Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat nov. 2011

REFERAT AF MØDE OM GERDA DATA OG GEOLOGISK MODELLERING

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Fredag den 4. november 2011 

Sted:

GEUS, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Deltagere:

Se listen længere nede på siden 

Dagsorden:

Dagens program har fokus på:

Modellering – relationer mellem geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller – hvordan spiller de sammen og hvad har geofysikkens rolle været?

Powerpoint præsentationer for oplægene kan ses ved at følge linkene herunder

10.00 – 10.20:  Kaffe, velkomst, dagens program og resumé fra mødet d. 3. maj 2011 (Verner Søndergaard, GEUS)
10.20 – 10.50: Inddragelse af MRS i det hydrostratigrafiske modelarbejde på Sydsamsø (Theis Raaschou Andersen og Mette Ryom Nielsen, Rambøll)
11.00 – 11.30: SSV modellering brugt i modellering og kvalitetssikring af hydrostratigrafiske modeller samt i zonering til grundvandsmodeller (Jette Sørensen og Peter Thomsen, Rambøll)
11.45 – 12.30: Frokost
12.30 – 13.00: Geologisk model ved Ølgod og Skovlund - eksempel på effektiviseret modellering i et heterogent geologisk miljø (Flemming Jørgensen, GEUS)
13.00 – 13.30: Elektriske modstande for forskellige jordtyper - Hvilken betydning har modstandsvariationerne for de geologiske modeltolkninger? (Peter Sandersen, GEUS)
13.45 – 14.15: Fra geologisk til hydrologisk model – overvejelser om heterogenitet (Anker Lajer Højberg, GEUS)
14.15 – 14.35:  3D-geologisk modellering – i internationalt perspektiv (Richard Thomsen, GEUS)
14.35 – 14.50: Afsluttende diskussion, opsamling og afslutning

Baggrunden for møderækken er beskrevet i et kort notat.


Resumé og opfølgning efter mødet

v/ Verner Søndergaard, GEUS

Igen en meget stor tak til alle jer, der deltog i mødet den 4. november 2011. Ved dette andet møde i 2011, det fjerde af sin art, var der tilmeldt 32, hvoraf 27 deltog. Desværre måtte flere melde forfald i sidste øjeblik inden mødet, og dette betød bl.a., at deltagerantallet fra Naturstyrelsens enheder indskrænkede sig til kun 3, hvilket alle deltagere beklagede! – i øvrigt var der et godt mix af medarbejdere fra primært rådgivere, Aarhus Universitet og GEUS, og en ligeledes god fordeling mellem folk med geofysisk henholdsvis geologisk/modellørmæssig baggrund. Fremover forventer vi også deltagere fra nogle af vandselskaberne og kommunerne, som jo bl.a. modtager resultaterne fra grundvandskortlægningen for at omsætte disse til aktiv beskyttelse af fremtidens drikkevandsressourcer!

En særlig tak skal lyde til følgende, der bidrog ved at holde indlæg/oplæg på mødet:

Theis Raaschou Andersen, Rambøll
Mette Ryom Nielsen, Rambøll
Jette Sørensen, Rambøll
Peter Thomsen, Rambøll
Flemming Jørgensen, GEUS
Peter Sandersen, GEUS
Anker Lajer Højberg, GEUS
Richard Thomsen, GEUS

Ved sammensætning af programmet for møderne om GERDA-data og geologiske modeller har der gerne skullet være en slags rød tråd i form af en slags overordnet tema.

Det første møde i 2010 tog udgangspunkt i problemstillingen omkring udnyttelse af få-lags-modeller og mange-lags-modeller typisk baseret på tolkning af fladedækkende geofysik som TEM/SkyTEM. Det næste møde ligeledes i 2010 handlede især om nyudviklinger og optimeret anvendelse af de mange geofysikdata, der efterhånden findes i flere og flere områder. Det tredje møde i maj 2011 handlede om a-priori-viden. Hvad er dét, hvorfor er det vigtigt at vide noget om og hvordan håndterer vi a-priori-viden i forbindelse med geofysik og modellering. Mødet den 4. november 2011 handlede om modellering – relationer mellem geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller – hvordan spiller de sammen og hvad har geofysikkens rolle været?

Fra rådgiverside blev det understreget, at man fortsat gerne bidrager med mødeindlæg, når blot man får opfordring og et passende varsel. Endvidere var der enighed om at opfordre til størst mulig deltagelse af medarbejdere fra Naturstyrelsen, da det jo suverænt er den optimale anvendelse af GERDA-data i modellerings¬sammenhæng inden for den nationale grundvandskortlægning, det handler om på disse møder. Det er samtidig også på disse møder den fokuserede erfarings- og videnudveksling mellem modellører og geofysikere, og mellem udviklere, rådgivere og Nst-kunder kan foregå takket være en flot opbakning hidtil fra alle de involverede parter i grundvandskortlægningen.


Deltagerliste :

Jens Christian Storgaard, NST Øst 
Tom F. Hagensen, NST i Aarhus 
Lærke Therese Andersen, NST i Aarhus 

Jette Sørensen, Rambøll 
Theis Raaschou Andersen, Rambøll
Peter Thomsen, Rambøll
Mette Ryom, Rambøll 
Charlotte Zdrenka, Rambøll
Thue Weel Jensen, Alectia  
Anders Juhl Kalllesø, Orbicon  
Ole Frits Nielsen, Cowi A/S 
Gitte Hollonbo Westergaard, Niras  
Morten  Westergaard, Niras  
Martin Mortensen, Niras  
Michael Rosenberg Pedersen, Aarhus Vand 

Nikolaj Foged, GFS
Anne Sophie Høyer Christensen, AU/GEUS

Rasmus Rønde Møller, GEUS
Peter Sandersen, GEUS
Flemming Jørgensen, GEUS
Ingelise Møller Balling, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS  
Claus Diflevsen, GEUS 
Anker Lajer Højberg, GEUS
Susie Mielby, GEUS
Richard Thomsen, GEUS
Verner Søndergaard, GEUS

GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat nov. 2011