Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Arkiv > Nyhedsarkiv > Geologiens Dage 2012

Geo dag 2012

 
www.geus.dk > Job-nyt-møder-presse > Møder/arrangementer > Geologiens dage 2012 >Siden her

Status og evaluering | Program (html) (med links) | Program (pdf 10Mbyte) | Downloads


Geologiens Dage 2012

Lørdag den 22. september og søndag den 23. september.

For tiende gang afholdes Geologiens Dage, i år den 22. og 23. september. På 67 steder rundt i hele Danmark står geologer, naturvejledere, medlemmer af de amatørgeologiske foreninger og mange andre parat med tilbud om ture, rundvisninger og udstillinger.

Hver for sig giver de mange arrangementer et glimt af Danmarks geologiske historie gennem 1½ milliard år - fra Bornholms granitter, over kalk- og molerklinter i syd og nord til istidens landskaber og nutidens aktive kystdannelser.

Den geologiske historie er vævet tæt sammen med dyre- og plantelivets historie, som vi i Danmark kan følge gennem mere end 500 millioner år. Flere af arrangementerne på Geologiens Dage handler derfor også om livet i tidligere jordperioder, som vi kender det gennem de mange forsteninger, der er bevaret i de geologiske aflejringer.

Geologiens Dage 2012 fokuserer på Danmarks værdifulde geologiske områder, dvs. de landskaber, tværsnit gennem jordlagene, kyststrækninger m.m., der i særlig grad kan illustrere Danmarks geologiske udvikling gennem tiderne.

De værdifulde områder er udpeget af kommunerne og kan have international, national, regional eller lokal betydning.

Den geologiske naturbeskyttelse varetages overvejende af kommunerne gennem bestemmelserne i ­kommuneplanerne. Dermed er det kommunernes ansvar i samarbejde med lodsejerne at sikre, at vi også i fremtiden vil kunne iagttage Danmarks geologiske fortid og stadige udvikling i naturens store bog.

Mød op den 22. og 23. september. Få en spændende dag og oplev, hvordan geologien og samfundet ­spiller sammen.

Praktiske oplysninger

  • De fleste ture er tilrettelagt for deltagere i alle aldre. En del ture er dog ikke egnede for gangbesværede.
  • De fleste arrangementer er gratis, enkelte kræver dog tilmelding/betaling.
  • Praktisk påklædning og fodtøj/gummistøvler anbefales.
  • Færdsel langs skrænter, klinter og i råstofgrave sker på eget ansvar.
  • Har du spørgsmål, så henvend dig til turens kontaktperson, arrangør eller eventuelt til koordinatorerne.
  • Det kan være en god idé at medbringe graveske, kniv og eventuelt en lup på turene.

Oversigtskort med ture

Jordartekort med ture

Program

1 Tur ved Råbjerg Mile
Geologi og landskab ved Råbjerg Mile. Vandretur gennem et af Danmarks allersmukkeste geologiske områder. Her vil blive snakket om klitdannelse og hele Skagen Oddes geologiske udvikling. Vi kommer også ind på problemer med indvinding af grundvand i et sådant område. Husk påklædning efter dagens vejr og medtag evt. mad og drikke.

Turledere: Geologerne Morten Kjærgaard og
Erling Fuglsang Nielsen
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - ca.16:00
Mødested: P-pladsen ved Råbjerg Mile, Kandestederne, 9990 Skagen
Arrangør: Geologiens Dage
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis

2 Stenene på stranden ved Hirtshals Klint
Klinten ved Hirtshals rummer en mangfoldighed af sten. Hvordan er de dannet? Hvor kommer de fra? Hvordan lærer vi dem at kende? Turen starter med et besøg i stensamlingen ved Hirtshals Fyr. Her fremvises de forskellige stentyper samt fossilførende blokke. Dernæst kikkes der på sten på stranden. Deltagerne kan medbringe sten som de ønsker bestemt. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turledere: Hugo Richner og Henrik Arildskov, Vendsyssel Stenklub
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00
Mødested: P-pladsen ved Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals
Arrangør: Vendsyssel Stenklub, www.vendsysselstenklub.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis

3 Geologiens Dag på Rubjerg Knude
På denne dag fortælles om geologien ved Rubjerg Knude samt om det store drama med fyret. Få svarene på spørgsmålene: Hvor kommer sandet fra og hvor er det på vej hen? Bliver der mere sand? Falder fyret snart i havet? 10:00 - 12:00: Der fortælles om geologien og udviklingen i området (gratis). 13:00 - 15:00: Tur i området gennem den spændende natur og ad Grønne Rende ned på stranden hvor geologien præsenteres. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Turledere: Geolog Kjeld Rømer og naturvejleder Jakob Kofoed Arildskov
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00
Mødested: P-pladsen ved Rubjerg Knude Fyr, Fyrvejen 110, Nr. Rubjerg, 9800 Hjørring
Arrangør: Aarhus Universitet og Vendsyssel Historiske Museum (30 38 86 13)
Tilmelding: Nej
Pris: 40 kr. (børn gratis; inkl. entre til Rubjerg Knude udstillingen)


4 Gamle og nye kyster omkring Voer Å
Området omkring Voer Å er udpeget som Nationalt Geologisk Interesseområde, fordi man her i detaljer kan følge hvordan kysten har udviklet sig gennem mere end 15.000 år med et væld af spændende landskabsformer. I området findes moræneaflejringer som blev afsat af istidens gletschere og havaflejringer, som er hævet op fordi landet er befriet for en kolossal vægt efter isen forsvandt. Turen foregår i privatbiler.

Turleder: Keld Rømer Rasmussen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:30
Mødested: Voerså by ved havnen for enden af Havnevej, 9300 Sæby
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev, www.dn.dk/broenderslev
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


5 Fra muldvarpeskud til hestesko
Med udgangspunkt i landskabet ved Nors Sø skal vi høre den spæn­d­ende geologiske historie om de processer, der har haft indflydelse på udformningen af det Thy, vi ser i dag. Påklædning og fodtøj efter vejret. Turen er ikke egnet for gangbesværede, barnevogne og klapvogne.

Turleder: Geolog Søren Torp (40 97 18 85, soren.torp@fiberpost.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Mødetid: 13:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen ved Isbjerg for enden af Hindingvej ved Nors Sø, 7700 Thisted
Arrangør: Nationalpark Thy
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


6 Fossiljagt i Ejerslev Molergrav på Mors
Lær at lede efter fossiler. Hvad skal du kigge efter og hvordan finder du dem? Medbring lommekniv og evt. en lup. Hør om moleret, der blev dannet for 55 millioner år siden og om hvorfor moler-klinterne på Mors og Fur er på kandidatlisten til UNESCOs Verdensarv. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turledere: Medarbejdere fra Moler Museet
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: Ejerslev Havn, Utkærvej, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Arrangør: Moler Museet, www.dueholmkloster.dk/moler_museet.htm
Tilmelding: Nej
Pris: Voksne 50 kr., børn under 18 år gratis


7 Geologidag på Livø - nu også med stenstegt kylling
Geologiens Dage handler om sten. Hvor kommer de fra? Hvad bliver de til? Hvordan kan man kende dem fra hinanden? Hvad kan de bruges til? - og hvordan ser de ud indeni? Kom og sav en sten over og få svaret. Slib den blank og få dens historie.

Turledere: Naturvejleder Lars Wachmann og naturvejleder Karin Winther
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:30 - 15:00
Mødested: Livø Havn, Skippervej, 9681 Ranum
Arrangør: Naturstyrelsen og Vesthimmerlands Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


8a Fossiljagt på Nordfur
Få steder finder man så mange spændende og velbevarede fossiler som i moleret på øerne Fur og Mors i Limfjorden. Det kan være fisk, der levede i havet, dengang moleret blev dannet for 55 millioner år siden. Det kan være insekter, der levede på land og med vinden blev ført ud over havet, hvor de gik til grunde. Og hvis man er meget heldig, kan det være rester af datidens fugle. Vi besøger nogle af de bedste findesteder på den nordlige del af Fur. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Geolog fra Fur Museum
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 13:00 - 14:30
Mødested: Bette Jenses Hyw, P-pladsen ved Stendalhøje, 7884 Fur
Arrangør: Museum Salling, Fur Museum, www.furmuseum.dk
Tilmelding: Nej
Entré: Gratis


8b Geologisk rundvisning, Fur Museum
Siden slutningen af den sidste istid har der boet mennesker på Limfjordsøen Fur. Men længe før den tid - for 55 mio. år siden - blev det sjældne jordlag moler dannet. På denne rundvisning kan man høre mere om landskaberne og de geologiske forhold på øen. Geologien på Fur og på Mors er faktisk så enestående at det vestlige Limfjordsområde nu optræder som officiel dansk kandidat til at blive optaget på Unesco's verdensarvs-liste. I forbindelse med Geologiens Dage har Fur Museum udvidet åbningstiderne fra 10:00 til 17:00.

