Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Kontakt os

Kontaktinformation og CV

​Tast fornavn og/eller efternavn ind på den person du søger

E-mail til GEUS 

Hvis det er første gang du skriver e-mail til GEUS og ikke allerede er i dialog med en medarbejder, anbefaler vi, at du bruger hovedpostkassen: geus@geus.dkKun på den måde er du sikker på at modtage svar, da medarbejderen kan være væk fra GEUS i længere perioder, f.eks. pga. feltarbejde. GEUS’ journal vil så registrere og videresende din henvendelse til den rette person i GEUS. 

 
Modtager du ikke respons på e-post, som er sendt direkte til medarbejderen, send da venligst henvendelsen via GEUS' hovedpostkasse: geus@geus.dk.
 
Du kan også sende sikker e-mail til GEUS 

 
Lærke Thorling Sørensen
Lærke Thorling Sørensen
Chefkonsulent
Afdeling
Grundvands- og kvartærgeologisk kortlægning
Telefon
20555260
Uddannelse

Cand. Scient. Fysik og Kemi 1986, Århus Universitet.
Speciale: Kvælstofreduktion ved Fe(II) reaktionskinetik og katalytiske effekter af reaktionsprodukter.

Karriere

1984-1986 Kemilærer på Århus Teknikum ( nu AU)
1986-1988 Videnskabelig assistent på AU, Inst. Genetik og Økologi. NPO- projektet. Abiotisk nitratreduktion, kinetik og katalyse
1988-2006: Århus Amt. Grundvandsovervågning, grundvandskortlægning, grundvandsbeskyttelse, Grundvandskemi og feltarbejde. Projektleder GRUMO.
2006-ff. GEUS. Grundvandsovervågning. Projektleder. Rapportering, strategi, data, tekniske anvisninger, metodeudvikling, mm.

