Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Arkiv > Diverse fra Geologisk Datacenter > PC Jupiter > PC Jupiter - Tips & tricks

TIPS & TRICKS

PC Jupiter - Tips & tricks

Indhold

Problemløsning

 • Fås denne fejl ved dBase datasæt er BDE'er sat op til at kunne have for få filer åbne ad gangen.

  toomanyfiles.jpg Løsning

 • Fås denne fejl med en Access datasæt er BDE'er sat op til at bruge en forkert Access driver.

  serverkunneikkefindes.jpg Løsning

 • Andre programmer kan ikke læse de dBase filer som PC Jupiter laver: Løsning
 • Denne fejl betyder at en af indeksfilerne til et dBase datasæt er blevet slettet.

  indexdoesnotexist.jpg Løsning

top  

Optimering


For at PC Jupiter skal fungere optimalt skal BDE-en (pc-ens databasedriver) sættes korret op. Dette gøres ved følgende procedure:
 1. Luk alle programmer
 2. Hvis DAO35 programmet fra PC Jupiter cd-en ikke er installeret skal det installeres. Dette gøres ved at klikke på filen "Dao35.exe" i kataloget \Dao35 på PC Jupiter cd-en
 3. Åbn kontrolpanelet og start "BDE Administrator"
 4. Vælg fanebladet "Configuration"
 5. Vælg "Drivers" – "Native" – "DBASE" og sæt "LEVET" til 4 (fig. 1)
 6. Vælg "Drivers" – "Native" – "MSACCESS" og sæt DLL32 til IDDA3532.DLL (fig. 2)
 7. Vælg "System" – "INIT" og sæt "MAXFILEHANDLES" til 96 (fig. 3)
 8. Afslut "BDE Administrator" og sig ja til at gemme ændringerne

Når disse rettelser i opsætningen er foretaget burde følgende problemer være løst:

 1. Andre programmer kan ikke læse PC Jupiter dBase filer
 2. Problemer med at læse og generere Access delmængder

image1.jpg  

Figur 1. Opsætning af dBase version.

image2.jpg  

Figur 2. Opsætning af Access driver version.

image3.jpg  

Figur 3. Opsætning af antallet af filer der må være åbne på én gang.

Valg af PC Jupiters databaseformater

PC Jupiter er som standard leveret på dBase formatet der er det format som flest andre programmer kan læse. dBase formatet er dog ikke godt til at håndtere mange og store tabeller. Ved delmængder på over ca. 10.000 boringer vil det være en fordel at anvende Access formatet der er hurtigere ved store datamængder og samtidigt mere kompakt.

Konvertering til Access formatet

For at konvertere en delmængde til Access formatet skal PC Jupiter starte og den delmængde der skal konverteres skal åbnes. Herefter vælges menupunktet "Filer | Gem delmængde...". . Vælg formatet "MS Access 97" og vælg et filnavn til Access delmængden og tryk på OK (en Access delmængde ligger i en enkelt fil der indeholder alle tabellerne, i modsætning til en dBase delmængde der er et katalog hvor tabellerne ligger som selvstændige filer). Konvertering af store delmængder fra dBase til Access kan godt tage flere * 10 min.

Indeksering af tabeller

Store delmængder vil køre hurtigere hvis der oprettes indekser på tabellerne. Et indeks er en slags sorteringsnøgle der gør at PC Jupiter hurtigere kan finde frem til de data der hører til en bestemt boring). Indekser kan oprettes (og repareres) med programmet "Index.exe", der installeres i samme katalog som PC Jupiter. Indekserne oprettes ved at:

 1. Starte programmet "Index.exe"
 2. Vælge database format på den delmængde der skal indekseres
 3. Indtaste stien til database. For dBase formatet er det stien til det katalog som filerne ligger i (fig. 4), mens det for Access delmængder er stien til den fil som delmængden ligger i (fig. 5).
 4. Indekseringen startes ved at trykke på "start" knappen.
image4.jpg image5.jpg
Figur 4. Oprettelse af indeks til dBase delmængde Figur 5. Oprettelse af indeks til Access delmængde