Rundviser: Geolog fra Fur Museum
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 11:00 - 12:00
Mødested: Fur Museum, Nederby 28, 7884 Fur
Arrangør: Fur Museum, www.furmuseum.dk
Tilmelding: Nej
Entré: Gratis


9 Fossilerne i Aalborg Portlands kridtgrav i Rørdal
Kridtet i Aalborg Portlands kridtgrav er ca. 70 millioner år gammelt, og fra den geologiske periode der hedder Maastrichtien, det tilhører altså noget af det yngste kridt vi kender. Det bestå hovedsalig af mikroskopiske kalkskaller fra kalkalger, de såkaldte kokkolitter, deraf navnet Kokkolitkalk. Vi skal forsøge at finde og bestemme nogle af de fossile dyr der gemmer sig i kridtet, det der er størst chance for at finde er forskellige fine søpindsvin, men også forskellige muslinger, armfødder, ammonitter, belemnitter og meget andet. Medbring evt. en hammer og en skruetrækker til at dele kalkblokkene med. Børnevenlig tur.

Turledere: Tommy Sørensen og Susanne Schmidt
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00. Det er ikke muligt at komme ind på området, hvis man kommer senere
Mødested: P-pladsen ved Aalborg Portlands hovedindgang, Rørdalsvej 44, 9000 Aalborg
Arrangør: Vendsyssel Stenklub, www.vendsysselstenklub.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


10 På kanten af Lille Vildmose. Ekskursion med bus
Istiden har i den østlige del af Limfjorden skabt et spændende landskab med bakker og store flade arealer. Med afgang fra Lind­holm Høje Museet vil vi på en bustur besøge kridtøerne omkring Lille Vildmose, hvorfra vi har et imponerende syn ud over de store flader af hævet havbund fra Stenalderhavet. Til alle tider har der boet mennesker rundt om Lille Vildmose, og på toppen af Sejlflod kridtø fortælles om en af jernalderens væsentlige bebyggelser. Vi kører syd på og følger kanten af mosen, tværs gennem de store tørveudvindinger til det store fugletårn ved Tofte Sø, hvor det er muligt at studere et fantastisk fugleliv. Næste stop gør vi ved Lille Vildmosecentret, hvor vi indtager vor medbragte frokost. Vi fortsætter turen til foden af Mulbjergene, og her begiver vi os på en lille vandretur op på bakken. Herfra kan man studere istidens gamle kystlinjer. Inden vi kører tilbage mod Lindholm Høje, er der lige tid til at besøge en lille landskabsudstilling. Lille Vild­mose indgår i den danske naturkanon. Husk madpakke, fornuftigt tøj og evt. en god kikkert. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Naturvejleder Tommy Jensen, Nordjyllands Historiske Museum
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 16:00
Mødested: Lindholm Høje Museet, Vendilavej 11, 9400 Nørre Sundby
Arrangør: Nordjyllands Historiske Museum, www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk
Tilmelding: Ja, på 99 31 74 00 eller tj-kultur@aalborg.dk senest 1 uge før
Pris: 150 kr.


11 Bovbjerg
Bovbjerg - et landskab formet af is og hav Vi går en tur langs Bovbjerg Klint og hører om hvordan bl.a. istiderne og havet har formet det storslåede landskab. Vi går på jagt efter "Hoved­opholdslinjen" - grænsen for isens fremstød under sidste istid. Husk praktisk fodtøj. Turen er 3 km lang. Egnet for voksne og større børn, men ikke for gangbesværede.

Turleder: Mads Kjærstrup (29 80 32 94, madskjaerstrup@hotmail.com)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, Ferring, 7620 Lemvig.
GPS koordinater: 56° 30,795'N, 8° 7,179'Ø
Arrangør: Bovbjerg Fyr
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


12 Geologiens Dag ved Toftum Bjerge
Kom med på en tur langs stranden og hør historien om de tre istider, der gemmer sig i klinten. Lær stenene på stranden at kende og opdag deres hemmeligheder om vulkanudbrud og dyrelivet på dinosaurernes tid. Medbring selv plasticpose eller avis, så dine fund kan blive bestemt og godt indpakket.

Turleder: Helle Hartvigsen
Kontaktperson: Linda Ulfkjær (24 24 27 77, linda@venoe.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: Parkeringspladsen ved den lange trappe ned til stranden, Solbjergvej 26, 7600 Struer
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Struer www.dn.dk/struer
Tilmelding: Nej
Entré: Gratis


13 Fossiler fra Danien-tiden
Ved Dalbyover graver Østjysk Kalkleje i kalk fra Danien-tiden. Der findes mange fossiler, især søpindsvin. Vi prøver at bestemme fossilerne, og der er mulighed for at få medbragte fossiler bestemt. Husk hammer, lup, plastikposer til de indsamlede fossiler, gummi­støvler og evt. frokost. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Kai Ingemann Schnetler
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 13:00
Mødested: Parkeringsplads ved Dalbyover Kirke, Tinghøjvej 8A, 8970 Havndal
Arrangør: Jysk Stenklub, www.jyskstenklub.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


14 Naturperlen Sangstrup Klint
Norddjurs Kommune rummer rigtig mange naturperler, Sangstrup klint er en af dem. Søndag formiddag kan du møde en af naturvejlederne fra Naturcenter Norddjurs. Vi kigger efter fossiler og sætter nogle navne på nogle af de sten vi finder på stranden. Stenene fortæller historie og vi fortæller også historier. Tag formiddagskaffen med. Turen er gratis og alle er velkomne. Flere oplysninger ved naturvejlederne på Naturcenter Norddjurs, www.fjordcentret.dk eller www.naturcenternorddjurs.dk.

Turleder: Carsten Enemark (23 47 75 65)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00
Mødested: Sangstrup Klint, Hjembækvej, Sangstrup, 8500 Grenaa
Arrangør: Naturcenter Norddjurs
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


15 Hvad er der i vejen?
Geologiens Dag - Hvad er der i vejen? Sten, grus og sand i Djurs­lands undergrund. Vi besøger en forladt grusgrav. På Geologiens Dag ser vi på undergrunden i et fantastisk månelandskab - med sten, grus og sand, nogen steder sammenrodet (istransporteret moræne), andre steder i vandrette eller skrå lag. Vi prøver at afkode landskabets dramatiske dannelse ud fra den fritlagte undergrund, men også hvordan mennesker - før og nu - har udnyttet undergrunden. Husk praktisk fodtøj - turen er på 4 km. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Naturvejleder Jens Reddersen
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:30
Mødested: Ved Birkesig Grusgrav, Rugårdsvej mellem Rugård Gods og Balle, 8400 Ebeltoft
Arrangør: DGI Karpenhøj, www.dgi.dk/udover/karpenhoej.aspx, og Naturstyrelsen Kronjylland, www.skovognatur.dk/Lokalt/Kronjylland
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


16 Stendag i Silkeborg
Kan en sten fortælle historie? Ja det kan den! Sten og fossiler er de vigtigste vidnesbyrd, når man skal forstå jordens historie. Det er Geologiens Dage, og alt står i stenenes og geologiens tegn. Vi laver et familiearrangement, hvor der vil være mulighed for stenbestemmelse, stenslibning og stensnak. Har du en spændende sten eller fossil fundet her i landet, så tag dit fund med, og vi finder ud af hvad det er.

Turledere: Naturvejleder Jan Kjærgaard og
Joan Kæmsgaard Villadsen
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00
Mødested: Aqua Fersvands Akvarium, Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg
Arrangør: Naturstyrelsen, Søhøjlandet og Aqua Sø- og Naturcenter
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


17 Geologi i Horsens Kommune
Hvorfor ser vores landskab ud, som det gør i dag? Hvor kommer stenene fra, og hvordan er de kommet hertil? Vi besøger et par af de 400 områder i Danmark, som har værdifuld geologisk interesse. Ønskes kørelejlighed venligst kontakt Henrik Nordstrøm. Medbring sprayflaske med vand, hammer og evt. børste.

Turledere: Eigil Holm og Henrik Nordstrøm
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 09:00 - 12:00
Mødested: Horsens Rejsecenter, Andr. Steenbergs Plads 1, 8700 Horsens
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, www.dn.dk/horsens
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


18 Skrænterne ved Staksrode
Havet gnaver til stadighed af skrænterne ned mod Vejle Fjord og danner de meget markante skrænter, der dels består af istidsaflejringer, dels af flere millioner år gamle aflejringer af Lillebæltsler. En vandretur hvor vi støder på Danmarks undergrund fra de sidste 50 millioner år. Her kan man læse mere: www.dn.dk/hedensted. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede. Efter turen egner startstedet sig til medbragt kaffe.

