Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen > GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat april 2008

REFERAT AF MØDE OM GERDA DATA OG GEOLOGISK MODELLERING

GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase 

Tid:

Fredag den 23. april 2010 

Sted:

GEUS, Amtsgården, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg.

Deltagere:

Se listen længere nede på siden 

Dagsorden:

Powerpoint præsentationer for oplægene kan ses ved at følge linkene herunder

10.00 – 10.15:  Velkomst og introduktion (Verner Søndergaard, GEUS)
10.15 – 11.00: GERDA - systematisk gennemgang og projektoversigtsskema - flere modeller i samme projekt (Ingelise Balling, GEUS)
11.00 – 11.45: Tolkning af SkyTEM/TEM og mulighederne i fålags- og mangelagstolkninger, kortlægningsdybder, usikkerheder mv. (Nikolaj Foged, GFS)
11.45 – 12.00: Diskussion
12.00 – 12.45: Frokost
12.45 – 13.30: Udfordringerne ved opstilling af modeller - inddragelse af geofysiske data (Jette Sørensen, Rambøll & Tom Pallesen, Grontmij | Carl Bro)
13.30 – 14.15: Erfaringer fra opstilling af modeller ved anvendelse af flere forskellige tolkningstyper (Flemming Jørgensen, GEUS)
14.15 – 14.45: Diskussion
14.45 – 15.15: Hvad sker der nu?

Baggrunden for mødet er beskrevet i et kort notat.

Resumé af mødet

v/ Verner Søndergaard, GEUS

Et rigtig godt møde - og det kan især tilskrives:

4 veldisponerede, informative og lærerige indlæg, der samtidigt fungerede perfekt som diskussionsoplæg - tusind tak til alle I indlægsholdere, fordi I ville afse tid og bruge kræfter på at lave indlægene og for at stille op !!!!

at der var så mange af jer fra konsulentfirmaerne, fra miljøcentrene, fra Geologisk Institut og kolleger fra GEUS, der ville komme til mødet og dertil bidrage med så stort et engagement og så veloplagte spørgsmål og kommentarer, som jeg er tror, vi alle nød at være sammen om - tusind tak for dét! - vi satser helt sikkert på en opfølgning inden så længe!

Lige nu gøres der en del for at tage livtag med de vigtigste af de udfordringer, som også blev diskuteret på mødet den 23. april.
På geofysikområdet har der været afholdt både et GERDA-faglig følgegruppemøde og et Workbench-følgegruppemøde, og her er højeste prioritet:

1. at få sikret indberetning fra workbench til GERDA af alternative tolkninger for samme pojekt,
2. at få opdaret kodelister og korrekt kodning af allerede indberettede modeller og alternative modeller i GERDA,
3. at få sikret at workbenchen kan håndtere udtræk med flere modeller for samme projekt
4. at få etableret flere muligheder (faste scripts) for selektive udtræk fra GERDA via GERDA-hjemmesiden
5. at muliggøre indberetning af SCI.tolkninger såvel i Workbench som i GERDA
6. at gøre det samme for DOI (depth of Investigation)

Målsætningen er at disse faciliteter skal være klar i september 2010, hvilket kræver stor målrettethed den mellemliggende sommerferie taget i betragtning!

Vi planlægger under alle omstændigheder at holde et nyt møde for at informere til den tid, hvor også udnyttelse af de omtalte data kommer med på programmet.

Med hensyn til geologisk modellering specifikt og udnyttelsen af de mange geofysiske data er der taget og vil blive taget flere initiativer - nogle møder er allerede arrangeret, og vi håber så mange som muligt vil deltage - dialog er vejen frem i denne på mange måder pressede situation, som vi i fællesskab må finde de bedst mulige løsninger for at klare på en god måde!

Vi satser på at den gode dialog kan fortsættes og vil gøre vores gennem møder, workshops etc for at dette skal lykkes!

En liste over projekter, hvor data er tolket med mangelagsmodeller kan ses her.


Deltagerliste :

Gheorghe Goncear, MC NYK
Esben Sejer Boëtius, MC NYK
Stine Rasmussen, MC AAR
Tom F. Hagensen, MC AAR
Anna Maria Nielsen, MC AAL
Zijad Cosic, MC AAL
Steen Thomsen, MC RIB
Søren Tygesen, MC RIN

Tom Pallesen, Grontmij | Carl Bro A/S
Ulrich Tue Jacobsen, Grontmij | Carl Bro A/S
Peter Sandersen, Grontmij | Carl Bro A/S
Jette Sørensen, Rambøll
Christina Hansen, Rambøll
Peter Thomsen, Rambøll
Mette Ryom, Rambøll
Peter Møller Duch, Alectia
Thue Weel Jensen, Alectia
Joakim Hollenbo Westergaard, Orbicon | Leif Hansen A/S
Mette Danielsen, Orbicon | Leif Hansen A/S
Henrik Olsen, Cowi A/S
Ole Frits Nielsen, Cowi A/S
Morten Westergaard, Niras

Esben Auken, GFS
Nikolaj Foged, GFS
Theis Raaschou Andersen, AU
Anne-Sophie Høyer Christensen, AU

Rasmus Rønde Møller, GEUS
Flemming Jørgensen, GEUS
Ingelise Møller Balling, GEUS
Margrethe Kristensen, GEUS
Susie Mielby, GEUS
Richard Thomsen, GEUS
Verner Søndergaard, GEUS

GERDA - GERDA data og geologiske modeller - referat april 2008