Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > Kernefelt, Grønlands grundfjeld gennem 4 milliarder år

Grønlands grundfjeld gennem 4 milliarder år

 
Grønlands undergrund udgør en af de største, sammenhængende masser af vor klodes ældste bjergarter. Geokemiske og kronologiske studier af metamorfe og magmatiske grundfjeldsbjergarter i Grønland giver indsigt i kontinenters dannelse og udvikling gennem nærved 4 milliarder år. Kimberlit-karbonatit vulkanisme i grundfjeldet er et vindue til asthenosfærekappen, og indeslutninger i kimberlitterne tilvejebringer prøver af lithosfærens dybeste og ældste dele. Grundfjeldets randområder defineres af yngre riftprovinser, med forekomster af mafiske og felsiske intrusioner. Alle disse komponenter tillader forskning i de omstændigheder der fører til opbrud, drift og gensamling af kontinenter i såkaldte Wilson cykler af ca. 600 mil. års varighed.
A. Beskrivelse af kernefeltet:
A.1 Institutionens navn: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
A.2 Kontaktperson: seniorforsker Stefan Bernstein
A.3 Tlf.: 3814 2000
A.4 E-mail: sb@geus.dk
A.5 Kernefeltets navn: Grønlands grundfjeld gennem 4 milliarder år.
Spirende kernefelt (kryds her):___ Nuværende kernefelt (kryds her):X
A.6 Fagligt fokus:
Grønlands undergrund udgør en af de største, sammenhængende masser af vor klodes ældste bjergarter. Geokemiske og kronologiske studier af metamorfe og magmatiske grundfjeldsbjergarter i Grønland giver indsigt i kontinenters dannelse og udvikling gennem nærved 4 milliarder år. Kimberlit-karbonatit vulkanisme i grundfjeldet er et vindue til asthenosfærekappen, og indeslutninger i kimberlitterne tilvejebringer prøver af lithosfærens dybeste og ældste dele. Grundfjeldets randområder defineres af yngre riftprovinser, med forekomster af mafiske og felsiske intrusioner. Alle disse komponenter tillader forskning i de omstændigheder der fører til opbrud, drift og gensamling af kontinenter i såkaldte Wilson cykler af ca. 600 mil. års varighed.
Til de væsentlige begivenheder i Grønlands geologiske historie knytter sig dannelse af mineralske ressourcer, og studiet af de mekanismer der koncenterer metaller og mineraler er en integreret del af forskningsfeltet.
A.7 Forskerskoler m.v.
PhD studerende er indskrevet ved universiteternes geologiske institutter i København og Århus.
A.8 Myndighedsopgaver og -beredskab:
Fagligt beredskab i alle større geologiske miljøer i Grønland med henblik på rådgivning af Ministerier og andre offentlige institutioner i Danmark og Grønland.
B. Kernefeltets omfang:
B.1 Antal videnskabelige medarbejdere:
Seniorforskere/forskere: 17 årsværk
B.2 Antal ph.d.er: 3
B.3 Samlet budget: 24 mio. kr./år (løn+overhead-husleje+drift)
C. Begrundelse for valg af kernefelt: En internationalt anset, over 100-årig dansk tradition for feltbaseret forskning i metamorfe og magmatiske bjergarter og disses ressourcer i Grønland er i de seneste årtier udbygget med analytisk ekspertise af højeste internationale standard ved Geocenter København. Den herved opnåede større indsigt bidrager til løsningen af komplicerede problemstillinger og har givet forskningsresultater der publiceres i højt profilerede tidsskrifter.
C.1 Publicering.
Der er publiceret 45 peer review-artikler over de seneste 3 år (2002-2004) i internationale tidsskrifter.
Herudover er der publiceret 7 eksternt reviewede geologiske kort og profiler (2002-2004).
C.2 Citationer
GEUS kvalitetssikrer sin forskning gennem externe evalueringer. Seneste evaluering af dette område er fra 2002.
C.3 Erhvervsmæssig betydning.
Omfanget af samarbejde med private virksomheder i de seneste 3 år er:
Forsknings- og udviklingssamarbejde med følgende industri- og mineralefterforsknings-selskaber: Gallahad Gold; Anglo American; Skaergaard Minerals; DuPont; Hudson Resources; NunaMinerals; True North Gems.
C.4 Samfundsmæssig betydning.
Kernefeltets forskning er afgørende for den nuværende og fremtidige samfundsmæssige udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland. Den enestående blotningsgrad af Grønlands geologi giver danske og udenlandske forskere og geologistuderende muligheder for indsigt i geologiske processer og materialer, der vanskeligt overgås andetsteds i verden.
Antallet af kandidater og antal ph.d.er uddannet per år i de seneste 3 år:
Kandidater/år: 4
Phd/år: 1
C.5 Eksterne forskningsindtægter.
Omfanget af eksterne forskningsmidler tildelt over de seneste 3 år:
Forskningsfonde: 7.68 mill. kr.
Private selskaber: 4.47 mill. kr.
Råstofdirektoratet i Grønland: 25.40 mill. kr.
C.6 Formaliseret internationalt forskningssamarbejde.
Der er et meget omfattende formaliseret internationalt forskningssamarbejde indenfor forskningsfeltet. Dette er begrundet i primært to forhold: Dels det faktum at Grønland frembyder enestående muligheder for studiet af geologiske processer, og dels at der er opbygget en forskningstradition og et forskningsnetværk ved GEUS. Samarbejdet er formaliseret ved fælles deltagelse i ekspeditioner i Grønland, analytisk samarbejde, ved fælles publikationer og fælles forskningsansøgninger og -bevillinger. Dette har inden for de seneste 3 år omfattet samarbejde med forskere ved:
USA: Lawrence Livermore National Laboratory; Univ of Texas, Austin; Stanford Univ; Columbia Univ; Central Washington Univ. Canada: Univ Toronto; Laurentian Univ; Sudbury; Univ.; Windsor; Geological Survey of Canada. Storbritannien: Univ of Edinburgh; NERC, UK; CASP, Univ Cambridge; Univ of Exeter, Kingston Univ; Oxford Univ; Univ Durham; Leeds Univ; Univ Bristol. Polen: Univ Wroclaw. Sydafrica: Stellenbosch Univ; Univ Witwatersrand; Monash Univ. Australien: Australian National Univ. Sverige: Lund Univ; Stockholm Univ; Riksmuseet, Stockholm. Finland: Geological Survey of Finland. Italien: Univ Bologna. Østrig: Technical Univ Graz; Univ Leoben. Tyskland: Geomar, Kiel; Univ Bonn; GFZ Potsdam; Technical Univ, Berlin.
C.7 Øvrige forhold af betydning for identificering af kernefeltet:
Tæt samarbejde med forskere ved Geologisk Institut og Geologisk Museum, Københavns Universitet i Geocenter København samt ved Geologisk Institut, Århus Universitet. Samarbejdet er både forskningsmæssigt, laboratoriemæssigt og uddannelsesmæssigt. Forskningsfeltet vil blive løftet med væsentlige bidrag fra forskere ved disse institutioner.
Kernefelt, Grønlands grundfjeld gennem 4 milliarder år