Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Data og kort > Datasamlinger fra Grønland > Geofysisk kortlægning i Grønland med flybårne målinger

GEOFYSISK KORTLÆGNING I GRØNLAND MED FLYBÅRNE MÅLINGER

Baseret på offentlige finansiering og en defineret strategi om at stimulere malmefterforskning i Grønland, har der været udfør flybårne geofysiske kortlægninger over store dele Grønland. Totalt er der produceret 520 000 linjekilometer af geofysiske data.

Siden begyndelsen af 1990'erne er der foretaget flere geofysiske kortlægninger fra fly i Grønland. Formålet med undersøgelserne er et led i en målrettet strategi fra offentlige myndigheder om at stimulere aktiviteter vedrørende efterforskning af mineralske råstoffer. Målingerne bidrager desuden til den almene kortlægning af Grønlands geologi. Målingerne er overvejende finansieret af Grønlands Selvstyre (tidligere Hjemmestyret), og projekterne er udført i samarbejde med Råstofdirektoratet, Nuuk.

Kortlægningerne omfatter målinger af jordens naturlige magnetfelt samt målinger af påført induceret strøm i jorden dannet ved anvendelse af elektromagnetiske kilder i flyet. I enkelte områder er den naturlige radioaktive stråling opmålt. De målte geofysiske parametre afspejler jordens opbygning og sammensætning.

Projektet AEM Greenland 1994-1998 omfatter kombinerede elektromagnetiske og magnetiske målinger med stor detaljeringsgrad. Der findes detaljeret information (på engelsk) om de enkelte undersøgelser her: 1994, 1995, 1996, 1997, and 1998 survey 1 and survey 2. I forbindelse med AEM projekterne er der indsamlet 75 000 linekilometer data.

Aeromag projektet består af regionale undersøgelser af jordens naturlige magnetfelt som måles med stor nøjagtighed. Aeromag undersøgelser er udført i årene 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, og 2012. Der er i alt indsamlet 568 000 liniekilometer data

Prospekteringsselskaberne udfører også flybårne geofysiske undersøgelser. Information og data kan fås fra GEUS under forudsætning af at disse ikke længere er fortrolige.

De geofysiske data kan ses på Greenland Mineral Resources Portalen (åbner i nyt vindue)


Kontakt venligst Björn Henning Heincke for yderligere information.  

Geofysisk kortlægning i Grønland med flybårne målinger