Turleder: Geolog Arne Rosenkvist (75 89 51 51, arne.rosenkvist@mail.tele.dk)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: Hvor Staksrodevej ender ved Vejle Fjord i Staksrode Skov. Staksrode Skov ligger imellem Rosenvold og Barrit, 7150 Barrit
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted www.dn.dk/hedensted
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


19 Åbent hus ved Oksbøl: Sten og fossiler
Se fossilsamlingen med søpindsvin, svampe og forstenet træ, alt fundet i grusgrave og på strandbredder i området. I værkstedet kan du se, hvordan man forvandler en strandsten til en smykkesten. Har du en spændende sten eller et fossil fundet her i landet, så tag dit fund med, og vi finder ud af, hvad det er. Børnevenligt. Egnet for gangbesværede.

Turleder: Sven Rasmussen, HAV-Værk (75 27 21 54)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 12:00 - 16:00
Mødested: Vesterbyvej 11, Vrøgum, 6840 Oksbøl. I Vrøgum (Øster Vrøgum) ved Spar-marked køres ad Fiilsøvej 700 m, drej til højre ad Vesterbyvej, følg stensliber skiltene
Arrangør: HAV-Værk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


20 Åbent Hus i Fredericia Stenklub. Udstilling af fossiler. Stenslibning
Udstilling af fossilt materiale fra Kridttidsperioden i Danmark og Sverige. Mineraler og ledeblokke fra istidsperioderne i Danmark. Udstilling, fra sten til smykkesten. Åbent slibeværksted. Læs mere på www.fredericiastenklub.dk. Vi opfordrer publikum til at medbringe fund af sten og fossilt materiale fra strand og mark, der vil være medlemmer fra klubben tilstede, der vil hjælpe med at bestemme fundene, så vidt det kan lade sig gøre.

Ved: Medlemmer af stenklubben
Kontaktperson: Henry Tonnesen, Fredericia Stenklub
(24 44 36 39, tonne@ofir.dk)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00
Mødested: Klubbens lokaler, Lollandsgade 2, 7000 Fredericia
Arrangør: Fredericia Stenklub
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


21 Vandindvinding i Lustrup
Vi kører samlet ud til vandværkets kildefelt i Lustrup. Her vil geolog Søren Tygesen vise boringerne og fortælle om de tertiære sandlag, hvorfra der indvindes vand. Jens Bruun-Petersen fører os herefter gennem istidslandskabet til Lustrup Fællesjord. Her vil Peter Witt fortælle om fredningen og det aktuelle naturgenopretningsprojekt.

Turledere: Geologerne Søren Tygesen og Jens Bruun-Petersen samt biolog Peter Witt
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen ved Vittenbergskolen, Haulundvej 3, 6760 Ribe
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg, www.dn.dk/esbjerg
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


22 På fossiljagt i Gram Lergrav
Vi begiver os ned i lergraven og forsøger at finde sneglehuse, fora­miniferer, muslingeskaller, søpindsvin, krabber og hajtænder. Husk gummistøvler, poser til fossiler samt en spade til at grave med. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Museumsleder Mette Steeman
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00
Mødested: Museum Sønderjylland, Lergravsvej 2, 6510 Gram
Arrangør: Museum Sønderjylland, www.museum-sonderjylland.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


23 Halk Hoved: Sten- og fossiltur
Vandretur til kystklinten ved Halk Hoved, hvor vi vil søge efter og høre om spændende sten og fossiler. Tag fornuftigt fodtøj på og medbring frokost. Ikke egnet for gangbesværede. Børnevenligt.

Turledere: Amy Lewring og Henning Højvælde
Dato: søndag den 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00
Mødested: P-pladsen ved Halk Camping, Brunbjerg 105, Halk, 6100 Haderslev
Arrangør: Sydøstjysk Stenklub
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


24 Strandtur på Als
Efter introduktion ved klubhuset kører vi samlet til Havnbjerg Strand, hvor vi kan gøre spændende fund. Vi bliver på stedet et par timer. Omkring klokken 12:30 kører vi tilbage til klublokalet i Svenstrup, hvor der vil være salg af grillpølser og drikkevarer. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og mulighed for at se klubbens samling af sten og fossiler. Arrangementet er ikke for gangbesværede, men det er børnevenligt. Privatbil er nødvenlig. Medbring gummistøvler og hammer.

Turledere: Morten Petersen og Jørgen Trelle Pedersen
Kontaktperson: Morten Petersen, Bækgade 12A, 6430 Nordborg, 74 49 00 78, mopet@forening.dk
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 15:00
Mødested: Klubhuset i Stolbroladen ved Alsingergården, Sandvej 19, Svenstrup, 6430 Nordborg
Arrangør: Stenklubben Als
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


25 Tur i Kruså tunneldal
Vi går fra Kruså Vandmølle til Flensborg Fjord og tilbage via Kobber­mølle. En vandretur på ca. 6 km ad faste stier og fortove, hvor Hans Harald Hansen fortæller om vandmøller, kilder og tunnel­dalen. Husk pas, madpakke, gode travesko og evt. siddeunderlag. Der er p-pladser på P-pladsen bag ved Møllegården, NB: ikke foran forsamlingshuset.

Turleder: Biolog Hans Harald Hansen
Kontaktperson: Janne Larsen, 74 67 67 13
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 13:00
Mødested: Kruså Forsamlingshus, Møllegården 23, 6340 Kruså
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa, www.dn.dk/aabenraa
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


26 Issøler og teglværksindustri ved Nybøl Nor
Såvel den kulturelle som den landskabshistoriske udvikling af området omkring Nybøl Nor bærer præg af den specielle geologi i området. Hør om dødis, issøer og varv. Hør om teglværkernes og landskabets historie, kommuneplanlægning og fremtidens Nybøl Nor.

Turledere: Landskabsforvalter Mette Zippora Leth Schmidt og geolog Henrik Züricho
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 15:30
Mødested: P-pladsen ved Marina Fiskenæs, Fiskenæsvej 2, 6300 Gråsten
Arrangør: Sønderborg Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


27 Landskabets tilblivelse i Sønderborg området
Bliv klogere på hvordan de forskellige istider har æltet rund med det landskab vi færdes i.

Turledere: Birgitte Marcussen
Dato: Søndag d. 23. september
Mødetid: 10:00 - 12:00
Mødested: Stensigmose, nord for Spar ES Camping,
Skeldebro 32, Skelde, 6310 Broager
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg, www.dn.dk/soenderborg
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


28 Geologiens Dag i Tarup-Davinde
I 2012 har den Danske Nationalkomité for Geologi valgt at fokusere på Danmarks 'Værdifulde geologiske interesseområder'. Et af disse er åsen Ibjerget i Tarup-Davinde. Åsen blev fredet i 1968 og dermed reddet i sidste øjeblik inden grusgravning. Åsen er dannet af gletscheren i istidens allersidste fase for ca. 15.000 år siden. Rundt om den markante ås byggede stenalderbønderne sidenhen tæt med dysser som imponerende stenmonumenter i landskabet. Dagen henvender sig til både voksne og børn med følgende program: 10:00 - 11:00: Velkomst i Stenmuseet med et geologisk oplæg om istider, israndslinier og åsdannelse. 11:15: Afgang med egne biler/cykler til Ibjerget, P-pladsen v. Anes Høj. 11:30 - 14:00: Tur med guider på åsen Ibjerget og i nærmeste aktive grusgrav. Vi går på sten- og fossiljagt. Der fortælles om dysserne, om fredningen og om planerne for området. BEMÆRK, at grusgrave normalt er lukket for offentligheden! 14:00 - 14:30: Retur til Stenmuseet + spisepause. 14:30 - 16:00: Sten på bordet: Medbring egne fund fra mark og strand til bestemmelse i Stenmuseet. Fremvisning af Stenmuseets samlinger af ledeblokke, fossiler, mineraler og flere slags sand. Medbragt mad og drikke kan nydes i pausen. Man kan deltage i det samlede program eller dele deraf efter eget ønske. Museet har dog åbent for fremvisning hele dagen.

Turledere: Medlemmer af Den fynske Stenklub
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 16:00
Mødested: Stenmuseet, Udlodgyden 52, Davinde, 5220 Odense SØ. Nedkørsel til P-plads ved Biogasanlægget
Arrangør: Den fynske Stenklub og Naturskolen Åløkkestedet
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


29 Lundsgård Klint ved Kerteminde
Lundsgård Klint er en såkaldt typelokalitet for Kerteminde Mergel, der ses i de nederste 10 meter af klinten. I de øverste 10 meter er der lag fra sidste istid, Weichsel. Mergelen blev aflejret i perioden Paleocæn på bunden af et 100-150 m dybt hav. Spor af gravegange i leret viser, at der har været bundlevende organismer. Måske finder vi også rester af rigtige fossiler. Efter oplæg om klinten er der tur rundt i Lundsgårdskoven. Turen på klinten er ikke for gangbesværede, men skovturen er. Medbring kaffe og passende tøj. Her kan man læse mere: www.dn.dk/kerteminde.

