Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Dokumentation > Tekniske anvisninger > 2-dimensionelle tolkninger

​2-dimensionelle tolkninger

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase


Den to-dimensionale jordmodel anvendes til tolkning af geoelektriske profildata, f.eks. MEP data. Oftest anvendes tolkningsmetoder, hvor modellen opdeles i en række celler og resistiviteten estimeres for hver celle samtidig med, at der stilles krav om, hvor meget resistiviteten må variere cellerne i mellem (Figur 2D1).

Figur 2D1: Et eksempel på en 2D model, hvilket her er en tolkning af et MEP profil målt med basiselektrodeafstand på 2 m.
Figur 2D1: Et eksempel på en 2D model, hvilket her er en tolkning af et MEP profil målt med basiselektrodeafstand på 2 m.

Datastruktur
Et model-datasæt består af én 2D model. Modellen kobles med ét eller flere i GERDA allerede eksisterende datasæt. Datastrukturen for 2D vertikale modeller er skitseret i Figur 2D2, samt relateret til model og data. Oplysninger, som er generelle for model-datasættet indberettes i Model-tabellen, mens generelle oplysninger specifikt for en 2D vertikal model indberettes iTwoDVMod-tabellen. Modelcellerne beskrives i en lokalt 2D koordinatsystem med en lateral afstandsakse, der følger profilet langs terrænoverfladen og en vertikal akse, der angiver højder som kote eller dybde. Den lokale afstandsakse relateres til utm-koordinater og kote i knækpunkter i profil og terrænforløb og indberettes i TDVPrPoi-tabellen. Hver enkelt modelcelles resistivitet, midtpunkt og evt. hjørnepunkter indberettes i TDVCell-tabellen. Oplysninger om indstillinger af tolkningsprogrammet indberettes i TDVMoSet-tabellen. Oplysningen om hvilket eller hvilke datasæt, modellen er en tolkning af, angives i TDVMoDSe-tabellen og modellens forwardrespons indberettes i TDVFwRes-tabellen.

I dokumentationen for PC GERDA er alle tabeller og felter beskrevet.

Figur 2D2: Skitse af datastrukturen for 2D modeller i PC GERDA
Figur 2D2: Skitse af datastrukturen for 2D modeller i PC GERDA

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.
2-dimensionelle tolkninger