Publikationer
 • Jørgensen, L.F., Hinsby, K., Refsgaard, J.C., Larsen, F., Klitten, K., Thorling, L., Søndergaard, V.H., Brüsch, W., Postma., D. & van der Keur, P. 2015: From arsenic in groundwater in SE Asia to implications of climate change in Danish catchments - A brief review of current and past groundwater research in Denmark. In: Groundwater research. European Geologist 40, 9-12.
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Wienke, J., Hansen, B. & Thorling, L. 2015: Landovervågningsoplande 2013. Videnskabelig rapport fra DCE- Nationalt Center for miljø og Energi, nr. 120. Aarhus Universitet, 158 s.
 • Thorling, L. & Sørensen, B.L. 2014: Kemisk tilstandsvurdering Vandplan II. Rapportering af data og metodevalg. GEUS, 23 s.
 • Thorling, L. Hansen, B.& Rasmussen, K. 2014: Kemien afsløter grundvandets livshistorie. Vand og Jord 21 (2). Selskabet for Vand og Jord, 4.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2014: Udviklingen i nitratindholdet i grundvandet - en status [Teknisk arbejdsmøde i MST]. 1 april, 2014.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2014: Udviklingen i nitratkoncentrationen i grundvandet - en status. 1 april, 2014, Miljøstyrelsen.
 • Hansen, B., Thorling, L. & Dalgaard, T. 2014: Effekten af de seneste 30 års nitratindsats for drikkevandskvaliteten. Planteavlskongres 2014. 15. januar 2014. Herning...
 • Brüsch W. & Thorling T. 2013: Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer. Flade- og punktkilder, samt BK-boringer ude af drift. Dansk Vand Konference 2013. November 2013. Aarhus. Danva. Dansk Vand, 1 p.
 • Blicher-Mathiesen, G., Rasmussen, A., Grant, R., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling, L. 2013: Landovervågningsoplande 2012. NOVANA 74, 2013. Århus Universitet, DCE- Nationalt center for Miljø og Energi, 154 s. + 6 Bilag.
 • Thorling, L., Brüsch, W., Hansen, B., Larsen, C.L., Mielby, S., Troldborg, L. & Sørensen, B.L. 2013: Grundvand. Status og udvikling 1989-2012 (Særudgivelse). GEUS, 157 s. + 6 bilag.
 • Jensen, P.N., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Blicher-Mathiesen, G., Wiberg-Larsen, P., Bjerring, R., Hansen, J.W., Ellermann, T., Thorling, L., Holm, A.G. 2013: Vandmiljø og Natur 2012. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning [kun elektronisk]. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, nr. 78. Aarhus Universitet, 86 s.
 • Hansen, B. & Thorling L. 2013: Conceptual understanding of nitrate in groundwater [Kursus for masterstuderende AU i Jordbrugspolitik og forvaltning]. 12 december, 2013.
 • Thorling, L. 2013: Nitrat i grundvand-grundvandskemi og forvaltning. Miljøforvaltning for landbrugskonsulenter. 28 november, 2013. Kolding, Denmark. Videnscenter for Landbrug.
 • Thorling, L., Brüsch, W. & Esbensen, K. 2013: Appendix 2: Statistisk analyse - karakterisering af rund af pesticider i forskellige datasæt, med fokus på fladekilde/punktkilde karakteristika. Skelnen mellem Pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502. Miljøstyrelsen, 141 s. + 6 Bilag.
 • Tuxen, N., Roost, S., Kofoed, J.L.L., Aisoou, A., Binning, P., Bjerg, P.L., Thorling, L., Brüsch, W. & Esbensen, K. 2013: Skelnen mellem Pesticidkilder. Miljøprojekt nr. 1502, 2013. Miljøstyrelsen, 57 s. + 4 Bilag.
 • Hansen, B., Thorling, L., Møller, I.., Høyer, A.-S., Ditlefsen, C., Jørgensen, F., Kristensen, M., Mielby, S., Nielsen, A.M., Sandersen, P., Sørensen, B., Søndergaard, V., Thomsen, R. & Vangkilde-Pedersen, T. 2013: Strategies for knowledge based projection of the Danish drinking water resources. 2nd International Conference. Science for the Environment. 3-4 October, 2013. Aarhus, Denmark. DCE Aarhus University...
 • Broers, H.P., Visser, A., Erisman, J.W., Hansen, B., Refsgaard, J.C., Thorling, L., Slomp, C. & Prommer, 2013: Nitrogen responses in groundwater, surface water and air following nitrate action plans in the Netherlands and Denmark. LuWQ 2013: Land Use and Water Quality, Reducting effects of Agriculture. 10-13 June, 2013. The Hague, The Netherlands. RIVM, AU, GEUS, EAA & UBA. Abstract volume..
