Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat sept. 2010

REFERAT AF MØDE OM GERDA DATA OG GEOLOGISK MODELLERING

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Torsdag den 23. september 2010 

Sted:

GEUS, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Deltagere:

Se listen længere nede på siden 

Dagsorden:

Powerpoint præsentationer for oplægene kan ses ved at følge linkene herunder

10.00 – 10.30:  Velkomst, dagens program og resumé fra det 1. møde d. 23. april 2010 (Verner Søndergaard, GEUS)
10.30 – 11.00: GERDA - databasen (Ingelise Møller Balling og Mikael Petersen, GEUS)
11.10 – 11.40: GERDA - Aarhus Workbench (Esben Auken, AU)
11.40 – 12.30: Frokost
12.30 – 13.00: GERDA-datagrundlaget – problemstillinger ved inddragelse af forskellige SkyTEM-kortlægninger i geologiske modeller (Peter Thomsen og Charlotte Zdrenka, Rambøll)
13.00 – 13.35: Optimeret udnyttelse af geofysikdata i geologiske modeller ( Flemming Jørgensen, GEUS og Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro A/S)
13.35 – 13.50: Diskussion
14.10 – 14.40: Nyudviklinger inden for anvendelsen af de geofysiske data (Anders V. Christiansen, GEUS)
14.40 – 15.00: Geologisk 3D basismodel i Danmark? (Richard Thomsen, GEUS)
14.45 – 15.20: Afsluttende diskussion, opsamling og afslutning

Baggrunden for møderækken er beskrevet i et kort notat.

Resumé og opfølgning efter mødet

v/ Verner Søndergaard, GEUS

Først og fremmest en meget stor tak til alle jer, der deltog i dette møde, som var en opfølgning på et tilsvarende møde den 23. april 2010. Ved begge møder var der ca. 35 deltagere med en god fordeling mellem rådgivere, miljøcentre, Aarhus Universitet og GEUS, og en ligeledes god fordeling mellem folk med geofysisk henholdsvis geologisk/modellørmæssig baggrund.

En særlig tak til følgende, der bidrog ved at holde indlæg/oplæg på mødet (i nævnte rækkefølge):

Mikael Pedersen og Ingelise Møller Balling, GEUS
Esben Auken, Aarhus Universitet
Charlotte Zdrenka og Peter Thomsen, Rambøll
Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro a/s og Flemming Jørgensen, GEUS
Anders V. Christiansen, GEUS
Richard Thomsen, GEUS

Diskussionslysten var stor, takket være ikke mindst de gode og velvalgte indlæg og oplæg, der blev præsenteret, men også takket være en åben og positiv lyst til at lytte og bidrage fra alle!!! Det kom der mange spændende og fremadrettede forslag ud af.

Et af de vigtigste formål med møderne har været at få en fortløbende god dialog mellem dem, der tilvejebringer og lægger de geofysiske data i GERDA-databasen og dem, der sidenhen downloader disse data og benytter dem i det videre kortlægningsforløb, herunder specifikt i opbygningen af geologiske modeller. Dialogen og den gensidige indsigt i de faglige problemstillinger er vigtige forudsætninger for at alle involverede får muligheden for at yde et tilfredsstillende stykke arbejde, som er fagligt velfunderet, således at det samlede resultat af grundvandskortlægning kan blive bedst muligt.

Da der var stemning for et tilsvarende møde engang næste forår, vil jeg hermed opfordre til, at I tænker over indlæg eller oplæg, som kunne være aktuelle at tage op til den tid. Jeg vil i starten af det nye år vende tilbage med en mødedato og opfordring til at komme med ideer til indhold.


Deltagerliste :

Gheorghe Goncear, MC NYK
Esben Sejer Boëtius, MC NYK 
Stine Rasmussen, MC AAR
Tom F. Hagensen, MC AAR 
Benny Andersen, MC AAR
Anna Maria Nielsen, MC AAL
Steen Thomsen, MC RIB 
Mette Iwanouw Jørgensen, MC ROS 
Lisbeth Lauritsen, MC ODE

Tom Pallesen, Grontmij | Carl Bro A/S
Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro A/S
Jette Sørensen, Rambøll
Theis Raaschou Andersen, Rambøll
Peter Thomsen, Rambøll
Mette Ryom, Rambøll 
Charlotte Zdrenka, Rambøll
Peter Møller Duch, Alectia 
Thue Weel Jensen, Alectia
Joakim Hollenbo Westergaard, Orbicon | Leif Hansen A/S
Mette Danielsen, Orbicon | Leif Hansen A/S 
Jens Colberg-Larsen, Cowi A/S
Morten Westergaard, Niras
Martin Mortensen, Niras

Esben Auken, GFS
Nikolaj Foged, GFS
Kurt Sørensen, AU
Anne Sophie Høyer Christensen, AU

Rasmus Rønde Møller, GEUS
Flemming Jørgensen, GEUS
Ingelise Møller Balling, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS 
Susie Mielby, GEUS
Anders Vest Christiansen, GEUS
Richard Thomsen, GEUS
Mikael Pedersen, GEUS
Thomas Vangkilde-Pedersen, GEUS
Verner Søndergaard, GEUS

GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat sept. 2010