Turleder: Tonny Jack Nielsen (65 95 16 81, tjnnatur@gmail.com)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen Klinten ved Lundsgård, 2 km syd for Kerteminde, 5300 Kerteminde
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Kerteminde
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


30 Den naturlige kyst i stormvejr - under menneske- og klimaforandringer
De danske kyster er særegne. Vi har som mennesker altid være orienteret mod kysten. Tænk blot på Ertebøllefolket med deres køkkenmøddinger og placering af byer og fritidsområder i dag. Langs kysten kan ses spor af tidligere tiders klima, men også processerne som er med til at forme vores landskab i dag. Med klima­forandringer og vores nuværende samfund, er det i høj grad vores kyster, som er under forandring. Vi vil gå en tur langs kysten, se på dens særegenhed og forskelligheder, men også på de trusler vores nuværende kystlandskab er udsat for. Turen er uegnet for gangbesværede. Medbring en forfriskning og eventuelt gummi­støvler. Her kan man læse mere: www.dn.dk/faaborg-midtfyn.

Turleder: Geolog Jakob Qvortrup Christensen, Odense
Kontaktperson: Birgit Bjerring, (23 86 87 72, birgitbjerring@yahoo.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 16:00
Mødested: Knold ved Dyreborg (P-plads, Knoldsvej), 5600 Faaborg
Arrangør: Danmarks Naturfredning, Faaborg-Midtfyn, www.dn.dk/faaborg-midtfyn
Tilmelding: Ja, til Birgit Bjerring
Pris: Gratis


31 Med amatørgeologer i felten ved Klintholm
Efter en kort introduktion til områdets geologi på parkeringspladsen ved Stenagergård går vi ned til profil og kalkkegle. Har fortælles om Klintholms fossiler og fundmuligheder, og derefter leder hver især efter spændende fund. Det er primært fossiler vi kigger efter. Der vil hele tiden være nogle samlere, man kan spørge, og som vil vise, hvilke sten eller blokke, man skal søge i. Medbring hammer, lup, poser til fundene og frokost. Gummistøvler og beklædning efter vejret. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Mogens K. Hansen (62 21 73 70, 62 21 50 13, fossilmogens@gmail.com)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:30 - 14:00
Mødested: Stenagergård (nabo til Klintholm I/S (affalds­ deponering)), Klintholm Strand 6 (via Klintholmvej), 5874 Hesselager
Arrangør: Fynske Fossilsamlere, www.fynskefossilsamlere.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


32 Voderup Klint i Jordens historie
Så svaneøglerne, der levede i havet og stak hovedet op for at ånde, Voderup Klint? Fløj flyveøglerne hen over den, som mågerne gør det nu? Klinten bevæger sig i sæt, som det kan ses i landskabet og i havbunden foran den. Inden i den findes tegnene på dens alder. De kommer frem i dens "sår" langs havet. Vi vil gå langs de stejle kystskrænter og finde spor af, hvornår i Jordens historie Voderup Klint blev til.

Turleder: Palæontolog Ella Hoch
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 15:00
Mødested: Trappen ved rastepladsen. Følg vejskiltene med angivet fredningstegn og Voderup Klint
Arrangør: Geologiens Dage
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


33 Landskabet og stenenes historie, Røsnæs
Røsnæs er kendt for sine polerede strandsten og stejle skrænter, der fortæller jordens dramatiske geologiske historie om vulkaner, istider og kontinentaldrift. Efter en kort introduktion går vi på stranden og ser på sten og skrænter.

Turleder: Naturvejleder Morten Lindhard
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: Røsnæs Naturskole, Røsnæsvej 458, 4400 Kalundborg
Arrangør: Naturstyrelsen
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


34 Geologiens Dage - naturens skarpe hjørne
Kom med og oplev en spændende del af GeoPark Odsherred. Vi går 11 kilometer. Først over Højsandet, en lang indlandsklit fra Rørvig til Dybesø. Derfra videre til Flyndersø og ser hvordan havet ændrer på kystlandskabet rundt om Korshage og helt til Skansehage. Bliv klogere på, hvorfor vi i Odsherred ønsker at blive en geopark. Vi har både den spændende geologi i stadig forandring, en spændende historie om de mennesker der har boet her fra stenalder til nu og hvordan landskabet har udviklet sig og blevet brugt. Højsandet er en kulturbetinget indlandsklit, hvilket vi kan se på vores vandring. Kysten er under stadig forandring og Skansehagebugtens dybe vand kan give anledning til forundring, når man kan se et stort skib sejle direkte ind på sandstranden. Man skal se det før man tror det. Husk mad og drikke.

Turleder: Naturvejleder Jørgen Stoltz (59 93 02 16, 20 48 89 16, silvadanica@msn.com)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 15:30
Mødested: Rørvig Havn (Havnekontor: Toldbodvej 86, 4581 Rørvig)
Arrangør: GeoParkOdsherred, www.kultunaut.dk/perl/sted/type-odsherred/nr-7891042
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


35 Kysterosion - problemer, muligheder og løsninger
Turen vil gå langs kysten fra Liseleje til Hyllingebjerg, hvor vi både vil se på områdets spændende kysthistorie og hvordan kysten har udviklet sig. Vi vil fokusere på områdets erosionsproblemer og mulige løsninger. Ikke egnet for gangbesværede. Børnevenligt. Medbring frokost og drikkevarer.

Turledere: Geolog Kenneth Berger og kystmorfolog Niels Vinter
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 13:00
Mødested: P-plads for enden af Lisehøjvej, 3360 Liseleje
Arrangør: Halsnæs Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


36 Tisvilde på Geologiens Dag
Vi ser på strandsten neden for Helene Kilde og hører om istidens gletschere. Herefter kører vi i privatbiler til monumentet over den store sandflugt, der især i 1600-tallet lagde store områder øde. Videre til Tibirke Kirke, der blev næsten helt begravet under sandet. Vi passerer nogle af de gamle klitter, inden vi kører til Arresø, der en gang var en del af Stenalderhavet. Som sidste punkt bestiger vi Arrenakke. Husk madpakke.

Turledere: Geolog Niels Hald og Jens Prom
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 11:00 - 16:00
Mødested: Tisvildeleje Station, Banevej 8, 3220 Tisvildeleje
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg og Gribskov, www.dn.dk/fredensborg og www.dn.dk/gribskov
Tilmelding: Ja, senest den 16. september
Pris: Gratis


37 Søborg Søs geologi og historie - fra stenalderhav til agerland
Søborg Sø er i dag et 5 km2 stort, fladt og lavtliggende marginaljordsområde ca. 2 m over nuværende havniveau. Geologiske undersøgelser viser, at området i stenalderen har været en bred fjord med forbindelse til Kattegat ved Gilleleje og senere en fersk­vandssø. På dagen borer vi i Søborg Søs bundlag og ser nærmere på detaljerne i områdets spændende geologiske udvikling. Des­uden fortælles der lidt om områdets historiske udvikling fra fersk­vandssø til agerjord... og tilbage igen? Læs mere på: www.gribskov.dk under Miljø, natur og kulturarv, Naturkalenderen:
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=54F6305FFCB0E498C12574E200449224. Ikke egnet for gangbesværede. Egnet for børn over 10-11 år. Medbring gummistøvler. Egen medbragt frokost kan spises på slotsruinen efter turen.

Turledere: Arkæolog Peter Rasmussen (GEUS) og Mette Hald Simonsen
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00
Mødested: Søborg Slotsruin, kør efter Bygaden 56, 3250 Gilleleje. P-plads ved Slotsruinen
Arrangør: Gribskov Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


38 Hornbæk kyst - forandring fryder
Kysten ved Hornbæk er aldrig helt i ro. Selv på en stille sommerdag kan strømmen flytte sand og rykke lidt på kysten, og i stormvejr kan der virkelig ske noget. I et lidt større tidsperspektiv har meget æn­dret sig i området siden istiden, stenalderen og i løbet af de sidste par hundrede år. Det får vi et indtryk af med en formiddags tur langs stranden fra Hornbæk Plantage til Hornbæk, hvor vi slutter af med et kig vest for havnen. Turen er ikke egnet for gangbesværede, men den er børnevenlig. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Allan Pratt.

Turledere: Geolog Allan Prat
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00
Mødested: Hornbæk Plantage, den midterste af plantagens 3 P-pladser
Arrangør: Center for Teknik og Miljø, Helsingør Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


39 Fra ler til mursten
Vi starter turen ved lergraven hvorfra der indvindes issøler til Pedershvile teglværk. Graven er placeret i en issøbakke dannet under afsmeltning af gletscher ved afslutningen af den sidste istid. Vi kigger på dannelsen af bakken og de omgivende terrænformer, samt på den særlige lertype og lagdeling (varv), som er typisk for aflejringer i issøer, og som gennem århundreder har været anvendt i den danske teglindustri. Derefter besøger vi Pedershvile Teglværk, hvor en medarbejder fra Wienerberger A/S fortæller om de forskellige processer fra ler til færdig tegl. Vi ser på, hvad der skal til for at leret fra graven kan blive til tegl, hvordan tegl får forskellige former og farver og tilblivelsen af det færdige produkt. Ikke egnet for gangbesværede. Børnevenligt. Medbring evt. gummistøvler, da det kan være mudret i lergraven.