 • Hansen, B., Dalgaard, T., Thorling, L., Sørensen, B. & Erlandsen, M. 2013: Regional analysis of groundwater nitrate concentrations and trends in Denmark with focus on agricultural pressure. LuWQ 2013: Land Use and Water Quality, Reducting effects of Agriculture. 10-13 June, 2013. The Hague, The Netherlands. RIVM, AU, GEUS, EAA & UBA. Abstract volume..
 • Hansen, B., Thorling, L., Troldborg, L., Windolf, J., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B. & Dalsgaard, T. 2013: Estimation of time lag in groundwater and surface water N response in regard to N reduction in agriculture in selected estuary catchments of Denmark. LuWQ 2013: Land Use and Water Quality, Reducting effects of Agriculture. 10-13 June, 2013. The Hague, The Netherlands. RIVM, AU, GEUS, EAA & UBA. Abstract volume..
 • Thorling, L. & Brüsch, W. 2013: Overvågning og VAP. Ny sprøjtemiddelstrategi-renere grundvand?. 23 maj, 2013. Odense. ATV jord og grundvand. Ny sprøjtemiddelstrategi-renere grundvand? 23. maj 2013, 2.
 • Tuxen, N., Roost,S., Aispou, A., Binning, P., Bjerg, P.L., Thorling, L. & Brüsch, W. 2013: Punktkilder kontra Fladekilder. Ny Sprøjtemiddelstrategi- renere grundvand?. 23 maj, 2013. Odense. ATV jord og Grundvand. Ny Sprøjtemiddelstragegi-renere grundvand, 23 maj 2013, 2.
 • Hansen, B., Thorling, L., Sørensen, B., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2013: How does the Danish Groundwater Monitoring Programme support statistical consistent nitrate trend analyses. EGU - General Assembly 2013. 7-12 April, 2013. Vienna, Austria. European Geosciences Union. Abstract volume..
 • Thorling, L., Hansen, B. Dalgaard, T. & Erlandsen, T. 2013: Trend reversal of nitrate concentration in groundwater. 33 Anual Groundwater Conference - Groundwater and Catchment Management. 23-24 April, 2013. Tullamore, Ireland. IAH, Ireland. Proceedings of hte 33rd Annual Groundwater Conference, Tullamore Ireland, 8.
 • Fraters, D., Hinsby, K. & Thorling, L. 2013: Differences in monitoring approaches and implementation of EU directives across Europe. ATV vintermøde: Grundvandets tilstand, klimaændringer og vandplaner. 4 March, 2013. Vingsted. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & IAH Danmark. ATV Jord og Grundvand, 3 pp.
 • Thorling, L. 2013: Ny udbygget Grundvandsovervågning i Danmark, Beskyttelse af drikkevand og økosystemer. ATV Vintermøde: Grundvandets kvaniative og kemiske tilstand, nu og i fremtiden. 4. marts, 2013. Vingsted. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. ATV Jord og Grundvand..
 • Thorling, L., Sørensen, B.L. & Møller, R.R. 2013: Hvad ved vi om vandforbruget?. Grundvands ERFA møde, region og kommuner. 28 februar, 2013. Silkeborg. Region Midtjylland.
 • Thorling, L., Brüsch, W., Hansen, B., Langtofte, C., Mielby, S. & Møller, R.R. 2012: Grundvand. Status og udvikling 1989-2011. (Særudgivelse). GEUS, 127 s. + 5 Bilag.
 • Thorling, L. & Hansen, B. 2012: Nedsivning af næsringsstoffer- Status og trusler. Grundvand i Vandplaner 2015-2021 [Temadag for kommuner, regioner og forskningsinsitutioner]. 11december, 2012. København. Miljøministeriet, Naturstyrelsen.
 • Thorling, L. 2012: Jordvarmeboringer og grundvandskvalitet. ENVINA møde om jordvarmeboringer. 26. nov. 2012. Frederica. ENVINA.
 • Laier, T., Hinsby, K., Ernstsen, V.E., Thorling, L., Hansen, B.G., Larsen, F., Busenberg, E.,Plummer, N., Sültenfuß, J., Solomon, K. & Aeschbach-Hertig, W. 2012: Age-dating (SF6, 3H/3He) of recent groundwater at two early-warning pesticide leaching test sites in Denmark. Groundwater dating workshop. 15-19 October 2012. Rennes, France. University of Rennes. Abstract volume, 1 p.
 • Mielby, S. & Thorling, L. 2012: Den nationale overvågning- status og behov, Grundvandsovervågning. Hydrologidagen 2012. 24 oktober, 2012. Odense. IAH, IAHS, NHF, Hobe, Envina.
