Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - Brugermøde

Referat af brugermøde d. 10/11-2010

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Tid:

Onsdag den 10. november 2010

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C.   

Deltagere:

Tom Hagensen, MC ÅR
Mette Ryom (MRN), Rambøll
Joakim Westergaard, Orbicon|Leif Hansen
Gheorghe Goncear, MC Nyk
Ulrich Tue Jacobsen, Grontmij|Carl Bro
Anna Bondo Medhus, COWI A/S
Peter Mikkelsen, AU
Esben Auken (EA), AU
Anders Vest Christiansen, GEUS
Ingelise Møller Balling (ILM), GEUS, referent
Mikael Pedersen (MP), GEUS

Dagsorden:

 1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA
 2. Status for indberetning
 3. Status for ModelEdition (Historiske data / alternative tolkninger)
 4. Status for projektet "Optimering af seismikindberetning"
 5. Status for MRS projekt mht GERDA datamodel mv. 
 6. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).
 7. Evt. /næste møde

Næste møde:

Brugermøde 9. november 2011

(Desuden faglig følgegruppemøde den 28. april 2011 - bemærk ny dato)


MP bød velkommen til Brugermødet.  

Ad.1. Nyudvikling og forbedringer i GERDA

Se powerpointpræsentation for uddybning.

MP orienterede om hvilke forbedringer og nyudviklinger, der er foregået i GERDA i året løb. Følgende punkter var på programmet:

 • Model-versioner
 • Model-settings 
 • EPSG-koder 
 • Filtrerede udtræk
 • Mail med udtræksparametre ved påbegyndt udtræk

Hovedparten af arbejdet har vedrørt løsningen af Model-versioner (også kaldet Model Editions eller historiske data/alternative tolkninger) og hvorledes, det har forløbet, er gennemgået under pkt. 3.

Opgaven med Model-settings er løst sammen med Model-versioneringen.

EPSG-koder er ikke indført i GERDA endnu.

Filtrerede udtræk, hvor man bl.a. kan fravælge forwardresponser er ikke implementeret endnu.

Mail med udtræksparametre ved påbegyndt udtræk er nu i drift. 

Ad. 2. Status for indberetning

Se powerpointpræsentation for uddybning.

ILM viste en opgørelse over hvor mange data, der er blevet indberettet i årets løb. Desuden gennemgik hun hvilke problemer, der er fundet i GERDA databasen under en gennemgang af specielt modellerne. Hvorledes disse problemer rettes op blev også skitseret. ILM opfordrede til der altid indberettes en fålagsmodel, som ikke er samtolket med andre datatyper eller med a priori viden og nævnte, at Grundvandskortlægningens Kompetancenetværk for Geofysik har dette som punkt på deres næste møde. Som det sidste viste ILM, hvad man skal huske for at lave en ”god indberetning”.

Der udspandt sig en diskussion om, hvorledes man kan sikre, at der altid indberettes fålagsmodeller som ikke er samtolket med andre datatyper eller der er inddraget a priori viden. EA ville også gerne have, at man indberetter mangelagsmodeller. Han forslog at man skriver ind i SKYTEM-vejledningen af disse to modeller altid skal laves og indberettes til GERDA.

Ad. 3. Status for ModelEdition (Historiske data / alternative tolkninger)

Se powerpointpræsentation for uddybning. MP forklarede, at der er brugt meget tid på at indføre Model-versioner i GERDA. I løbet af foråret viste det sig, at den løsning vi havde lavet sidste efterår (bogholderi mellem data og modeller på positionsniveau) alligevel ikke kunne implementeres og vi måtte derfor starte forfra og finde en ny løsning. Denne løsning (filtrering/søgning på utm-koordinater) er nu ved at blive implementeret og skal efter planen være færdig inden årets udgang. MP viste, hvorledes det bliver bygget ind i kortsøgningen. Der udspandt sig en diskussion af kortsøgningsløsningen og der kom flere forslag til udvidelser. Der kom en opfordring til, at man ikke indberetter data med modeller før implementering af Model-versioneringen er færdig og der kommer en Aarhus Workbench release med nyt modelindberetningsmodul. Man må gerne indberette seismik og logs. Der blev ligeledes opfordret til, at man inden 1. december downloader alle de data fra GERDA, som man skal arbejde med resten af året, da GERDA vil blive lukket for upload og download nogle dage i december, mens GERDA omlægges med Model-versioner og testes sammen med Aarhus Workbench.
 

Ad. 4. Status for projekt "Optimering af seismikindberetning"

Se powerpointpræsentation for uddybning. MP viste hurtigt, hvorledes den optimerede seismikindberetning er blevet implementeret. Udvidelsen, der skal gøre det muligt at indberette rådata, mangler at blive lavet. Ligeledes er der ikke lavet en download løsning. Disse to opgaver laves i starten af det nye år (Udskydes for at give plads til færdiggørelsen af Model-versioneringen). 

Ad. 5. Status for MRS projekt mht GERDA datamodel mv.

MRN gennemgik kort fremdriften i MRS projektet mht. udvidelsen med MRS i GERDA. I løbet af efteråret har MRN, TFH, ILM og MP arbejdet på en datamodel. Den skal nu overføres til PCGerda diagrammet. Herefter skal datamodellen tjekkes mht. detaljer, først ved MRS projektets franske samarbejdspartnere og senere i en høringsfase. EA nævnte, at det var vigtigt, at høringen af datamodellen sker snartest muligt, så deres forslag til ændringer og udvidelser kan indarbejdes uden det forsinker projektet.

På foranledning af et spørgsmål oplyste MRN, at de har ca. 160 sonderinger liggende i Rambøl, som venter på at bliver indberettet og at Aarhus Universitet har ca. 20 sonderinger liggende.  

Ad. 6. Ønsker for det kommende år (under GERDA-driftsaftalen).

Der er to opgaver, som var på listen ved året start, som ikke bliver løst i år. Disse sættes på listen for opgaver til næste år.

Der er:

 • EPSG-koder
 • Filtrerede udtræk

Derudover kom der forslag om:

 • Ekstra tjek v. indberetning
 • Logtypelisten udvides med en beskrivelse af logtypen


MP nævnte, at det vil være hensigtsmæssigt, at EPSG-koder implemetereres samtidig med, at GERDA udvides med MRS, så der ikke skal laves generelle datamodeludvidelser lige efter MRS er implementeret.

Ad. 7. Evt./ Næste møde   

Næste møde i GERDA brugergruppen: 9. november. 2011.

Faglig følgegruppemøde 28. april 2011 - bemærk ny dato 

GERDA - Brugermøde