Turledere: Jens Lind Gregersen og Gerald Hyde, Region Hovedstaden og medarbejder fra Wienerberger AS
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 11:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen ved Wienerbergers kontorer på Rørmosevej 85, 3200 Helsinge
Arrangør: Region Hovedstaden og Wienerberger A/S
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


40 Langs Frederik II's kanal i dødislandskabet syd for Hillerød

I 1570'erne blev der anlagt kanaler nord og syd for Frederiksborg Slot for at forsyne Slotssøen og specielt den tilhørende vandmølle med tilstrækkelig vand. Vandreturen følger to af disse kanaler og en række opdæmmede søer i det naturskønne og geologisk interessante dødislandskab syd for Hillerød. Længden of rundturen er 8 km. Ikke egnet for gangbesværede. Husk godt fodtøj. Begrænset deltagerantal på 20 personer. Her kan man læse mere: www.hillerod.dk/natur.

Turleder: Cand. scient. Peter Wåhlin (infospitaki.dk)
Kontaktperson: Kirstine Thoresen-Lassen, (72 32 21 89, kthl@hillerod.dk)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00
Mødested: Slettebjerget, Ny Hammersholt, P-pladsen ved nordsiden af klyngehusbebyggelsen Slettebjerget 68-95, 3400 Hillerød
Tilmelding: Ja
Pris: Gratis


41 St. Dyrehave: Stenhuggernes værksted ved Frederiksborg Slot
Frederiksborg Slot blev udbygget af Christian IV, så slottet kom til at hvile på et fundament af flere tusinde tilhuggede kvadersten. Sporene efter dette enorme stenhuggerarbejde kan man genfinde i St. Dyrehave, syd for slottet. Her findes flere hundrede kløvede sten og mange andre spor efter stenhuggernes arbejde. På turen vil vi opstøve disse sten og se, hvordan man dengang kløvede stenene. Desuden skal vi høre om istidens gletschere, der for 15 - 20.000 år siden år siden fragtede stenene fra Sverige til Danmark og skabte bakkerne i St. Dyrehave. For de, der ønsker det, går turen derefter til slottet. Ikke egnet for gangbesværede.

Turledere: Skovløber Carsten Carstensen og
geolog Steen Andersen
Kontaktperson: Carsten Carstensen (23 21 53 45, cac@nst.dk)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:15 i St. Dyrehave. Derefter på Frederiksborg Slot 16:30 - 17:00
Mødested: P-pladsen lige syd for 'To ledet'. På vest-siden af Københavnsvejen (fortsættelsen af Kongevejen), 1900 meter syd for krydset mellem Københavnsvej og Overdrevsvejen, 3400 Hillerød
Arrangør: Naturstyrelsen Nordsjælland
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


42 Stenalderjægerne og stenalderfjorden ved Nivå
For hen ved 8000 år siden smeltede istidens gletschere for alvor. Havniveau steg, og vandet skyllede ind over Nordsjællands kyster, bl.a. i en dyb fjord langs Nivå og Usserød Å. Ved fjorden slog stenalderjægerne sig ned og levede rigt af jagt og fiskeri, mens de i takt med havstigningerne flyttede deres bopladser op og ned langs kysterne. På turen skal vi besøge en af disse bopladser på et næs i fjorden og høre om livet dengang og om det vældige miljøskifte, som havstigningen skabte. Børnevenligt og egnet for gangbesværede. Se også www.hoersholmmuseum.dk.

Turledere: Arkæolog Ole Lass Jensen og geolog Steen Andersen
Kontaktperson: Ole Lass Jensen (45 86 07 11, ole.lass@hoersholmmuseum.dk)
Dato: Onsdag d. 26. september
Tidspunkt: 18:00 - 19:30
Mødested: Møllevej, Nivå. Den østlige ende af Møllevej, ca. 200 m fra Gl. Strandvej, 2970 Hørsholm
Arrangør: Hørsholm Egns Museum
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


43 En rejse i tid og rum - Hørsholm Kommune på tværs - med naturlandskabet i centrum
Tag med på en få timers cykeltur gennem mange tusinde års landskabsudvikling fra istid til nutid, og hvor turen inspirerer til fortællinger om bl.a. istiden og med skelen til den storstilede landskabsdannelse ved nutidens gletsjere og de dramatiske klimaforandringer landskabet har gennemlevet. Turen går gennem Usserød Å-dal og videre gennem det småbakkede dødislandskab med småsøer og mosehuller i kommunens centrale dele til de dramatiske gamle kystklinter fra ishavstid, der skjuler sig i Folehaveskoven og kan genfindes ved Bolbroengen og Kokkedal Slot, mens Mikkelborg Park knejser på toppen af stenalderhavets hævede kystklint. Turen slutter ved Rungsted Havn, hvor det falder naturligt at berøre nutidens klimaforandringer. Deltagerne skal medbringe egen cykel og praktisk fodtøj.

Turledere: Geograf Johannes Krüger og byplanlægger Johanne Heesche
Kontaktperson: Johanne Heesche (48 49 24 72, jhe@horsholm.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 16:00
Mødested: Bibliotekstorvet, Hørsholm, 2970 Hørsholm
Arrangør: Hørsholm Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


44 Geologi og kommunal planlægning i Allerød Kommune - en cykeltur gennem landskabet
Landskabet i Allerød Kommune kan synes enkelt og diskret. Men ikke desto mindre indeholder det en mosaik af landskabstræk, som afspejler Nordsjællands geologiske udvikling gennem de seneste 20.000 år - når man blot forstår at aflæse historien. På en cykeltur i det åbne land omkring Lynge tager vi på opdagelse i dette landskab. Vi stopper op på særlig vigtige steder og passerer igennem det mere anonyme landskab. Samtidig skal vi se på og drøfte, hvordan kommuneplanen beskytter de geologiske værdier, og omvendt, hvordan landskabet og råstofferne lægger en ramme for planlægningen. Cykelturen vil i størst muligt omfang foregå ad rimeligt sikre veje, men børn skal være trafiksikre. Man kan læse mere på www.alleroed.dk.

Turledere: Geolog Steen Andersen og planlægger Karen Tommerup
Kontaktperson: Steen Andersen (48 14 56 50, san@privat)
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 09:30 - 12:00
Mødested: Lynge Bytorv, 3540 Lynge
Arrangør: Allerød Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis.


45 Farum Naturpark: Flotte landskaber
Geologien i Farum Naturpark gennemgås, hvorefter vi vil gå en tur på ca. 4 km. På turen vil vi se de mest markante landskabstyper i området, såsom tunneldale, åse, dødislandskaber og moser. Ikke egnet for gangbesværede. Børnevenligt.

Turleder: Peter Roll Jakobsen (20 55 52 38, prj@geus.dk)
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 15:00
Mødested: P-pladsen ved Klokkekildevej 84, 3550 Slangerup
Arrangør: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


46 Issøler - fundamentet for teglproduktion i Allerød
En tur rundt i området omkring Blovstrød Teglværk og Ny Allerødgårds issøbakke, hvor både Blovstrød og Allerød Teglværk indvandt ler. Undervejs vil geologerne fortælle om de processer, der har skabt landskabet og lerforekomsten og om teglfremstilling - hvilken ler, der er egnet og hvad sker der under brændingen. Til slut vil en af Blovstrødbanens veteraner Finn B.P. rerette om teglproduktionen i Blovstrød og om livet på teglværket - den kulturhistorie, der er så karakteristisk for netop dette lokalområde. Uegnet for gangbesværede. Læs mere på www.alleroed.dk

Turledere: Geologerne Allan Køtter og Birgit Skånvad samt
Finn Beyer Poulsen fra Blovstrødbanen
Kontaktperson: Birgit Skånvad (48 10 01 32, Birgit.Skanvad@alleroed.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: Blovstrød gamle teglværk, Teglværksvej 4, 3450 Allerød
Arrangør: Allerød Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


47 Furesø - Danmarks dybeste sø formet af smeltevand og dødis

Furesø er Danmarks dybeste sø - 38 meter - og den rummer ikke mindre end 127 milliarder liter vand. På geologiens dage kan man ved Fiskebæk Naturskole få at se og høre om de nyeste undersøgelser af søen, og om hvordan geologerne nu mener, at søen er dannet. Søen er dannet for 18-19.000 år siden i forbindelse med afsmeltningen af store gletschere. Smeltevand eroderede under isen en tunnel i underlaget. Taget i is-tunnelen kollapsede og tunnelen blev opfyldt af is. Da isen smeltede bort stod hullet efter isen tilbage som Furesøen. Naturskolen ligger ved siden af Farum Marina, hvor der også er mulighed for at parkere. Egnet for gangbesværede. Børnevenligt.

