Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > GERDA databasen

​Velkommen til GERDA

​GERDA - GEofysisk Relationel DAtabase

Disse sider er hjemsted for den nationale geofysiske database GERDA. Her kan man finde information om GERDA-projektet, databasen, udvekslingsformater og muligheder for download af data.

GERDA projektet
I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Afdelingen for Grundvand og Råstoffer ved det tidligere Århus Amt, Geologisk Institut ved Århus Universitet og GEUS blev der i 1996 til 1997 gennemført et pilotprojekt med det formål at forberede etableringen af en landsdækkende database for geofysiske data inden for råstof- og miljøområderne.

Dette arbejde mundede i 1998 ud i etableringen af en database og et tilhørende websted. Udviklingen er sket i et tæt samarbejde mellem Afdelingen for Grundvand og Råstoffer ved det tidligere Århus Amt, Geologisk Institut ved Århus Universitet og de tidligere firmaer Dansk Geofysik A/S, WaterTech A/S og Geografik A/S.

Arbejdet blev i pilotfasen financieret af Skov- og Naturstyrelsen, mens GEUS og Skov- og Naturstyrelsen deltes om financieringen i etableringsfasen.

Udover den "kontante" financiereing fra GEUS og Skov- og Naturstyrelsen har de øvrige deltagere i Arbejdsgruppen bidraget med knowhow og har deltaget uden betaling i møder m.v.

Databasen bærer navnet GERDA, der er et akronym for GEofysisk Relationel DAtabase.

Baggrund
Anvendelsen af geofysiske metoder ved forskellige typer af undersøgelser indenfor grundvands- og råstofområderne er i kraftig udvikling. De mange data fra geofysiske målinger i Danmark lagredes imidlertid spredt og uensartet, og der eksisterede ikke en samlet oversigt over hvilke data, der fandtes. Der var en risiko for, at værdifulde data kunne gå tabt f.eks. ved ændringer i organisatoriske strukturer. Genbrug af eksisterende data blev vanskeliggjort med den daværende, ukoordinerede lagringsstruktur. Derfor er der blevet oprettet en central database for disse geofysiske data.

Det blev tidligt i projektet besluttet, at GEUS - i kraft af sin rolle som Fagdatacenter for såvel borings- og grundvandsdata som råstofdata - skulle påtage sig opgaven med at sikre de data geofysiske. Derfor er databasen blevet placeret hos og administreres af GEUS.

For yderligere information kontakt venligst: Martin Hansen. 

 Relevante links

 
GERDA - Velkommen til den geofysiske database Gerda