Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > Slæbegeoelektrik (PACES)

​Slæbegeoelektrik (PACES)

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase


Den slæbegeoelektriske metode, også kaldet PACES (Pulled Array Continuous Electrical Sounding), kombinerer geoelektrisk profilering og sondering således, at man måler, hvorledes jordens resistivitet varierer både lateralt og med dybden i 0 meter til ca. 20 meter. Måleproceduren for PACES metoden består i, at en række elektroder slæbes hen over jorden af et lille trækkøretøj. Der sendes uafbrudt en strøm gennem et elektrodepar, mens potentialet måles over en række elektrodepar samtidigt. Derved bliver der efter filtrering 1,5 meter mellem datapunkterne. Der anvendes typisk et "slæb", hvor afstanden mellem strømelektroderne er 30 meter, og hvor 8 potential¬elektrode¬par er fordelt således, at konfigurationernes fokusdybde ligger mellem 1,5 meter og 15 meter (Figur P1). Indtil 1998 blev der benyttet et "slæb" med 3 elektrodekonfigurationer (10 m, ~20 m og 30 m Wenner). Data målt med ”3- kanalsslæb” kaldes også PACEP-data. Der har desuden været anvendt ”slæb” med reducerede elektrode-afstande.

Inden en fysisk tolkning, som foretages med Edb-programmer, gennemgår data en yderligere processering. Denne vil typisk medføre at data midles og samles i sonderinger med en indbyrdes afstand på 5-10 meter. Data gemmes på denne form i GERDA sammen med rådata. Typisk tolkes hver enkelt sondering med en 1-dimensional jordmodel, hvis modelparametre er koblet til nabomodellernes modelparametre. Det er også muligt at tolke data med en 2-dimensional jordmodel. Tidligere blev data indsamlet i tre elektrode konfigurationer oftest anvendt direkte i en geologisk tolkning.

PACES metoden har afløst Wennerprofileringen og har været anvendt i stor udstrækning til kortlægning af grundvandsmagasiners sårbarhed.
Figur P1:  PACES metoden
Figur P1: PACES metoden. Øverst vises en principskitse af PACES metoden, hvor et lille trækkøretøj slæber elektroderne langs jordoverfladen. Nederst er elektrodekonfigurationerne vist ordnet nedad efter stigende fokusdybde. Elektrodekonfigurationens laterale fokuspunkt er angivet med Ù.

Datastruktur
Et datasæt består af et PACES profil, som kan være sammensat af flere delprofiler. Der indberettes både rådata og data, der er processeret og samlet i sonderinger. Datastrukturen for PACES data er skitseret i Figur P2, samt relateret til feltsituationen og data. Oplysninger, som er generelle for datasættet indberettes i Dataset-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for et PACES-datasæt indberettes i PacesHea-tabellen. For processerede data indberettes oplysninger om sonderingspositionen og de enkelte datapunkter for hver elektrodekonfiguration i henholdsvis PacesPos-tabellen og PacesDat-tabellen. Oplysninger om elektrodernes placering for hver enkelt elektrodekonfiguration (kanal) indberettes i PacesCha-tabellen. Rådata indberettes i tabellerne PAFil, PAFilSet, PAMa, PAMeas, PAPro, PAProTic og PATicPos. 

I dokumentationen for PC GERDA formatet er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur P2: Skitse af datastruktur for PACES data i PC GERDA.
Figur P2: Skitse af datastruktur for PACES data i PC GERDA.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
Slæbegeoelektrik (PACES)