Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - faglig følgegruppe - referat april 2010

REFERAT AF MØDE I FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GERDA

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Onsdag den 28. april 2010

Sted:

Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C.

Deltagere:

Anna Maria Nielsen (MC Aalborg)
Steen Thomsen (MC Ribe)
Tom Hagensen (MC Århus)
Rolf Johnsen (Region Midtjylland)
Peter Mikkelsen (Aarhus Universitet)
Jesper Mortensen (Rambøll)
Ole Fritz Nielsen (Cowi)
Niels-Peter Jensen (I-GIS)
Ulrich Jacobsen (Grontmij-CarlBro)
Peter Møller Duch (Alectia)
Solvej Trautner (SkyTEM)
Lars Hjortshøj Jacobsen (Orbicon)
Jørgen Salomonsen (GEUS)
Lotte Thomsen (GEUS)
Mikael Pedersen, (MP) (GEUS)
Ingelise Møller Balling (ILM) (GEUS)
Anders Vest, referent (GEUS)
 

Dagsorden:

1. Status for opgaver på driftsprojektet
2. Status for seismikindberetningen
3. Status MRS-projektet
4. Kort gennemgang af de forskellige typer af data i GERDA
5. Implementering og brug af historiske data /alternative tolkninger. Udkast til retningslinjer
6. Diskussion og prioritering af resten af årets opgaver og næste års opgaver
7. Evt.
8. Næste møde  

Næste møde:

GERDA-faglig følgegruppe 14. april 2011.
(Desuden GERDA-brugermøde den 10. november 2010.)


Ad. 1. Status for opgaver på driftsprojektet

Se power point præsentation.

MP gennemgik kort hvad faglig følgegruppes opgaver består i.

Herefter status for opgaver på driftsprojektet. I overskrifter:
• DOI tabeller færdig. Mangler stadig lidt dokumentation og feltbeskrivelser.
• Implementering af model-versioner påbegyndt.
• WMS og WFS'er tunet og opdateret
• Forbedret web-kort
• Almindelig drift.

Ad. 2. Status for seismikindberetningen

Se power point præsentation.

Klargjort til at tage flere sgy-filer per linje.
Der skal altid være en ”final stack” som fungerer som master-fil.
Der kan kun være en fil af hver slags (final stack, basic stack osv.)
Gennemgang af indberetningsmodulet, web.
Gennemgang af tabelstrukturen – udkast til ny datastruktur. Alt bliver bibeholdt på ét datasæt.
I slutningen af juni vil det også være muligt at indrapportere rådata.
Diskussion omkring udlæsningen fra GERDA – hvad siger slutbrugerne? GeoScene3D skal kunne tage linjerne ind som gardiner. Hvad med dybdekonverteringen? Hvis det skal vises i GeoScene3D skal det geo-kodes. GEUS inddrager slutbrugerne for at få lavet en implementering der kan bruges i det daglige arbejde. Der tages desuden kontakt til I-GIS for at sikre integrationen med GeoScene3D

Ad. 3. MRS-projektet

Tom Hagensen gennemgik kort status for MRS projektet. Hovedsageligt opsamling og opsummering af eksisterende data indtil nu. Der bliver nu kigget på datastrukturen og en beskrivelse af data. Softwareudviklerne der laver tolkningssoftwaren bliver inddraget i arbejdet med at få MRS-dataene fra softwaren ind i en GERDA-struktur.

Ad. 4. Kort gennemgang af de forskellige typer af data i GERDA

Se power point præsentation.

Diskussion omkring MCI – hvad betyder det og hvordan skal det anvendes. Forslag fra GEUS præsenteret under punkt 5.
Ole Frits Nielsen: Forslag om at kalde det SMCI for samtolkning af forskellige typer geofysik (f.eks. MEP og TEM), og MCI for samtolkning af samme data type – primært tænkt til ældre HMTEM.

Ad. 5. Implementering og brug af historiske data /alternative tolkninger. Udkast til retningslinjer

Se power point præsentation.

I hovedtræk består den nye struktur af følgende hovedelementer:
• Der er oprettet en ny tabel og der er tilføjet 4 nye felter i ODVPDSEP og TDVMODSE (Edition, InvType, InvTypeOrig, Latest).
• Der blev ikke opponeret imod den af GEUS foreslåede udvidede liste over Edition (1D, 1DLCI, 1DMCI, 1DSCI, 1DSmooth, 1DLCISmooth, 1DMCISmooth, 1DSCISmooth, 2D, 2DLCI, Other samt udvidelsen 1DPrior, 1DLCIPrior, 1DMCIPrior, 1DSCIPrior, 1DSmoothPrior, 1DLCISmoothPrior, 1DMCISmoothPrior, 1DSCISmoothPrior). Udvidelsen med SMCI, som foreslået af Ole Fritz Nielsen vil muligvis også blive inkluderet når mulige implikationer er gennemtænkt.
• ODVPDSEP.InvType og TDVMODSE.InvType (samt InvTypeOrig) kan have værdierne: 0 – None; 1 – Basic; 2 – Client; 3 – Client + Basic. Hvor Basic er en 1D fålagsmodel, tolket uden andre data typer og/eller a priori fra f.eks. boringer/seismik
• ODVPDSEP.Latest: GERDA sætter ved indberetning Latest til 1. Hvis der i forvejen findes en tolkning for samme datasæt/position med samme InvType flages denne som 0.

Sammen med den nye struktur til Alternative tolkninger fremstiller GEUS et sæt retningslinjer for brugen af de nye typer.

Esben Auken, MP og ILM holder inden sommerferien et møde for at afklare de sidste udeståender i forhold den praktiske implementering af ovenstående struktur.

Ad. 6. Diskussion og prioritering af resten af årets opgaver og næste års opgaver

Se power point præsentation

I hovedtræk:
• Model-versioner
• Model-settings
• EPSG-koder
• Filtrerede udtræk
• Mail med udtræksparametre ved påbegyndt udtræk

Kort diskussion vedr. prioriteringslisten. Færdiggørelsen af Model-versioner/Alternative modeller har højeste prioritet, herefter prioriterer Michael opgaverne efter mandskabs-ressourcer og opgaverne størrelse. Esben så gerne at implementeringen af EPSG-koder blev igangsat.

Ad. 7. Evt.

Ingenting.

Ad. 8. Næste møde:

14. april 2011

GERDA - faglig følgegruppe - referat april 2010