Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > Kernefelt, Dannelse og udvikling af Labradorhavet, Nordatlanten

Dannelse og udvikling af Labradorhavet, Nordatlanten og det Arktiske Ocean

 
Forskningen har fagligt fokus på åbningen og udviklingen af Labradorhavet, Nordatlanten og det Arktiske Ocean, især omhandlende modeller for pladetektonik, vulkansk aktivitet, tektonisk udvikling og sedimentation. Der fokuseres på processer under kontinentopbrydning (pladeriftning, bassindannelse, vulkanisme, sedimentation) og udviklingen efter opbruddet
A. Beskrivelse af kernefeltet:
A.1 Institutionens navn: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
A.2 Kontaktperson: seniorforsker, dr. Scient. Lotte Melchior Larsen
A.3 Tlf. : 38 14 2000
A.4 E-mail : lml@geus.dk
A.5 Kernefeltets navn: Dannelse og udvikling af Labradorhavet, Nordatlanten og det Arktiske Ocean
Spirende kernefelt (kryds her): X Nuværende kernefelt (kryds her):
A.6 Fagligt fokus: Forskningen har fagligt fokus på åbningen og udviklingen af Labradorhavet, Nordatlanten og det Arktiske Ocean, især omhandlende modeller for pladetektonik, vulkansk aktivitet, tektonisk udvikling og sedimentation. Der fokuseres på processer under kontinentopbrydning (pladeriftning, bassindannelse, vulkanisme, sedimentation) og udviklingen efter opbruddet (pladespredning, skorpekonstruktion, forkastningsbevægelser, hævning og sedimentation langs kontinentranden).
I relation til dette arbejdes der på GEUS specielt med:
1) Paleocæn-Eocæn vulkanisme.
2) Skorpemodeller, primært baseret på tykkelses- og hastighedsvariationer
3) Recent tektonik (jordskælv)
4) Provenansstudier og aflejringsmodeller
Kernefeltet studeres tværfagligt med bidrag fra seismik, seismologi, gravimetri, magnetik, modellering, geokemi, petrologi, isotopdatering, stratigrafi og sedimentologi med betydelig synergieffekt til GEUS´eksiterende kernefelter. Der forventes en væsentlig forbedring af den seismiske database både hvad angår refraktions- og reflektionsseismik. Især integrationen af de mange metoder og nye data muliggør justering og udvikling af nye modeller.
A.7 Forskerskoler m.v. PhD studerende er indskrevet ved universiteternes geologiske/geofysiske institutter
A.8 Myndighedsopgaver og -beredskab: I relation til kernefeltet udføres for Videnskabsministeriet et udredningsarbejde til brug for en fremsættelse af krav udover 200 sømil i tilknytning til Havretskonventionens §76. Se endvidere punkt C.
Den seismologiske tjeneste driver 4 permanente seismografer i Grønland, som indgår i den internationale overvågning af klodens jordskælv. Der registreres både lokale, regionale og fjerne jordskælv, som indgår i studier af undergrundens struktur og dynamik samt atomart beredskab.
B. Kernefeltets omfang:
B.1 Antal videnskabelige medarbejdere (årsværk):
GEUS: 6, Geol. Inst. og Geol. Mus., KU: 2
B.2 Antal ph.d.er : P.t. 3 ph.d. studerende tilknyttet GEUS.
B.3 Samlet budget: 8 mio kr/år (løn+overhead-husleje+drift)
C. Begrundelse for valg af kernefelt:
Forståelse af samspillet mellem tektonik, vulkanisme og sedimentation samt modeller for dannelsen af større strukturelementer i Nordatlanten er et forskningsområde, hvor Danmark længe har gjort sig gældende internationalt. Området har fået en stærkt øget samfundsmæssig betydning (se punkt C.4 herunder), som gør det nødvendigt at befæste og udbygge denne position på baggrund af mange nye data.
C.1 Publicering. . Antal peer review-publikationer i 2002-2004: 15 stk
C.2 Citationer. GEUS evaluerer sin forskning gennem externe evalueringer. Seneste evaluering af dette område er fra 2002.
C.3 Erhvervsmæssig betydning. Et antal Sindri projekter (finansieret af olieselskaber der har efterforsknings- og produktionstilladelser for kulbrinter v. Færøerne):
  • SeiFaBa (Petrophysical and Seismic Properties of Faroes Basalts), aug. 2002-juni 2006, i alt 10.8 mill. kr.
  • Stratigrafi (Stratigraphy of the volcanic basins in the North Atlantic), oktober 2002-januar 2007; 4.5 mill. kr.
  • Fluider (Fluid inclusions in Cretaceous sandstones of the Kangerlussuaq Basin), nov. 2004- feb. 2005; 0.45 mill. kr
  • Provenans (Sindri linking the Faroes and Greenland: An innovative, integrated provenance study), 2002-sept. 2005; 2.2 mill. kr.
  • Olieudsivninger (Petroleum systems in the greater Faroese region: an oil source correlation study), maj 2005- maj 2006; 1.755 mill. kr
C.4 Samfundsmæssig betydning.
Nye data og modeller kan blive væsentlige for argumentationen for evt. sokkelkrav udover 200 sømil. Endvidere kan modellerne bidrage væsentligt til vurdering af ressourcepotentialet i både land- og havområder.
De seismologiske data er vigtige i forbindelse med international overvågning af jordskælv, tsunamiadvarsler og atomart beredskab.
C.5 Eksterne forskningsindtægter.
  • Carlsbergfondet: Vulkanisme Vestgrønland, 2002: 0.136 mill. kr, 2004-2005: 0.591 mill. kr
  • SNF-projekt Neogene uplift. 2002; 0.25 mill. kr.
  • Carlsbergfondet: Palæo-overflader i Vestgrønland, 2005: 0.43 mill. kr
Endvidere bidrager Kontinentalsokkelprojektet (A76) med et meget stort nyt dataindsamlingsprogram (især refraktions- og reflektionsseismiske data) og udredningsarbejde (forventet totalbudget: ca 300 mill. kr), der på langt sigt kan forventes anvendt i forskningsøjemed.
C.6 Formaliseret internationalt forskningssamarbejde
CASP; University of Aberdeen, University of Sheffield (fælles Sindri projekter); Cambridge og Oxford University, Tórshavn Universitet (fælles Sindri projekt); BGS Nottingham, Geolabnord Trondhjem, Jardfrødisavnid Tórshavn (fælles Sindri projekt); Geological Survey of Canada ("Memorandum of Understanding" om fælles refraktionsseismisk indsamling og tolkning i det Arktiske Ocean); Universitetet i Oslo, Stockholm Universitet, Geotrack, University of Durham, Ediburgh University, GSC, Dalhousie University, GFZ Potsdam, University of Cambridge m.fl. (fælles ansøgninger, løbende samarbejde og publikationer).
C.7 Øvrige forhold af betydning for identificering af kernefeltet:
Der er et udstrakt forskningssamarbejde med Geologisk Institut og Geologisk Museum ved KU samt DTU. Medarbejdere på kernefeltet bidrager til forskeruddannelsen som ph.d. vejledere og deltager lejlighedsvis i undervisningen. Kernefeltet har en veludbygget infrastruktur med avancerede laboratoriefaciliteter og tolkningsfaciliteter.
Kernefelt, Dannelse og udvikling af Labradorhavet, Nordatlanten