Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > Schlumbergersondering

Schlumbergersondering

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Schlumbergersondering er en traditionel geoelektrisk sonderingsmetode, hvormed man måler, hvorledes jordens resistivitet varierer med dybden. Måleproceduren for en Schlumbergersondering består i, at man – med fastholdt opstillingscentrum og fastholdt afstand mellem potentialelektroderne – flytter strømelektroderne ud i stadig større afstand (L/2) fra centrum (Figur Sc1). For hver L/2-afstand måles en tilsyneladende resistivitetsværdi. For at opnå et bedre signal-støj forhold for store L/2-afstande benyttes et sæt potentialelektroder med en større dipollængde for disse afstande. 

Ved tolkning af de tilsyneladende resistivitetsværdier, som foretages ved hjælp af edb-programmer, anvendes en 1-dimensional jordmodel. Derefter kan der opstilles en geologisk model over lagfølgen på lokaliteten.

Schlumberger sondering er i stor grad afløst af MEP metoden og af TEM metoden.

Figur Sc1: Måleprocedure for en Schlumbergersondering
Figur Sc1: Måleprocedure for en Schlumbergersondering, hvor der er benyttet to potentialelektrodeafstande.

Datastruktur
Et datasæt består af en Schlumbergersondering, som kan være opdelt i flere segmenter, D.v.s. at der er målt med flere potentialelektrodeafstande. Datasættet kan også bestå af processerede Schlumberger data, hvor der er korrigeret for Wenner- og elektrodeeffekt; i så fald vil der kun være et segment. Datastrukturen for Schlumbergersonderingsdata er skitseret i Figur Sc2 samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet indberettes i Dataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for en Schlumberger datasæt indberettes iSchluHea-tabellen. Oplysninger om potentialelektrodeafstanden og de enkelte datapunkter indberettes henholdsvis i SchluSeg-tabellen og SchluDat-tabellen.

I dokumentationen af PC GERDA formatet er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur 4: Skitse af datastrukturen for Schlumbergersonderingsdata i PC GERDA.
Figur Sc2: Skitse af datastrukturen for Schlumbergersonderingsdata i PC GERDA.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
Schlumbergersondering