Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat sept. 2010

REFERAT AF MØDE OM GERDA DATA OG GEOLOGISK MODELLERING

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Tirsdag den 3. maj 2011 

Sted:

GEUS, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Deltagere:

Se listen længere nede på siden 

Dagsorden:

En rød tråd gennem dagens program er inddragelse af a-priori-viden i arbejdet med at transformere viden mellem geofysik og geologi i forbindelse med opstillingen af modeller (for geologi, hydrostratigrafi og grundvand). 

Powerpoint præsentationer for oplægene kan ses ved at følge linkene herunder

10.00 – 10.20:  Velkomst, dagens program og resumé fra det 2. møde d. 23. september 2010 (Verner Søndergaard, GEUS)
10.20 – 10.40: GERDA – Datakvalitet og modelarbejde (Ingelise Møller Balling, GEUS) 
10.40 – 11.10: Hvad er a-priori viden – teori og diskussion af a-prioriens natur (Esben Auken, Aarhus Universitet og Anders Vest Christiansen, GEUS)
11.20 – 11.50: Eksempler på brug af varierende grad af a priori i kortlægninger (Nikolaj Foged og Esben Auken, Aarhus Universitet) 
12.15 – 13.00: Frokost
13.00 – 13.30: Eksempler på samtolkning af geofysiske data under samtidig integrering af boringsinformation (Ole Frits Nielsen, Cowi)
13.30 – 14.00: Lolland-modellen – udfordringer og muligheder i bl.a. anvendelsen af SSV (Peter Thomsen og Chistina Hansen, Rambøll)
14.00 – 14.15:  Diskussion
14.30 – 15.00: Seneste udvikling i brugen af SSV i geologiske modeller – illustreret med eksempel fra Ølgod-modellen (Anders Vest Christiansen, GEUS)
15.00 – 15.20: Afsluttende diskussion, opsamling og afslutning

Baggrunden for møderækken er beskrevet i et kort notat.

Resumé og opfølgning efter mødet

v/ Verner Søndergaard, GEUS

Igen en meget stor tak til alle jer, der deltog i mødet den 3. maj 2011. Ved dette første møde i 2011, det tredje af sin art, var vi 40 deltagere - ligesom sidste år med en god blanding af medarbejdere fra rådgivere, Naturstyrelsen, Aarhus Universitet og GEUS, og en ligeledes god fordeling mellem folk med geofysisk henholdsvis geologisk/modellørmæssig baggrund.

En særlig tak skal lyde til følgende, der bidrog ved at holde indlæg/oplæg på mødet (i nævnte rækkefølge):

Ingelise Møller Balling, GEUS
Esben Auken, Aarhus Universitet
Nikolaj Foged, Aarhus universitet
Ole Frits Nielsen, Cowi
Peter Thomsen og Christina Hansen, Rambøll
Anders V. Christiansen, GEUS

Ved sammensætning af indholdet til møderne om GERDA-data og geologiske modeller har der gerne skullet være en slags rød tråd gennem programmet i form af et overordnet tema. Det første møde i 2010 tog udgangspunkt i problemstillingen omkring udnyttelse af få-lags-modeller og mange-lags-modeller typisk baseret på tolkning af fladedækkende geofysik som TEM/SkyTEM. Det næste møde handlede især om nyudviklinger og optimeret anvendelse af de mange geofysikdata, der efterhånden findes i flere og flere områder.

Den røde tråd, der var tænkt ind i mødet d. 3. maj 2011, handlede om a-priori-viden. Hvad er dét, hvorfor er det vigtigt at vide noget om og hvordan håndterer vi a-priori-viden i forbindelse med geofysik og modellering.

Diskussionslysten var igen stor, takket være ikke mindst de gode og velvalgte indlæg og oplæg, der blev præsenteret, men også takket være en åben og positiv lyst til at lytte og bidrage fra alle!!! Jeg er dog helt klar over, at mange havde mere på hjerte end de fik lejlighed til at fremkomme med, på trods af at programmet var begrænset til 6 indlæg, men det kan næppe undgås i så engageret en forsamling!

Vi håber at kunne holde et nyt møde til efteråret. Vi melder dato og forslag til temaer ud hen på sommeren, og så må I meget gerne komme med bud på indlæg.


Deltagerliste :

Gheorghe Goncear, NST Øst 
Esben Sejer Boëtius, NST Øst 
Frank Andreasen, NST Øst 
Stine Rasmussen, NST i Aarhus 
Thomas Nyholm, NST i Aarhus
Tom F. Hagensen, NST i Aarhusv 
Lærke Therese Andersen, NST i Aarhus
Anna Maria Nielsen, NST i Aalborg
Steen Thomsen, NST i Ribe  
Thomas Brünings-Hansen, NST i Ribe 
Kenneth Ejsbøl, NST i Ribe  
Niels Arne Wahl, NST i Ribe 
Sanne Doll Munk, NST i Odense 
Lisbeth Lauritsen, NST i Odense

Tom Pallesen, Grontmij | Carl Bro A/S
Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro A/S
Jette Sørensen, Rambøll 
Christina Hansen, Rambøll
Theis Raaschou Andersen, Rambøll
Peter Thomsen, Rambøll
Mette Ryom, Rambøll 
Charlotte Zdrenka, Rambøll
Joakim Hollenbo Westergaard, Rambøll
Peter Møller Duch, Alectia 
Thue Weel Jensen, Alectia 
Henrik Olesen, Orbicon  
Ole Frits Nielsen, Cowi A/S
Kurt Møller, Cowi A/S 
Flemming Effersø, SkyTEM Surveys ApS 

Esben Auken, GFS
Nikolaj Foged, GFS
Anne Sophie Høyer Christensen, AU/GEUS

Rasmus Rønde Møller, GEUS
Flemming Jørgensen, GEUS
Ingelise Møller Balling, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS 
Susie Mielby, GEUS
Anders Vest Christiansen, GEUS
Richard Thomsen, GEUS
Verner Søndergaard, GEUS

GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat sept. 2010