 • Kronvang, B. & Thorling, L. 2012: Forskningstrens i ind og udland. Hydrologidagen 2012. 24 oktober, 2012. Odense. IAH, IAHS, NHF, Envina, Hobe.
 • Thorling, L. 2012: Overblik over overvågning i EU-overvågning af vandmiljøet. Hydrologidag 2012. 24 oktober, 2012. Odense. IAH, IAHS, HOBE, NHF, Envina.
 • Thorling, L. 2012: Teknisk anvisning: Prøvetagning af grundvand. GEUS, 44 s. +. + 3 Bilag.
 • Thorling, L. & Hansen, B. 2012: Agricultural practises and nitrate monitoring in Denmark: Trend reversal. 39th international association of Hydrogelogists Congress. 16-21 September, 2012. Niagara Falls, Canada. International Association of Hydrogeologists. Program / Abstracts, 1 p.
 • Fraters, D., Kovar, K., Grant, R., Thorling, L. & Reijs, J. 2012: Monitoring the effectiveness of hte Nitrates Directive's Action Programmes. 39th international association of Hydrogelogists Congress. 16-21 September, 20. Niagara Falls, Canada. International Association of Hydrogeologists. Program / Abstracts, 1 p.
 • Hinsby, K., Markager, S., Kronvang, B., Windolf, J., Sonnenborg, T.O. & Thorling, L. 2012: Threshold values and management options of nutrients in a temperate estuary with poor ecological status. Hydrology and Earth System Sciences 16, 2663-2683.
 • Hansen, B., Dalgaard, T., Thorling, L., Sørensen, B. & Erlandsen, M. 2012: Regional analysis of groundwater nitrate concentrations and trends in Denmark in regard to agricultural influence. Biogeosciences 9, 3277-3286.
 • Binning, P.J., McKnigh,t U.S., Malaguerra, F., Rasmussen, J., Tuxen, N., Thorling, L., Brüsch, W., Kronvang, B., Albrechtsen, H.J., Bjerg, P.L.. 2012: Pesticides in groundwater: Modelling and data analysis of the past, present and future. Norrocs 2012. 18-21 September, 2012. Oslo, Norway. Nordrocs. Conference Compendium, Nordrocs 2012, 4 only.
 • Hansen, B., Thorling, L., Sørensen, B., Dalgaard T. & Erlandsen, M. 2012: Trend Analyses of Nitrate in Danish Groundwater. EGU General Assembly 2012. 22¿27 April, 2012. Vienna, Austria. European Geosciences Union. http://www.egu2012.eu..
 • Thorling, L. 2012: Teknisk anvisning for indsamling af Pejledata. Fagmøde for grundvandsovervågningen. 19 april, 2012. Fredericia. Naturstyrelsen.
 • Thorling, L., Hansen, B. & Skriver, M. 2012: Status and Trends for nitrate in Denmark. 22. møde i WG-C under EU CIS for Vandrammedirektivet. 21 March, 2012. Brüssel, Belgium. Direktorate genreale Environment EU (ENV. D.1).
 • Hansen, B., Thorling, L., Sørensen, B., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2012: Nitrattrends i dansk grundvand. Vand & Jord 1 (19). Selskabet for Vand & Jord, 37-40.
 • Malaguerra, F., Albrechtsen, H-J., Thorling, L. & Binning, P.J. 2012: Pesticides in water supply wells in Zealand, Denmark: A statistical analysis. Science of the Total Environment 414, 433-444. Elsevier.
 • Thorling, L., Hansen, B., Langtofte, C., Brüsch, W., Møller, R.R., Mielby, S. & Højberg, A.L. 2011: Grundvand. Status og Udvikling 1989-2010 [Kun elektronisk udgave]. GEUS, 132 s.
 • Hansen, B., Thorling, L., Sørensen, B., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: General National Downward Trend In The Nitrate Concentrations of Danish Groundwater since 1980. Science for the environment - environment for society. 5-6 October, 2011. Aarhus Universitet. University of Aarhus. Science for the environment - environment for society..
 • Thorling, L. 2011: Overvågningsprogrammet for grundvand og overfladevand. Kommunernes Vand og naturnetværk. 3 oktober, 2011. Kolding. Kommunernes Landsforening.
 • Grant, R., Thorling, L. & Hossy, H. 2011: Approach by Denmark. In: Fraters, B., Kovar, K., Grant, R., Thorling, L. & Reijs, J.W. (eds): Developments in monitoring the effectivenss of the EU nitrates Directive Action Programmes. Results of the second MonNO3 workshop, 167-190. RIVM. Bildhofen, the Netherlands.
 • Fraters, B., Kovar, K., Grant, R., Thorling, L. & Reijs, J.W. 2011: Synthesis of workshop. In: Fraters, B., Kovar, K., Grant, R., Thorling, L. & Reijs, J.W. (eds): Deveopments in monitoring the effectivenss of the EU nitrates Directive Action Programmes. Results of the second MonNO3 workshop, 35-74. RIVM. Bildhofen, the Netherlands.
