Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > Database administration

​Database administration

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Indlæsning af data på PCGerda- og LAS-form til Gerda-databasen foregår ved at uploade filer (menu-punktet "Upload"). I filerne refereres der til projekter, projektdeltagere, geoelektiske instrumenter, tolkningssoftware, etc. Disse dataformer kaldes stamdata i modsætning til måledata og modeldata, som samlet kaldes geodat.

For at sikre, at data i GERDA-databasen er så anvendelige som muligt, er der en række konventioner m.h.t. navngivning af projekter, datasæt, tolkninger, instrumenter, etc., som skal overholdes. Disse er beskrevet særskilt på Nomenklatur siden.

Der er også en særskilt side - Brug af model editions, som beskriver, hvorledes Model Editions håndteres bedst muligt.

Vedligeholdelse af stamdata
Før f.eks. et måledatasæt kan indlæses, skal det projekt, som datasættet refererer til, være oprettet i GERDA-databasen. Tilsvarende skal de optage-instrumenter, der er blevet brugt, findes i databasen. Til dette formål findes der en række webmoduler (Bemærk Man skal tildeles specielle rettigheder i GERDA-databasen for at kunne opdatere stamdata. Henvendelse ang. dette pr. e-post til GERDA poskasse.

  • Projekter: Oprettelse af nye projekter, og opdatering af oplysninger om eksisterende projekter. Herunder registrering af hvilke områder projektet ligger i, hvem der er deltagere i projektet, samt med hvilke formål projektet er udført.
  • Områder: Oprettelse af nye områder (til hvilke projekter kan knyttes), samt opdatering af oplysninger om eksisterende områder.
  • Deltagere: Oprettelse af nye deltagere (som kan indgå i projekter), samt opdatering af oplysninger om eksisterende deltagere.
  • Instrumenter: Oprettelse af nye instrument -individer (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.), samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-individer.
  • Instrumenttyper: Oprettelse af nye instrument -typer (sendere, modtagere, kabler, modtagerspoler, switchboxes, etc.), samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende instrument-typer.
  • Software: Oprettelse af nye software -versioner , samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-versioner.
  • Softwaretyper: Oprettelse af nye software -typer , samt vedligeholdelse af oplysninger om eksisterende software-typer.

Efter opdatering af stamdata kan man downloade en PCGerda-database, der indeholder de nye stamdata (men ingen geodata).
Klik her for at downloade en tom PCGerda database

Geodata
Indlæsning af nye geodata sker som nævnt ved at uploade PCGerda-, LAS eller SEG-Y filer. Hvis der er brug for at lave ændringer i geodata, som allerede er i databasen, skal de oprindeligt indlæste data slettes og et nyt sæt data indlæses.

For yderligere information kontakt venligst:
GERDA postkassen, e-mail: gerda@geus.dk.

Database administration