Turleder: Geolog Nick Svendsen (44 44 77 20, nicksvail.tele.dk)
Dato: Lørdag d. 22. og søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 12:00
Mødested: Naturskolen ved Fiskebæk. Frederiksborgvej 103A, 3500 Værløse
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


48 Mølleådalen på tværs
Mølleådalen har en spændende historie såvel geologisk som kulturhistorisk. Efter en kort intro og rundvisning på Naturskolen begiver vi os ud i det smukke landskab og kigger nærmere på dannelseshistorien under og efter istiden samt de kulturpåvirkninger, der har været i nyere tid. Vi bruger de nye FindVej baner (www.findveji.dk) i området og stopper undervejs for at arbejde med små praktiske geologiaktiviteter - og måske vi støder på en quiz og leg for børn og barnlige sjæle. Se mere om mødested her: http://naturskolerne2.webhotel.net/raadvad-kontakt/find-stedet-raadvad. Dele af ruten er uegnet for gangbesværede, men man kan få anvist alternativ rute. Børnevenligt for børn fra ca. 8-10 år. Medbring fodtøj og påklædning efter vejret, vi går i skiftende, men tørt terræn. Naturskolen serverer en kop kaffe eller saft inden traveturen. Se mere om Naturskolen på www.naturskolerne.dk.

Turledere: Camilla Bruun Manscher og Dorrit Hansen
Kontaktperson: Dorrit Hansen (45 80 59 26, mail@naturskolerne.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 13:00
Mødested: Raadvad 50, Naturskolen i Raadvad, ved den røde låge umiddelbart sydøst for Raadvad Kro, 2800 Raadvad
Arrangør: Naturskolerne i Rude Skov og Raadvad
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


49 Mød Geologiens Dag i Mølleådalen ved Bagsværd Sø

Vi går en tur i Mølleådalen, hvor geolog Maria Hørby vil fortælle om dannelsen af Mølleådalen og Bagsværd Sø. Turen går fra Frederiksdal til Aldershvile Slotspark, dog først over Jægerbakken og med et lille smut til Store Hulsø. Retur til P-pladsen, men har man tid og lyst, kan man fortsætte rundt om søen. Det kuperede bakkelandskab undervejs er et dødislandskab skabt af isen, og typisk er her vandhuller som Store Hulsø, der tidligere fungerede som karpedambrug. Hulsø har forbindelse til Bagsværd Sø, der ligger i en af Danmarks største tunneldale fra Slangerup til Klampenborg. Tunneldalen blev udformet af smeltevand fra isen for 14.000 år siden, men en del af dalens fordybning skyldes også, at området har været udsat for forskydninger i undergrunden ved tidligere tiders jordskælv. Bagsværd Sø er i dag 20% større end for 600 år siden - før Lyngby Mølle opdæmmede vandet. Den gang bestod Aldershvilepynten af små øer, der for 300 år siden blev gjort landfaste gennem et større afvandingssystem af kanaler. Herefter blev Aldershvile Slotspark en realitet.

Turleder: Anette Garsdal (45 83 10 10, garsdal@stavganger.dk)
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen ved Rejsestalden i Frederiksdal, 2800 Kgs. Lyngby
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening Lyngby-Taarbæk, www.dn.dk/lyngby-taarbaek
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


50 Skuldelev Ås - en smuk vandretur
Den fredede Skuldelev Ås ligger som en lang række af smalle bakker. Vi tager en snak om landskabets dannelse fra istiden til nutiden. Vi vil snakke om åsen, fjorden, naturpleje og den meget rige natur. Landskabet har mange ar fra råstofindvinding gennem tiderne. Ikke egnet for gangbesværede. Børnevenligt. Tag en kop kaffe med og en lille madpakke, der kan nydes under turen. Se mere på: http://www.dn.dk/frederikssund eller http://www.frederikssund.dk/

Turledere: Geolog Bent Kjær Hansen og skovfoged Troels Karlog
Kontaktperson: Bent Christiansen, (47 33 51 72, frederikssund@dn.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 14:00
Mødested: Kildeskåret, Skuldelev Ås. Parkeringspladsen i Kildeskåret ved grusgravssøen, 4050 Skibby. Bus 230R har stoppested tæt på mødestedet
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund, www.dn.dk/frederikssund og Frederikssund kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


51 Tissø: Landskabets historie
Fugledegård er vært ved Geologiens Dage 2012. Vi går først ned til fugletårnet og ser ud over Tissø. Derefter kører vi nord om Tissø, op langs Lille Åmose og videre til Bjergsted Bakker, som vi bestiger. Vi kigger ud over landskabet mod nord, hvor der tidligere løb en stor smeltevandsflod mod Sejerø Bugt. Til slut besøger vi en grusgrav hvor vi ser på smeltevandsgrus som blev afsat ved slutningen af sidste istid for ca. 15.000 år siden. Turen gennemføres i privatbiler. Medbring madpakke. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Geolog Ole Bennike
Kontaktperson: Bettina Christensen (christensen.betina@gmail.com)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - ca. 16:00
Mødested: Fugledegård Formidlingscenter, Bakkendrupvej 28, 4480 St. Fuglede
Arrangør: Fugledegård Formidlingscenter
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


52 Geologi i børnehøjde
Vidste du at sten er fuld af historier? Hvis ikke, så kan det være du ikke har mødt sådan en person der forstår hvad de siger. Sådan en person kan du nu møde på stranden ved Ejby Ådal. Og hvem ved, måske du hører nogle spændende historier om meget gamle dage. Eller måske du selv lærer at forstå noget af det stenene siger. Medbring praktisk tøj og fodtøj efter vejret og om man vil gå i vandkanten. Evt. proviant. Gerne en lup. Ikke egnet for gangbesværede. Sådan finder du frem: Tag toget til enten Roskilde, Hvalsø eller Frederikssund Station. Fortsæt med bus til Kirke Hyllinge (gadekæret ved SuperBest). Hvis du kommer med bus fra Hvalsø, så stå af i Kyndeløse Sydmark, på hjørnet af Sydmarksvej og Møllehøjvej. Gå til venstre ad Sydmarksvej ned til Kyndeløse Strandvej. Gå ca. 200 m til venstre ad Kyndeløse Strandvej hen til Polaris Centret. Her kan du læse om familienaturklubben: www.natur-og-ungdom.dk/lokalafdelinger/roskilde-familienaturklub.aspx

Turledere: Annamaria Carlsen og Zanne Jensen
Kontaktperson: Zanne Jensen (21 86 48 92, rnaturklub@gmail.dk og tmnaturklub@gmail.com)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: P-Pladsen ved Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge
Arrangør: Natur og Ungdoms lokalafdelinger i Skjoldungelandet, Roskilde og Tadre Mølle Naturklubber
Tilmelding: Gerne, men ikke nødvendigt
Pris: Gratis


53 Hedeland
Bustur til Hedeland grusgravningsfelt som er et af landets største råstofgravningsområder. Professor Erling Bondesen vil demonstrere de geologiske forhold på profiler i gravene og hele området sættes i relation til de topografiske forhold. Vi besøger forskellige områder hvor der gøres rede for retablering af de gravede arealer og deres anvendelse samt forskellige miljøforhold Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Geolog Erling Bondesen
Kontaktperson: Claus Helweg Ovesen (46 35 59 58)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 13:00 - 16:25
Mødested: Rådhusets parkeringsplads, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Roskilde, www.dn.dk/roskilde
Tilmelding: Nej
Pris: 100 kr.


54 Geo-hyggetur i København
Vi går en 7-8 km lang tur gennem København, til dels ad trapper, og ser på bygningssten, hvoraf der findes et væld af forskellige typer. Medbring madpakke og blåt klippekort. Ikke egnet for gangbesværede. Max. 25 deltagere.

Turleder: Kjeld Bentzen
Kontaktperson: Hans Kloster
(38 86 77 93, hanskloster@webspeed.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 11:00 - ca. 17:00
Mødested: Østerport Station, forhallen, Oslo Plads 8, 2100 København Ø
Arrangør: Stenvennerne - Københavns amatørgeologiske Forening
Tilmelding: Ja, til Hans Kloster, senest 1. september
Pris: 25 kr., indbetales på 1551-0003212769


55 Danmark før Istiden: 1½ milliard år på en time
Vi gennemgår Danmarks geologiske udvikling fra Prækambrium til Tertiær. Der kan maksimalt være 25 per rundvisning.

Omviser: Arne Thorshøj
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:15 - 14:15 og 14:30 - 15:30
Mødested: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
Arrangør: Geologisk Museum
Tilmelding: Nej, først til mølle princippet
Pris: Voksne 40 kr., børn 25 kr.


56 Gå med i kalkgraven på Geologiens Dag
Et besøg i Karlstrup Kalkgrav er en rejse 65 millioner tilbage i tiden til dengang dinosaurerne uddøde på grænsen mellem kridttid og tertiærtid. I kalken kan man finde forstenede dyr og fossiler som bevis for, at livet vendte tilbage efter de katastrofer, som ændrede livet på jorden og gav plads for, at pattedyrene kunne udvikle sig og overtage den ledige plads. Kalkgraven er i dag en 40 m dyb sø, som er dannet ved intensiv kalkbrydning især i 1960'erne, hvor parcelhusbyggeriet boomede på Sjælland. Medbring gerne gummistøvler, hammer og mejsel. Børnevenligt, men ikke egnet for gangbesværede. Læs mere på www.dn.dk/solroed.

