Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > SkyTEM

​SkyTEM

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

SkyTEM er et målesystem som anvender den transiente elektromagnetiske metode. Senderspolen monteret på en ramme svæver i luften under en helikopter. Modtagespolen og navigationsinstrumenter er ligeledes monteret på rammen. Instrumenterne hænger på wiren som holder rammen. De transiente sonderinger optages stort set kontinuert i to sendermomenter langs flyvelinjen, som sikrer at der både er en overfladenær opløsning af jordlagene og stor indtrængning. Der har været og bliver anvendt forskellige rammestørrelser og dermed senderspole, hvorved der kan opnås indtrængningsdybder mellem 150-300 m afhængig af de geologiske forhold. Samtidig med dataoptagelsen indsamles navigationsdata, hvor positionen måles med GPS, rammens orientering med tiltmetre, og flyvehøjden med altimeter.

Såvel TEM data som navigationsdata processeres. Koblinger til elektiske installationer fjernes fra TEM dataene og disse midles for at reducere støj. Navigationsdata processeres så alle målinger kan tilskrives en flyvehøjde og en orientering af sender- og modtagespole, som indgår i inversionen af data. Inversionen anvender 1D jordmodeller med bånd til nabomodeller, enten langs flyvelinjen eller både langs og mellem flyvelinjer, så der henholdvis opnås en pseudo-2D eller pseudo-3D resistivitetsmodel.

SkyTEM metoden anvendes i stort omfang i grundvandskortlægning, hvor magasinernes udbredelse kortlægges samtidig med at de overliggende lag kortlægges.

De første SkyTEM data er indsamlet i 2003. De tidligeste data findes i proceseret form i TEM-datastrukturen, da det tog et par år at få udviklet data-strukturen for SkyTEM.

Datastruktur
Et SkyTEM datasæt består af sonderinger fra et kortlægningsområde og kan indeholder en lang række flyvelinjer. Alle måleopsætnings- og optageparametre indberettes sammen med såvel rådata som processerede data.

Datastrukturen for SkyTEM data er skitseret i Figur Sk1, samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet indberettes i Dataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for et SkyTEM-datasæt indberettes i SkyHea-tabellen. Overordnet set findes relateret til SkyHea-tabellen, SkySEG-tabellen og underliggende tabeller med oplysninger om måleopsætning, SkyLine-tabellen med flyvelinjeinformation, SkyDevType-tabellen og underliggende tabeller med oplysninger om navigationsinstrumenter og SkySeq-tabellen og underliggende tabeller med både rådata og processerede data for såvel måledata som navigationsdata.

Herunder følger en mere detaljeret beskrivelse af tabelstrukturen. Oplysninger om segmentets (momentets) repetitionsfrekvensen, senderspolens og modtagerspolens konfigurationer, samt parametre relateret til slukkeforløbet og støjniveau indberettes i SkySeg-tabellen, hvortil relateres der senderstrømsbølgeform, systemfiltre, tidsvinduer (gates) og senderspolens nøjagtige geometri i henholdsvis SkySegWave-tabellen, SkySegFilt-tabellen, SkySegTimes-tabellen og SkySegLoop-tabellen.

Oplysninger om flyvelinenummer og type indberettes i SkyLine-tabellen og flyvelinjens position i SkyLinePos-tabellen.

Oplysninger om anvendte navigationsinstrumenter indberettes i SkyDevType og deres position på rammen indberettes i SkyDev-tabellen.

Oplysninger om processeringssekvenser af måledata og navigationsdata indberettes i SkySeq-tabellen, herunder indberettes oplysninger om TEM segment (moment) i SkyDatSeg-tabellen, hvorunder der indberettes segmentets processeringsindstillinger i SkyDatList-tabellen og oplysninger om laterale sektioner af data i SkyDat-tabellen. De specifikke måledata pr. gate indberettes i SkyDatVal-tabellen i en talstreng i et ”blobfelt” enten som rå, processerede eller midlede data sammen med oplysninger om, hvordan tekststrengen læses. Ligeledes under SkySeq-tabellen indberettes oplysninger om Navigationsinstrument i SkyNavDev-tabellen, herunder oplysninger om processeringindstillinger i SkyNavList og laterale sektioner af navigationsdata i SkyNav og herunder igen indberettes de specifikke navigationsdata i SkyNavVal-tabellen i en tekststreng i et ”blobfelt” sammen med oplysninger om, hvordan tesktstrengen læses.

Oplysninger om de processerede datas position, sender- og modtagespoles højde over terrænoverfladen samt senderstrømstyrke indberettes i SkyProcSeg-tabellen og dataene kan indberettes i SkyProcDat-tabellen. Det er i stor grad undladt at læse data ind i SkyProcDat-tabellen, da dataene også kan findes den tabel, som lagrer forwardresponser fra inversionsresultatet af dataene.

I dokumentationen for PC GERDA formatet er alle tabeller og felter beskrevet.

SkyTEM-tabellen-strukturen kan også rumme data indsamlet med andre typer af luftbårne transient elektrokmagnetiske målesystemer.

Figur Sk1:  Skitse af datastruktur for SkyTEM data i PC GERDA
Figur Sk1: Skitse af datastruktur for SkyTEM data i PC GERDA.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
SkyTEM