Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > Wennerprofilering

​Wennerprofilering

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Wennerprofilering er en traditionel geoelektrisk profileringsmetode, hvormed man måler, hvorledes jordens resistivitet varierer lateralt. Profileringen udføres normalt af 3 personer, der betjener et instrument og fire metalspyd opstillet i Wenner konfigurationen (Figur W1). Efter hver måling flyttes hele opstillingen i udlæggets retning uden at ændre elektrodekonfigurationen. Derved inddrages et jordvolumen af samme størrelse ved hvert målepunkt og ændringer i den tilsyneladende resistivitet afspejler laterale modstandsvariationer. Det kan være nyttigt at foretage profileringen med flere elektrodeafstande, hvorved der opnås et kendskab til resistivitetsfordelingen i flere dybder.

De målte tilsyneladende resistivitetsværdier anvendes oftest direkte i en geologisk tolkning. I hydrogeologisk sammenhæng er metoden bl.a. brugt til at lokalisere områder med små laterale modstandsvariationer for at finde optimale forhold for geoelektriske sonderinger (Schlumbergersonderinger).

Wennerprofileringen er afløst af mere effektive metoder som PACES og MEP.

Måleprocedure for Wennerprofilering
Figur W1: Måleprocedure for Wennerprofilering. I Wenner konfigurationen opstilles alle elektroder på linie med ens indbyrdes afstand, a, og der sendes strøm gennem de to ydre elektroder, mens det elektriske potentiale måles over de to inderste elektroder. Opstillingen rykkes en elektrodeafstand efter hver måling.

Datastruktur
Et datasæt består af et Wennerprofil, hvor der for hver position kan være målt ved en eller flere elektrodeafstande. Datastrukturen for Wennerprofileringsdata er skitseret i Figur W2, samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet indberettes i Dataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for et Wenner-datasæt indberettes iWennHea-tabellen. Oplysninger om målepositionen og de enkelte datapunkter indberettes henholdsvis i WennPos-tabellen og WennDat-tabellen.
Se Dokumentationen, hvor aller tabeller og felter er beskrevet.

Skitse af datastrukturen for Wennerprofileringsdata i PC GERDA
Figur W2: Skitse af datastrukturen for Wennerprofileringsdata i PCGERDA.
For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
Wennerprofilering