Turleder: Naturguide Dorte Mølgaard Linder
Kontaktperson: Jens Garde, Danmarks Naturfredningsforening, Solrød (56 13 13 54, solroed@dn.dk)
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen, Silovej, Karlstrup, 2690 Karlslunde. Fra Tåstrupvej drejes mod vest ad Silovej. P-pladsen ligger umiddelbart efter på højre side
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Solrød, www.dn.dk/solroed
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


57 Åbent hus, fossiljagt og vis din sten!
Stevns Naturcenter inviterer alle interesserede til at komme med på fossiljagt ved Stevns Klint. Du kan finde spændende fossiler, og høre den dramatiske historie om liv og massedød for 65 millioner år siden som Stevns Klint indeholder. Derudover vil Charlotte Frantzen fra Stevns Kommune fortælle om hvorfor Stevns er et værdifuldt geologisk område. Har du et spændende fossil eller sten liggende du ikke ved hvad er, så sidder der hele dagen eksperter klar til at hjælpe dig med at bestemme hvad du har fundet. Der vil være åbent hus på Stevns Naturcenter under hele arrangementet, så besøgende er velkomne til at indtage medbragt mad og drikke i spisesalen. Fossil-turene starter kl. 10 og kl. 13. Hammer og mejsel kan lånes på naturcentret. Husk praktisk påklædning.

Turledere: Naturvejleder Kirsten Føns og geolog Jesper Milàn
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - ca. 15:00, fossiljagt fra kl. 10:00 og fra 13:00
Mødested: Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge
Arrangør: Østsjællands Museum
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


58 Gå på fossiljagt i Faxe Kalkbrud!
Mød op på GeomuseumFaxe, og tag med på en rejse 63 millioner år tilbage i tiden. Her vil en af museets guider tage jer med på en guidet tur rundt i museets udstilling og derefter på fossiljagt i Faxe Kalkbrud. Her kan man nemt finde muslinger, snegle, søpindsvin og tænder fra hajer som levede for 63 millioner år siden. Er man rigtig heldig, finder man måske endda et stykke af en havkrokodille. I museets udstilling kan man sammenligne sine egne fund med nogle af de bedste fund, der er gjort i kalkbruddet. Husk at medbring solide sko og forfriskninger! Arrangementet starter klokken 14 og varer ca. 2 timer og inkluderer en rundvisning i udstillingen på GeomuseumFaxe. Fossiljagten i kalkbruddet er ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Museumsguide fra GeomuseumFaxe
Kontaktperson: Museumsinspektør Jesper Milàn
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 14:00 - ca. 16:00
Mødested: GeomuseumFaxe, Kulturhuset Kanten, Østervej 2, 4640 Faxe
Arrangør: Østsjællands Museum
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


59 Holmegårds Mose
Fra mødestedet i Fensmark Skov går vi ned til mosen. Vi borer ned gennem lagene som beskrives og den tilhørende landskabs- og kulturhistoriske tolkning præsenteres. Vegetationsudvikling, landskabsudvikling fra sø til højmose beskrives, de forskellige bosætninger beskrives og endelig vil vi fortælle om de bestræbelser, der er i gang for at bevare og genskabe højmosen og det lysåbne landskab. Vi regner med at komme over 10.000 år tilbage i tiden og går fra senglacial issø til højmose. Husk gummistøvler. Børnevenlig tur, men ikke egnet for barnevogn eller klapvogn.

Turledere: Henrik Suadicani, Rune Larsen og Ole Bennike
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 10:00 - ca. 13:00
Mødested: P-pladsen i Fensmark Skov, 4684 Holmegaard
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Næstved og Faxe,
www.dn.dk/naestved, www.dn.dk/faxe
Pris: Nej
Pris: Gratis


60 Sydsjællands bjerge
Danmarks Naturfredningsforening, afdelingen for Vordingborg Kommune afholder i anledning af Geologiens Dage en ekskursion til det spændende "bjergområde", kaldet Kulsbjergområdet. Vi bestiger Store Kulsbjerg og får fortalt den spændende historie om, hvordan de tre Kulsbjerge er blevet dannet. Hvordan er Kulsbjerg­områet blevet til det, det er i dag? Hvad er historien bag. Hvilken betydning har området for plante- og dyreliv? Tag madpakke og drikkelse med og husk gode travesko eller støvler. Det er klogt at have lange benklæder på, af hensyn til eventuelle skovflåter i græsset. Vi spiser vore madpakker på toppen af Store Kulsbjerge. Medbring rygsæk til mad, drikke og kikkert.

Turleder: Holger Hedemann (55 37 21 15, 21 48 26 17, holgerhedemann@webspeed.dk)
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 11:00 - ca. 14:00
Mødested: Den lille P-plads, hvor Vallebovej bliver til en gangbro lige vest for Sydmotorvejen, 4760 Vordingborg
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Vordingborg, www.dn.dk/vordingborg
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


61 Fossiljagt ved Møns Klint. Kom med på ekspedition til fortiden
Hør og se hvordan Møns Klint er blevet til, oplev områdets ene­stående plante- og dyreliv og find måske dit eget 70 millioner år gamle fossil. Turen foregår på klinten og slutter på stranden. Vi udsteder en fossilgaranti til alle der er med.

Turleder: Naturvejleder fra GeoCenter Møns Klint
Dato: Lørdag d. 22. september og søndag d. 23. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: GeoCenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre
Arrangør: GeoCenter Møns Klint, www.moensklint.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis for personer med billet eller sæsonkort til GeoCenter Møns Klint


62 Birket og Ravnsby Bakker
Naturvandring i det geologiske interesseområde NG 1 på Lolland: Birket og Ravnsby bakker og tunneldal. Vi starter ved parkeringspladsen ved den middelalderlige kvaderstenskirke for Birket i Lindet og ser ud over landskabet mod tunneldalen ned mod Vesterborg og Halsted. Derefter går man over den gamle hedeslette frem til Birket og går ned i grusgraven hvor opbygningen med de to moræner over de gamle hedeslette-elementer kan ses. Herefter fortsættes ad vejen ned forbi Ravnsby gård gennem det imponerende dødislandskab ned til Ravnsborg voldsted. Vi går tilbage til Birket kirke langs den sydlige del af dødislandskabet.

Turleder: Geolog Karl Jørgensen
Dato: Lørdag d. 22. september
Tidspunkt: 13:00 - 15:00
Mødested: P-pladsen ved den middelalderlige kvaderstenskirke for Birket i Lindet, 4943 Torrig
Arrangør: Lolland Kommune
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


63 Besøg i Sorte Gryde på Bornholm
Vi sætter lys op i Sorte Gryde ved helligdomsklipperne. Kom 65 meter ind i grotten og få historien om grottens tilblivelse. Børnevenligt. Ikke egnet for gangbesværede.

Turleder: Martin Holm, Bornholms Stenklub
Dato: Søndag d. 23. september
Tidspunkt: 10:00 - 17:00
Mødested: Parkering ved Bornholmerpladsen, Helligdomsvej 14, Rø, 3760 Gudhjem. Følg skiltene til Sorte Gryde.
Arrangør: Bornholms Stenklub, www.stenklub.dk
Pris: Nej
Telefon: Gratis


64 Gopler på Bornholm. De ældste spor af levende organismer i Danmark
Guidet tur for NaturBornholms gæster over Klintebakken med terrænspringet, som skyldes, at her træder brudzonen mellem sandstenslagene og granitten tydeligt frem, til de ældste danske spor af levende organismer. Det er aftryk af gopler (vandmænd) i den mere end 500 millioner år gamle, forstenede havbund i Strøby Sandstensbrud.

Turleder: NaturBornholms naturvejleder
Dato: Lørdag d. 22. og søndag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 15:30
Mødested: NaturBornholm, Grønningen 30, 3720 Aakirkeby
Arrangør: NaturBornholm, www.naturbornholm.dk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis for gæster med gyldig billet til NaturBornholm (100 kr., børn 50 kr.)


65 Sosebugtens geologi
Efter vinterstorme og høj vandstand i Østersøen er der sket store skred, som har blottet nye geologiske profiler. Der er garanti for at alle kan finde forsteninger. Medbring gerne en hammer. Børnevenligt. Egnet for gangbesværede.

Turleder: Geolog Jørgen Butzbach (56 95 17 70, jsbutzbach@gmail.com)
Dato: Lørdag d. 23. september
Tidspunkt: 09:00 - 12:00
Mødested: Rasteplads syd for Søndre Landevej ved Sose bugt, 3720 Aakirkeby
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Bornholm, www.dn.dk/bornholm
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


66 Ristinge Klint
Vi mødes på P-pladsen før 'Havblik'. Kør fra Humble mod Ristinge og drej til venstre ved Ristinge Kirke. Der fortælles om klintens historie og undervejs kigger vi også strandens sten og forsøger at sætte navn og oprindelsessted på nogle af dem.