 • Fraters, B., Kovar, K., Grant, R., Thorling, L. & Reijs, J.W. 2011: Developments in monitoring the effectiveness of the EU Nitrates Directive Action Programmes. Results of the second Mon NO3 workshop, 10-11 june 2009. RIVM Report 680717019/2011. RIVM, 389 pp. +. + 5 Enclosures.
 • Hansen, B., Thorling, L., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: Nitrate in Danish Groundwater during the last 60 years. Nitrogen and Global Change Conference. Key findings ¿ future challenges. 11-15 April, 2011. Edinburgh, England. Proceedings, 1 p.
 • Hansen, B., Thorling, L., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: Nitrat i dansk grundvand gennem de sidste 60 år. ATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. 6-7 marts, 2011. Vingsted, Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. ATV Jord og Grundvand, 1 p.
 • Hansen, B., Thorling, L, Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: Response to Comments on "Trend Reversal of Nitrate in Danish Groundwater - A Reflection of Agricultural Practices and Nitrogen Surpluses since 1950". Environmental Science & Technology 45, 4189-4189.
 • Hinsby, K., Markager, S., Kronvang, B., Windolf, J. & Thorling, L. 2011: Groundwater threshold values derived for protection of associated aquatic ecosystem - a case study. HydroEco 2011. 2-5 May, 2011. Vienna, Austria. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna. HydroEco 2011, Volume of abstracts, 69-70.
 • Thorling, L. 2011: Grundvandet i Danmark - og helt lokalt [Foredrag til generalforsamling i Vandrådet i Vejle Kommune]. 14/04-2011, Jelling. Vandrådet i Vejle kommune.
 • Thorling, L. 2011: Grundvandet, vores værdifulde ressource. 23/03-0011, Kattegat Centret. Folkeuniversitetet.
 • Hansen, B., Thorling, L., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: Nitrate in Danish groundwater during the last 60 years. 5th annual meeting of DWRP11. 27 January, 2011. Copenhagen. DWRP. Abstract volume, 4-5.
 • Thorling, L., Hansen, B., Møller, R.R., Mielby, S., Langtofte, C., Brüsch, W. & Højberg, A.L. 2010: Grundvandsovervågning Status og udvikling 1989 - 2009. (Særudgivelse). GEUS, 116 s. +. + 37 s. Bilag.
 • Thorling, L. 2011: Vandplanerne i Danmark, grundvand- kontinuitet og fornyelse. ATV-Møde: Vandplanerne, hvor er vi, og hvordan skal dubruges fremover. 26 januar, 2011. Gentofte. ATV-Fonden for Jord og Grundvand.
 • Hansen, B., Thorling, L., Dalgaard, T. & Erlandsen, M. 2011: Trend Reversal of Nitrate in Danish Groundwater - a Reflection of Agricultural Practices and Nitrogen Surpluses since 1950. Environmental Science & Technology 45, 228-234.
 • Thorling, L. & Sørensen, B.L. 2010: National og international anvendelse af data. Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring og samarbejde. 30 november, 2010. Gentofte. ATV jord og grundvand.
 • Thorling, L. 2010: Novana 2011-15, Grundvand- fornyelse og kontinuitet. Novana 2011-2015, IDA miljø. 26 oktober, 2010. København. IDA ( Ingeniørforeningen i Danmark).
 • Thorling, L. 2010: The WFD and groundwater protection in a Danish context, Status assesment and TV establishment, ammonium. WGC 19th meeting. 6-7 October, 2010. Brügge, Belgium. EU kommisionen DG Environment D1.
 • Thorling, L. 2010: Experiences form member states on GW-dependent terrestrial ecosystems and GW-dependent aquatic ecosystems. WGC 19th meeting. 6-7 October, 2010. Brügge, Belgium. EU kommisionen DG Environment D1.
 • Thorling, L. & Hinsby, K. 2010: Groundwater status based on environmental objectives for ecosystems and EU legislation- an input for disussion. WGC 19th meeting. 5-6 October, 2010. Brügge. EU kommisionen DG Environment D1.
 • Thorling, L. 2010: Monitoring the effectiveness of Action Programmes in Denmark 1988-2009. Toward Sustainable Groundwater in Agriculture. An International Conference LInking Science and Policy. 15-17 June, 2010. San Francisco, California, U.S.A.. Water Education Foundation, University of California (UCDAVIS). Abstract volume, 1 p.
