" />
Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Arkiv > Grundvandsgruppen

Forsiden

 
Grundvandsgruppens hjemmeside med beskrivelse af formål og links til baggrunden for centret, forventede resultater, delprojekternes indhold deltagende institutioner, samarbejde og centerledelse">
www.geus.dk > Vand/Danmark > Siden her

 

Illustration - grv-logo.gif

GRUNDVANDSGRUPPEN

 

The Groundwater Group

 

Det Strategiske Miljøforskningsprogram  
The Danish Environmental Research ProgramPesticides and Groundwater, Final Report, 1996-1999.
       Forord, indholdsfortegnelse - hjemtag hele rapporten.
PESTICIDER OG GRUNDVAND - Temanummer fra Grundvandsgruppen
 10 artikler - læs indledning og hjemtag artikler.
Pesticides and Groundwater, Annual Report 1998
Baggrund.
Centrets formål.
Forventede resultater.
Delprojekternes indhold.
Deltagende institutioner, samarbejde, centerråd og centerledelse.
Faglig kontaktperson og yderligere oplysninger.
Foto - fig2dk.jpg
Principskitse vedrørende forskningsprogrammet "Pesticider og Grundvand", omfattende laboratorieforsøg, feltstudier og regional modellering.Centrets formål.
 
Grundvandsgruppens indsats på problemkredsen "Pesticider og Grundvand" sigter mod at udbygge den nuværende, stærkt begrænsede viden om de fysiske, kemiske og mikrobiologiske forhold og processer, som er bestemmende for pesticiders binding, omdannelse og transport, såvel i jordlagene over grundvandsspejlet som i selve grundvandsmagasinerne.På baggrund af resultaterne fra laboratorie- og feltundersøgelser sættes desuden ind på at udvikle modeller til beregning af pesticidstoffernes spredning i større afstrømnings- og vandindvindingområder, hvor jordlagenes opbygning og egenskaber kan være stærkt varierende.I overensstemmelse med disse overordnede formål er center-indsatsen organiseret i 3 projekter.

De specifikke formål i projekt 1, der omhandler jordlagene over grundvandsspejlet, er:

 • at udvikle metoder til karakterisering af trykforhold og vandets bevægelsesmønster i heterogene jordlag, herunder undersøgelser af sprækkers og makroporers betydning for de hydrauliske forhold
 • at evaluere pesticid- og metabolit-transportens afhængighed af nedbørsfordeling, dyrkningsmetoder, afgrødevalg m.v.
 • at identificere bindings- og nedbrydningsmekanismer, der påvirker pesticid-transporten i jordlagene
 • at udvikle modeller til forudsigelse af pesticid-transport.
I projekt 2, der angår grundvandsmagasinerne, er de specifikke formål:
 • at identificere bindingsmekanismer, der påvirker pesticid-transporten i grundvandsmagasiner
 • at undersøge nedbrydningspotentialet for pesticider i forskellige grundvandsmagasiner
 • at identificere og beskrive mekanismer, som begrænser nedbrydning af pesticider i grundvand
 • at undersøge vådområders kapacitet m.h.t. at binde og nedbryde pesticider.
Endelig er de specifikke formål i projekt 3, der vedrører operationel modellering af pesticid-transport i større områder:
 • at udvikle og afprøve metoder til regional opskalering af resultater fra laboratorie- og feltforsøg i lille skala
 • at udvikle regionale modeller, der så vidt muligt omfatter transport og spredning samt binding og nedbrydning af pesticider i rodzonen, i den umættede zone og i selve grundvandsmagasinerne
 • at afprøve regionale modeller i to større områder, bl.a. i lys af arealernes udnyttelse
 • at vurdere nedsivnings- og sårbarhedsforhold på grundlag af forskellige modeller (deterministiske såvel som stokastiske).
Faglig kontaktperson.
Seniorforsker, ph.d. Jens Aamand, GEUS.
E-post: jeaa@geus.dk
 
Yderligere oplysninger.
Johnny Fredericia, GEUS, Øster Voldgade 10, 1350 København K.
Tlf.: 38 14 20 00 - Fax: 38 14 20 50 - e-post: jfr@geus.dk.  
[Til top]   Sidst ændret: 1. august 2001 © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS - Øster Voldgade 10, 1350 København K - Tlf.: 38142000 - Fax: 38142050 - E-post: geus@geus.dk
Grundvandsgruppens hjemmeside