Turleder: Claus Dalskov, (clausdalskov@gmail.com, 62 59 12 31)
Dato: Lørdag d. 23. september
Tidspunkt: 14:00 - 16:00
Mødested: P-pladsen ved Ristinge Klint, 5932 Humble
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening, Langeland, www.dn.dk/langeland
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


67 Se, mærk og smag på den sydfynske geologi
I anledning af Geologiens Dag indbyder Petersminde Teglværk og Svendborg Kommune til et spændende arrangement på teglværket. Vi fortæller om de geologiske processer, der har dannet vores smukke landskab og om råstofferne, der ligger gemt under vores fødder. Og du får lov til at se, mærke og smage på Sydfyns geologi. Bagefter viser Torben Christensen os, hvordan de på det moderne teglværk omdanner istidens ler til mursten.

Turledere: Jakob Nørby, 62 23 34 18 og Torben Christensen
Dato: Søndag den 23. september
Tidspunkt: 10:00 - ca. 11:30
Mødested: Petersminde Teglværk, Assensvej 154, 5771 Stenstrup
Arrangør: Svendborg Kommue og Petersminde Teglværk
Tilmelding: Nej
Pris: Gratis


Downloads

Folder I Poster I Hæfte

Folder
Geologiens Dage Flyer
PosterGeologiens dage poster
Hæfte
Geologiens dage hæfte


Status og evaluering

Geologiens Dage, 22. og 23. september 2012

Geologiens Dage 2012 blev afholdt lørdag den 22. september og søndag den 23. september. Bag Dagene stod Nationalkomiteen for Geologi. Planlægning og koordinering blev varetaget af en arbejdsgruppe på fem personer fra Dansk Geologisk Forening, De Nationale Geologisk Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet og Statens Naturhistoriske Museum.

Arbejdsgruppen har aktivt indhentet tilbud på arrangementer over hele landet og samlet tilbudde-ne i et hæfte, der blev placeret på GEUS' hjemmeside. Desuden blev der trykt en folder i 6500 eksemplarer. Folderen nævner alle arrangementerne og placerer dem på et geologisk Danmarkskort. De blev sammen med plakater (trykt i 500 eksemplarer) sendt ud til de enkelte arrangører. Desuden blev de sendt til en række institutioner og museer samt til biblioteker i alle landets kommuner. Hæfte, folder og plakat kunne udprintes fra GEUS' hjemmeside, hvis man ønskede et større antal.

Geologiens Dage omfattede 66 arrangementer, idet én arrangør meldte fra, efter at redaktionen af hæftet var afsluttet. Heraf var de 63 ekskursioner til eller omvisning på geologiske lokaliteter, mens der var 2 åbenthus arrangementer og 1 museumsrundvisning. 28 af arrangementerne fandt sted i Jylland, 5 på Fyn og Langeland, 30 på Sjælland, Lolland-Falster og Møn, og 3 på Bornholm.

19 af arrangementerne blev varetaget af Danmarks Naturfredningsforenings (DN's) lokale afdelinger, 14 af kommuner (samt en enkelt region), 13 af museer, 10 af stenklubber, 6 af institutioner mv. under Naturstyrelsen, 5 af andre naturcentre, 3 af private og 2 af teglværker. Endelig bidrog GEUS, Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet, De danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt foreningen Natur og Ungdom hver med ét arrangement. (Når det samlede antal overstiger antallet af arrangemen-ter, skyldes det, at flere arrangementer havde mere end én arrangør).

De fleste arrangører havde selv engageret deres turledere, men i en halv snes tilfælde havde arbejdsgruppen etableret kontakt mellem arrangører og faggeologer.

Temaet for Geologiens Dage 2012 var Danmarks geologisk værdifulde områder, dvs. de landskaber, tværsnit gennem jordlagene, kyststrækninger m.m., der i særlig grad illustrerer Danmarks geologiske udvikling gennem tiderne. Som omtalt i den udsendte pressemeddelelse varetages beskyttelsen af de værdifulde områder overvejende af kommunerne gennem bestemmelser i kommuneplanerne, og det er således kommunerne ansvar i samarbejde med lodsejerne at sikre, at vi også i fremtiden vil kunne iagttage de geologiske dannelser og processer, både i tidligere tider og i nutiden. Derfor var det oplagt at rette henvendelse til kommunerne om at deltage i Geologiens Dage, og det sagde en række kommuner, fortrinsvis i Nordsjælland, ja til. Nye som (med)arrangører var også de to teglværker.

I alt havde næsten 2100 personer fundet vej til de forskellige arrangementer, hvilket giver et gen-nemsnitligt deltagerantal på 32. Dette tal dækker imidlertid over store forskelle. I alt 180 personer deltog i Østsjællands Museums to arrangementer i Faxe og på Stevns. 175 personer havde fundet vej til Den Sorte Gryde på Bornholm, ledt på vej af Bornholms Stenklub, mens 130 hørte Maria Hørby fortælle om Mølleådalen på vegne af Naturfredningsforeningens afdeling i Lyngby-Taarbæk. 120 besøgte det spændende grusgravsområde omkring Tarup-Davinde på Fyn. Her var det Den Fynske Sten-klub og Naturskolen Åløkkestedet, der stod for arrangementet. Endelig skal det nævnes, at 110 personer deltog i Fur Museums arrangementer. I den modsatte ende var der en halv snes arrangementer med mindre end 10 deltagere. Et enkelt arrangement var desværre forkert annonceret, og hen ved 30 personer mødte forgæves op.

Det er selvsagt vigtigt, at arrangementerne bliver omtalt i pressen. Det lykkedes ikke for arbejdsgruppen at få de store landsdækkende dagblade til at skrive artikler om Geologiens Dage. Til gengæld rapporterer en meget stor del af arrangørerne om god pressedækning i de regionale og lokale dagblade og i ugeaviserne, og flere har haft mulighed for på forhånd at fortælle om deres arrangement i Dan-marks Radio, P4. I Nordsjælland bragte det regionale dagblad en længere artikel, der bl.a. beskrev områdets 16 arrangementer ledsaget af et geologisk kort. Endelig må det nævnes, at Jens Reddersen fra DGI Karpenhøj fik lejlighed til mandagen inden at fortælle om Geologiens Dage i P1's program "Naturen netop nu". Efterfølgende var der også artikler i flere dagblade forfattet af journalister, der var med på turene, og to af TV2's regionale stationer berettede om forløbet af Dagene i henholdsvis Nordsjælland og på Bornholm. Det skal tilføjes, at der var en ganske god sammenhæng mellem for-midlingen af de enkelte arrangementer i presse og radio og deltagerantallet.

Som en ekstra gevinst må det formodes, at den megen omtale af Geologiens Dage har været en reklame for faget generelt - mange har vel set eller endog læst artikler i de lokale aviser, hørt om geo-logi i radioen eller set indslag i TV, også selvom de ikke har deltaget i arrangementerne. Der har været 39 artikler i regionale dagblade, 16 i lokale ugeaviser og 23 artikler på hjemmesider. To stenklubber har meldt om nye medlemmer.

Stort set alle turledere har meldt positivt tilbage, og flere har udtrykt ønske om, at Geologiens Dage bliver en årlig begivenhed, og at Dagene ikke som nu kun afholdes hvert andet år. Mange har heftet sig ved tilfredse, interesserede og spørgelystne deltagere, selv om enkelte er skuffede over de få deltagere, der var mødt op til netop deres arrangement. "Næsten alle ledte med stor iver efter fossiler" skriver Fynske Fossilsamlere med omkring 40 deltagere i felten ved Klintholm. "Deltagerne [brugte] megen tid og energi på at hamre og banke på kalken, og mange fandt forsteninger" skriver DN i Solrød, der havde 40-45 deltagere i Karlstrup Kalkgrav. "Der var stor interesse og spørgelyst, ikke mindst fra børnene", skriver Jysk Stenklub. Formanden for Sydøstjysk Stenklub fortæller, at hun blev kontak-tet af "Geo for Kidz" - to piger, der gerne ville fortælle børn om geologi. De blev inviteret med, men havde deres eget show med krystaller m.m. på p-pladsen, hvor man mødtes. Endelig fortæller Søren Torp fra Nationalpark Thy om den konkurrence, man som turleder kan blive udsat for: "På skrænten ved Blegsø måtte jeg råbe om kap med to brølende og brunstige kronhjorte i baggrunden, så det var lidt svært at få folks opmærksomhed til et jordfaldshul".

Vi vil gerne takke alle, der har været med til at gennemføre Geologiens Dage. Efter de mange positive tilbagemeldinger har vi besluttet at gennemføre Geologiens Dage også i 2014. Det bliver lør-dag den 20. september og søndag den 21. september.

Med venlig hilsen
Steen Andersen, Ole Bennike, Niels Hald, Ulla V. Hjuler og Lise Holm

Geologiens Dage 2012