Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > Kernefelt, Geomikrobiologi

Geomikrobiologi

 
Geomikrobiologi på GEUS fokuserer på mikroorganismernes liv og aktivitet i jord og grundvandssedimenter. Området integrerer klassisk og molekylær mikrobiologi med såvel organisk analysekemi som uorganisk geokemi. Geomikrobiologi på GEUS har særlig fokus på mikroorganismernes nedbrydning af forureningsstoffer som f.eks. syntetiske pesticider, men har også aktiviteter indenfor naturlige forureningsstoffer som f.eks. plantetoksiner og nitrat.
A. Beskrivelse af kernefeltet:
A.1 Institutionens navn : Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
A.2 Kontaktperson : Seniorforsker, Adjungeret Professor Carsten Suhr Jacobsen
A.3 Tlf.: 3814 2000
A.4 E-mail: csj@geus.dk
A.5 Kernefeltets navn: Geomikrobiologi
Spirende kernefelt (kryds her): X Nuværende kernefelt (kryds her):
A.6 Fagligt fokus:
Geomikrobiologi på GEUS fokuserer på mikroorganismernes liv og aktivitet i jord og grundvandssedimenter. Området integrerer klassisk og molekylær mikrobiologi med såvel organisk analysekemi som uorganisk geokemi. Geomikrobiologi på GEUS har særlig fokus på mikroorganismernes nedbrydning af forureningsstoffer som f.eks. syntetiske pesticider, men har også aktiviteter indenfor naturlige forureningsstoffer som f.eks. plantetoksiner og nitrat. Nedbrydningsveje for fremmedstoffer analyseres med kombinationer af kromatografiske teknikker og mikrobiologiske undersøgelser. Sammenlignet med mange andre mere kendte levesteder for mikroorganismer foregår livet blandt mikroorganismer i jord og grundvandssedimenter med meget lav hastighed. Den lave væksthastighed og aktivitet gør at almindelige mikrobiologiske teknikker ikke kan bruges og der er derfor stor fokus på at udvikle og forfine metoder til kvantificering af mikroorganismerne og deres aktivitet.
A.7 Forskerskoler m.v
Geomikrobiologi er især tilknyttet forskerskolen RECETO hvor fire Ph.D. stipendiater er tilknytte, desuden er en stipendiat tilknyttet forskerskolen COGCI. Forskerskolerne FIVA og GESS er andre potentielle samarbejdspartnere.
A.8 Myndighedsopgaver og -beredskab:
Geomikrobiologi har forskellige myndighedsopgaver især i relation til Miljøstyrelsens aktiviteter indenfor vandkvalitet og pesticider.
B. Kernefeltets omfang:
B.1 Antal videnskabelige medarbejdere : 1 forskningsprofessor (under besættelse), 5 seniorforskere, 2 postdocs
B.2 Antal ph.d.er: Fire Ph.D. studerende ansat i 2004.
B.3 Samlet budget: 6 mio/år (løn+overhead-husleje+drift)
C. Begrundelse for valg af kernefelt:
C.1 Publicering. antal peer review-publikationer over de seneste 3 år (2002-2004): 35
C.2 Citationer: Ikke opgjort idet GEUS kvalitetssikrer forskningen gennem externe forskningsevalueringer
C.3 Erhvervsmæssig betydning. Omfanget af samarbejde med private virksomheder, herunder antal patenter i de seneste 3 år:
Geomikrobiologi udvikles i samarbejde med private og offentlige virksomheder. Novozymes egenfinansierer delvist et Ph.D. projekt i afdelingen. Greenland Resources, Københavns Energi samt DANVA har endvidere finansieret projekter ved forskergruppen i perioden. Der er endvidere samarbejder med private virksomheder indenfor forskningscentre og større forskningsprojekter finansieret fra forskningsrådene. I perioden er der indsendt to patenter
C.4 Samfundsmæssig betydning. kernefeltets betydning for det omgivende samfund, herunder uddannelse. Antal kandidater og antal ph.d.er uddannet per år i de seneste 3 år:
Den offentlige (ikke rådsbaserede forskning) rådgivning efterspurgt bl.a. af Folketing, Miljøstyrelsen og Amter har været meget omfattende i perioden 2002-2004 og har udgjort ca. 50 % af gruppen omsætning. I perioden 2002 til 2004 har 16 i alt (fem om året) masterstuderende udført deres speciale ved gruppen, og der har været 7 Ph.D. studerende i alt (2 om året).
C.5 Eksterne forskningsindtægter. Omfanget af eksterne forskningsmidler tildelt over de seneste 3 år:
2002: 2.2 mio kr
2003: 2.8 mio kr
2004: 2.4 mio kr
C.6 Formaliseret internationalt forskningssamarbejde. Omfanget af formaliseret internationalt forskningssamarbejde, herunder antal fælles publikationer og/eller fælles forskningsansøgninger og -bevillinger inden for de seneste 3 år:
Fælles ansøgninger med udenlandske partnere: 19
Fælles bevillinger: University of Montana, USA; University of Bergen; University of Leuven, Belgien; Ben Gurion University of the Negev, Israel. Fælles publikationer med disse samt endvidere med Horticulture Research International, Wellesbourne, Warwick, UK Desuden deltager gruppen på fjerde år i MECBIO netværk der er støttet af NORFA.
I alt er 5 ud af 35 publikationer de sidste 3 år udført i disse samarbejder.
C.7 Øvrige forhold af betydning for identificering af kernefeltet:
Kernefelt, Geomikrobiologi