Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Arbejdsprogrammer > Arbejdsprogram 2000

GEUS Arbejdsprogram 2000

GEUS' arbejdsprogram 2000, indholdsfortegnelse, forord. Hjemtag pdf-fil. Dette arbejdsprogram indleder GEUS? anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljø- og Energiministeriet for perioden 2000-2003.

Indholdsfortegnelse

Del I - Overordnede rammer
1 Resultatkontrakt for GEUS
2 GEUS' lovgrundlag, formål og hovedopgaver
3 Sektor- og forskningspolitiske målsætninger for løsning af GEUS' opgaver, herunder samarbejde med andre institutioner
4 Økonomiske og personalemæssige rammer for arbejdsprogrammet
4.1 Økonomiske ressourcer
4.2 Personaleressourcer
5 Organisatoriske forhold
6 Forholdet til Dansk Lithosfærecenter (DLC)
7 Forholdet til Grundvandsgruppen og Center for Jordrensning

Del II - De faglige programområder
1 Organisering af det faglige arbejde
2 Forskning, rådgivning, overvågning og databankvirksomhed
2.1 Programområde 1: Databanker, informationsteknologi og generel formidling
2.2 Programområde 2: Vandressourcer
2.3 Programområde 3: Energiråstoffer
2.4 Programområde 4: Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
2.5 Programområde 5: Natur og miljø

Bilag 1. Strategiske indsatsområder: Uddrag af Resultatkontrakt 2000-2003
Bilag 2. Oversigt over GEUS' planlagte ressourceindsats på Grønlandsområdet

Forord
Dette arbejdsprogram indleder GEUS' anden resultatkontraktperiode. Arbejdsprogrammet er den årlige faglige og ressourcemæssige udmøntning af de generelle faglige målsætninger og de langsigtede strategiske satsninger, som er indeholdt i den indgåede resultatkontrakt af 21. december 1999 mellem GEUS og Miljø- og Energiministeriet for perioden 2000-2003.
Arbejdsprogrammet er opdelt i to dele. En generel del, som beskriver dels de overordnede rammer for GEUS' aktiviteter og dels udmøntningen af resultatkontraktens strategiske indsatsområder indenfor sektor- og forskningspolitiske målsætninger, personale og organisation, og en faglig del, som beskriver de planlagte aktiviteter indenfor hvert af GEUS' faglige programområder. Hvert programområde er opdelt i delprogramområder, og resultatkontraktens strategiske indsatsområder er fordelt på delprogramområder.
Af arbejdsprogrammet fremgår programområdernes og delprogramområdernes generelle målsætninger samt de relaterede strategiske indsatsområders formål. Herudfra beskrives de planlagte resultater, aktiviteter og ressourceforbrug, som skal bidrage til opfyldelse af disse målsætninger og formål.
GEUS har valgt at fokusere på en række af de aktiviteter og resultater, som forventes nået i 2000, ved fastsættelse af konkrete milepæle og specifikke institutionsmål. Institutionsmålene er alle relateret til de strategiske indsatsområder og beskrevet i tilknytning hertil.
Generelt set forudsætter gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, at der opnås den nødvendige eksterne finansiering. Under de enkelte programområder er beskrevet de konkrete forudsætninger og udefra kommende forhold i øvrigt, som kan få indflydelse på implementering af arbejdsprogrammet.
GEUS er en del af Miljø- og Energiministeriet, og GEUS' aktiviteter skal understøtte det øvrige ministeriums målsætninger og strategier. Tilrettelæggelsen af arbejdsprogrammet er således sket efter drøftelse med de administrative styrelser og sektorforskningsinstitutionerne.
Arbejdsprogrammet er vedtaget af GEUS' bestyrelse i december 1999.
Vi håber, at alle vore brugere vil have nytte af at studere arbejdsprogrammet. Såfremt der er interesse for yderligere oplysninger om enkeltaktiviteter, er man altid velkommen til at rette henvendelse til institutionen.

Martin Ghisler
Direktør

Hjemtag Arbejdsprogram 2000 a-prg00.pdf (263k)


PDF-filer (Portable Document Format) kan læses med Acrobat Reader.
Acrobat Reader er gratis og kan hjemtages på Adobes websted
GEUS leverede PDF-filer kan kun læses med version 3.01 eller nyere.
Arbejdsprogram 2000