er publiceret, medens et (nr. 6) er under teknisk udarbejdelse.

Geological map of Greenland series CD rom

1:250000 Geologiske kort over Nord og Nordøst Grønland.
1 : 250 000

Geologiske kort over Nord- og Nordøstgrønland
Topografiske kort over Nord- og Nordøstgrønland
Kortene dækker arealet fra 80°N på Grønlands nordvestkyst og mod øst til det nordligste punkt på Grønland, - mod syd til 70°N på østkysten. Denne del af Grønland udgør ca. halvdelen af landets isfrie areal.

Interaktivt kort - geologi og topografi i Nord- og Nordøstgrønland

Rapport om datagrundlaget for 1:250.000 kortet

1 : 100 000 Geologiske kort over Grønland

1 : 100 000

Geologiske kort over Grønland.
Kortene viser udbredelsen af bjergarter; prækvartære såvel som kvartære. Der er publiceret 56 af seriens kort.

1 : 500 000 Kvartærgeologiske kort over Grønland

1 : 500 000

Kvartærgeologiske kort over Grønland.
På kortene vises udbredelsen af glacigene, glaciofluviatile, æoliske og marine dannelser.

Kortblade uden for serier
Kortblade uden for serier

Caledonian orogen East Greenland (download hele kortet i pdf-format)

Airborne geophysics

Geologiske kort over Grønland