Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Evalueringer > 2000-2005, Evaluering - Natur og Miljø

International forskningsevaluering af programområdet Natur og Miljø

Ifølge resultatkontrakt 2004-2007 skal GEUS gennemføre internationale forskningsevalueringer af 2 af institutionens programområder, således at GEUS i overensstemmelse med den - på daværende tidspunkt - kommende sektorforskningslov kan evaluere og dokumentere kvaliteten af institutionens videnskabelige arbejde. GEUS havde i arbejdsprogram 2005 planlagt en forskningsevaluering af programområdet Natur og Miljø.

Baggrund

Ifølge resultatkontrakt 2004-2007 skal GEUS gennemføre internationale forskningsevalueringer af 2 af institutionens programområder, således at GEUS i overensstemmelse med den - på daværende tidspunkt - kommende sektorforskningslov kan evaluere og dokumentere kvaliteten af institutionens videnskabelige arbejde.

GEUS havde i arbejdsprogram 2005 planlagt en forskningsevaluering af programområdet Natur og Miljø (programområde 5).

I juli 2005 nedsattes det internationale evalueringspanel efter konsultation med Det Strategiske Forskningsråd. Panelet sammensattes ud fra en af GEUS udarbejdet bruttoliste på 6 kandidater. Det Strategiske Forskningsråd pegede på 3 kandidater, som foreslået af GEUS, og foreslog yderligere et panelmedlem. Herudover blev professor Dr. Scient. Finn Surlyk tilknyttet som "proces formidler".

Det Strategiske Forskningsråds forslag til panelets sammensætning:

 • Professor Ole Humlum, Oslo Universitet
 • Professor emeritus Bjørn Berglund, Lunds Universitet
 • Head of Business Unit Geology, Cees Laban, TNO- Geological Survey of the Netherlands
 • Professor Else Marie Friis, Naturhistoriske Riksmuseet, Stockholm.

Evalueringerne var på det tidspunkt, de blev fastlagt, ikke underlagt bestemmelserne i sektorforskningsloven. Arbejdet med bekendtgørelse herom er udarbejdet i perioden, og bekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. februar 2006. GEUS har i forløbet lagt processen så tæt op af de kommende regler - som de kendtes fra udkast - som muligt, og evalueringen og processen har derfor i alt væsentligt fulgt det nye regelsæt.

Panelets opgavedefinition (Terms of reference) fremgår af evalueringsrapporten. Panelet har beskrevet sin arbejdsform i evalueringsrapporten og har besøgt GEUS 22-24. november 2005 og 23-24. februar 2006. Rapporten blev modtaget på GEUS d. 3. marts 2006. GEUS havde mulighed for at gøre opmærksom på faktuelle fejl inden offentliggørelsen.

Rapporten indeholder, udover en række generelle vurderinger, 38 specifikke anbefalinger. Da den nye bekendtgørelse om evaluering af sektorforskningen kræver en offentliggørelse på hjemmesiden er denne - i overensstemmelse med de nye regler - offentliggjort her efter orientering af ministeriet.

Bestyrelsens bemærkninger

Bestyrelsen er meget tilfreds med en flot evaluering, der dokumentere det høje kvalitetsniveau og den internationale standard, GEUS forskning på området lever op til.

Evalueringen peger på en række områder - ikke mindst klimaområdet - som et vigtigt område, hvor GEUS´ forskning nationalt og internationalt har stor betydning for forståelsen af klimaændringer og deres effekter.

Evalueringsrapporten giver et godt grundlag for det videre arbejde. Evalueringen peger på en række generelle punkter:

 • GEUS har en stærk forskningsprofil på området og har en fremtrædende rolle i det danske Geoscience forskningsmiljø.
 • Natur- og Miljøområdet har bidraget betydeligt til GEUS status som en vigtig forskningsinstitution.
 • De tre tematiske områder har varierende international publikations "record" over tid, og vurderingen af omfanget af internationale publikationer strækker sig fra varierende over høj til imponerende. Nogle områder har et yderligere potentiale til at opnå en international ledende forskningsrolle.
 • Der er en betydelig bekymring for miljøernes fortsatte udviklingsmuligheder grundet effekten af den i 2001-02 foretagne personalereduktion, men der er registreret optimisme i forskningsgrupperne. Det vurderes, at ved en "safeguarding" af miljøerne kan disse spille en aktiv rolle på den internationale forskningsdagsorden.
 • Der peges på potentialet i et yderligere udbygget samarbejde inden for Geocenteret og med Århus Universitet på specifikke områder og for området som helhed.
 • Det vurderes at områdets forskningsemner er stærkt samfundsmæssigt relevante og at de opfylder GEUS´ forpligtigelse for strategisk forskning og evne til at rådgive anvendelsesorienteret udtrykt ved:
  Given the strength of the researchers, the unique data available at GEUS for baseline studies and the responsibility for geological mapping and monitoring environmental changes in regions of high relevance to global climatic changes the research group within programme area 5 have a clear potential to take an internationally leading role in different environmental studies.

Evalueringen vil blive fulgt op med konkrete initiativer i de kommende år.

Læs hele evalueringsrapporten.

2000-2005, Evaluering - Natur og Miljø