Ved delmængder på over 5.000 til 10.000 boringer vil PC Jupiter køre væsentligt hurtigere med en indekseret Access delmængde end på en dBase delmængde. Især fremvisning af borejournal vil være meget hurtigere.
top  

Filformat

PC Jupiter kan køre på dBase, Access og Oracle databaser. Oracle er en database server som normalt vil være placeret på en anden pc i netværket, mens dBase og Access er lokale databaser der normalt vil ligge på ens egen pc, men som godt kan være placeret på en filserver. Skal der være en del samtidige brugere, vil dBase og Access ikke være en god løsning. Er der mange samtidige bruger bør PC Jupiter bruges på den måde at brugeren laver sit udtræk fra den centrale database og så gemmer sit udtræk, som man vil være enebruger på.

Ved delmængder på over ca. 10.000 boringer anbefales det at bruge Access formatet. Der findes ikke en entydig vejledning i valg af lokalt databaseformat. dBase og Access har hver deres fordele og ulemper som er skitseret i følgende tabel:
Format Fordele Ulemper
dBase Er det format flest andre programmer kan læse Fylder meget
Stiller mindst krav til pc'en ved simple søgninger Langsomt ved store delmængder og komplekse forespørsler
Er langsomt til opdatering af delmængder
Access Forholdsvist kompakt filformat Stiller større krav til pc'en end dBase
Er hurtigere end dBase ved komplekse forespørgsler på store delmængder Kan ikke læses af så mange forskellige programmerUdtræk

Her vil blive placeret eksportsdefinitioner der er defineret ved hjælp af PC Jupiter.
Link til definitions fil Beskrivelse

FireAtlasblade.iqd
Denne forespørgsel kan bruges som skabelon til søgning efter boringer på fire atlasblade.

IkkeGeotekniske.iqd
Denne forespørgsel vil finde de boringer der ikke har formålet 'G' (geoteknisk boring). Bemærk at hvis der blot søges på boringer hvor formålet er fra 'G', så vil boringer uden formål ikke blive medtaget.
top


Eksport


Forespørgsel (eksport definition) PC Jupiter forespørgsel på prøvebeskrivelser (indberetningsmodul)

Link til definitions fil Beskrivelse

TabelFeltOversigt.ixd
Denne eksportdefinitionsfil vil lave en oversigt PC Jupiters datatabeller og deres felter, samt en kort beskrivelse af feltindholdet.

Kodeliste.ixd
Denne eksportdefinition vil generere en liste over alle koder i PC Jupiter, sorteret efter de felter de hører til.SQL

Laves forespørgsler og eksportdefinitioner ved hjælp af SQL, skal brugeren være opmærksom på at der ikke findes én standard udgave af SQL, men at der til hver database findes en dialekt af SQL således at en kompliceret SQL forespørgsel der er lavet til et Access datasæt ikke nødvendigvis vil virke med et dBase eller Oracle datasæt. Denne begrænsning til trods, er der dog gode grunde til at lave forespørgsler og eksportdefinitioner i SQL, da det er muligt at lave forespørslerne mere avanceret, og da det er muligt at anvende PC Jupiter til at lave simpel statistik over boringerne i ens database.
I følgende skema er der en beskrivelse af nogle SQL eksempler med en link til Forespørgsels- og Eksportdefinitioner som kan downloades og anvendes fra PC Jupiter:
Link til definitions fil(er) og SQL sætning Beskrivelse
FormaalStatAcc.ixd FormaalStatDB.ixd

S

elect
borehole.purpose as Formål, count(*) as Antal
from
borehole
group by
borehole.purpose
order by
count(*)

En eksportdefinition der laver en oversigt over hvor mange boringer der er i delmængden med de enkelte boringsmål. SQL-sætningen som beskrevet til venstre virker kun ved Access datasæt. Bruges den på et dBase datasæt skal der i stedet for "order by count(*)" stå "order by Antal". Dette er et eksempel på at de små, men alt betydende forskelle der er på den SQL der hører til dBase og den der hører til Access. Selv om det er en lille forskel, vil dBase SQL sætningen ikke fungere med Access, og omvendt.

Hæftet "Start på SQL" fra IDG forlag kan anbefales som en kort introduktion til SQL.
PC Jupiter - Tips & tricks