 • Thorling, L., Hansen, B., Langtofte, C., Brüsh, W., Møller, R.R., Iversen, C. & Lajer, A.H. 2010: Grundvand, Status og udvikling 1989-2008 (Særudgivelse). GEUS. 48 s.
 • Thorling, L.& Hansen, B.& Magid, J. 2010: Opløst organisk fosfor i grundvand?. Vand & Jord 17 (1). Selskabet for Vand & Jord, 4.
 • Thorling, L. & Hansen, B. 2009: Geovejledning i grundvandskemisk kortlægning. ATV-Møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening. 10-11 marts, 2009. Vingsted, Vejle. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU.
 • Grant, R., Pedersen, L.E., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Hansen, B. & Thorling L. 2009: Landovervågningsoplande 2007. NOVANA. Faglig rapport fra DMU nr. 709. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 128 s.
 • Hansen, B., Mossin, L., Ramsay, L., Thorling, L., Ernstsen, V., Jørgensen, J. & Kristensen, M. 2009: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning 6. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, 110 s..
 • Thorling, L. & Moser, M.K. 2009: Det nationale pejleprogram. ATV-Møde: Variationer af Vandspejl og administration. 30 september, 2009. Århus. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. ATV Jord og Grundvand, 6 s.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2009: Nitrate trends in Danish groundwater. Catchment science: Interactions of hydrologi, biologi and geochemistry. 12-17 July, 2009. Andover, New Hampshire, U.S.A.. Gordon Research Conferences.
 • Thorling, L., Hansen, B.G., Møller, R.R., Iversen, C. Larsen, C.L., Brüsch, W., Højberg, A.L., Sørensen, B.L. & Sonnenborg, T. 2009: Grundvand- Status og udvikling 1989-2007, GEUS 2008. Special Publikation, 100 s. +. + 4 Bilag.
 • Grøn, C., Wium, M., Thorling, L. & Hansen, B. 2008: Uncertainty from sampling groundwater. A triplicate approach. Eurachem Workshop on Proficiency Testing. 15-16 April, 2008. Berlin, Germany. Eurachem, Eurolab & CITAC.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2008: Proficiency test of Danish groundwater sampling. EU Groundwater Policy Development. 13-15 November, 2008. Paris, France. UNESCO, BRGM e.g.. EU Groundwater Policy Development, 185 only.
 • Thorling, L., Larsen, C.L. & Hinsby K. 2008: The Challenge of deriving theshold values and background levels for groundwater in Denmark. EU Groundwater Policy Developments Conference - Good Status Objectives and Integrated Management Planning. 13-15 November, 2008. Paris, France. European Commission & UNESCO. Proceedings, 1 p.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2008: Use of geochemistry in groundwater vulnerability mapping in Denmark. In: Bennike, O. & Higgins, A.K.(eds): Review of Survey activities 2007. Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin 15, 45-48.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2008: Interkalibrering af grundvandsprøvetagningen 2007, NOVANA [Udkommer kun elektronisk: www.grundvandsovervaagning.dk]. Særudgivelse. GEUS, 37 s.
 • Hansen, B. & Thorling, L. 2008: Interkalibrering af grundvandsprøvetagere. Vand & Jord 15 (1). Selskabet for Vand & Jord, 35-37.
 • Thorling, L., Hansen, B., Jørgensen, L.F., Højberg, A.L., Larsen, C.L. & Brüsch, W. 2007: Grundvand. Status og udvikling 1989-2006, 79 pp. +. + 12 p. Bilag.
 • Thorling, L. 2007: The groundwater Directive as a tool for the resource Authorities. EU's ny grundvandsdirektiv. 26 March, 2007. Copenhagen. IDA miljø.
 • Thorling, L. 2007: Grundvandsbeskyttelse og overvågningssystemer i praksis. IDA konference - Vandmiljø 2007. 7 november, 2007. København. IDA.
 • Hansen, B., Sørensen, B. & Thorling, L. 2007: Arsen i dansk grundvand. ATV-Møde: Arsen i grundvand og drikkevand. 3 oktober, 2007. Århus. ATV-Fonden for Jord og Grundvand & DTU. ATV Jord og Grundvand, 1-12.
 • Projekter
  Lærke Thorling Sørensen