Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2015 > Årsberetning 2015 - Databanker og formidling

​ Årsberetning 2015 - Databanker og formidling

​GEUS' Årsberetning 2015 - Databanker og formidling, opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
Online data om Grønlands geologi og mineralressourcer
Grønlands Selvstyre og GEUS driver i fællesskab en webbaseret portal - Greenland Mineral Resources Portal - som giver adgang til et væld af oplysninger om geologi og mineralske råstoffer i Grønland. I løbet af året er portalen videreudviklet og nye temaer og faciliteter er kommet til. Portalen giver nu adgang til geologiske kort i forskellige skalaer, geofysiske og geokemiske data, flyfotografier, feltobservationsdata og oplysninger om de geologiske miljøer. Søgningen af data foregår via et interaktivt GIS-kort, og man har også adgang til frigivne selskabsrapporter, GEUS' publikationer, beskrivelser af mineral forekomster og analyser af prøver fra den borgerbaserede mineraljagt i Grønland - Ujarassiorit. Portalen giver adgang til søgning i flere underliggende databaser, og man kan inspicere søgeresultater via metadata og pdf-filer. Mange data kan downloades via webshoppen, som er tilknyttet portalen.

I løbet af året åbnede GEUS tillige en dataportal over rubinforekomsterne i Vestgrønland. Portalen giver information om 87 forekomster af rubin-sapphirin i området omkring Qeqertarsuatsiaat syd for Nuuk samt 8 forekomster i områderne omkring Nuuk og Maniitsoq. Data omfatter beskrivelser af forekomsternes geologi og mineralogi, geografiske positioner, samt henvisninger til kildemateriale som geologiske kort, videnskabelige publikationer, dagbøger og rapporter.

3D seismiske data tilgængelige i e-handels system til olieindustrien
I løbet af 2015 har GEUS udvidet adgangen til data i e-handelssystemet - FRISBEE - hvor man kan søge efter og købe data vedrørende olie- og gasefterforskning og andre undersøgelser i den dybe danske undergrund. Databasen indeholder rapporter, logs, splejsede logs og digitale kernefotos fra frigivne dybe boringer i Danmark. Det drejer sig hovedsageligt om data fra den danske del af Nordsøen, men også fra boringer på land og i de indre danske farvande. Kunderne kan via FRISBEE søge data frem og betale med kreditkort eller via faktura. FRISBEE indeholder nu også rapporter og data fra frigivne 3D seimiske un- dersøgelser. Der er altovervejende tale om data fra Nordsøen, men der er også datasæt fra 3D seismiske undersøgelser på land, fx ved Stenlille på Sjælland og ved Feldsted og Tønder i Sønderjylland. De data, som er tilgængelige i FRISBEE, er data fra den originale 3D processering, og det er kun slutproduk- terne, fx 'final migration' og/eller 'final stack', der findes i databasen.

Ny bog om Grønlands geologiske udforskning
I 2005 udgav GEUS bogen: Grønlands geologi udforskes - glimt af geologernes arbejde. Bogen fortæller om geologernes arbejde på mange ekspeditioner i alle dele af Grønland i løbet af næsten 70 somre. Igennem mange år har geologer hver sommer trasket igennem Grønlands fjelde, fløjet over landet og sejlet langs kysten for at kortlægge geologien. Bogen fortæller om deres arbejde og giver læseren indblik i, hvad de lavede, hvordan de boede, hvad de spiste, og hvilke skibe, fly og helikoptere de brugte for at komme rundt i det store land med den barske natur. Bogen henvender sig til dem, der er interesseret i Grønland, geologisk udforskning, ekspeditionsliv og eventyr. Bogen har fokus på statens indsats, som er varetaget af GEUS siden 1946 med deltagelse af mange danske og udenlandske forskere. Og den er rigt illustreret med billeder og faktabokse om geologernes arbejde på de mange ekspeditioner i hele Grønland og indeholder over 70 personprofiler af geologer og andre grønlandsfarere. Bogens forfatter Niels Henriksen har været ansat som geolog ved GEUS fra 1963 til 2000 og har som statsgeolog gennem mange år været leder af den geologiske kortlægning. Han har fra sin tid som student deltaget i arbejdet og har haft i alt 35 somres feltarbejde i Grønland, og han har deltaget i mange af de ekspeditioner, der er beskrevet.

Fælles europæiske råstofdatabaser
GEUS har i de seneste år deltaget i flere EU-støttede forskningsprojekter, der skal fremme udvekslingen af geodata på tværs af landene i Europa. Der er tale om projekter, som støtter EU's INSPIRE direktiv om opbygning af en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information, så man lettere kan udveksle data hen over landegrænserne. I 2015 har GEUS deltaget i tre forskningsprojekter, som har til formål at samle og harmonisere viden og data om mineralske råstoffer i EU med henblik på at sikre forsyningen og en bæredygtig udnyttelse af råstofferne. Projektet Minerals4EU blev afsluttet og har blandt andet udviklet en portal med oplysninger om minedrift og mineralforekomster samt adgang til European Minerals Yearbookmed oplysninger om de enkelte landes mineralressourcer, produktion, import og eksport af råstoffer. Endvidere er der arbejdet med EURARE projektet, som er i gang med at udvikle fundamentet for en industri, der skal sikre den fremtidige forsyning af REE-råstoffer og produkter til Europas vigtige sektorer som fx bilindustrien, elektronikindustrien og den kemiske industri. Et af målene er at udvikle en database med oplysninger om EU's REE-ressourcer og viden om miljørigtige og effektive ekstraherings- og raffineringsteknologier.

Endelig deltager GEUS i projektet ProSUM, som blandt skal udvikle databaser og en portal med oplysninger om genbrugsmuligheder, de såkaldte sekundære kilder til kritiske råstoffer i EU. Det drejer sig om viden om mængder og strømme af fx affaldsprodukter fra industri, elektronikaffald, batterier, udtjente biler og affald fra minedrift, hvor der er et potentiale for at genbruge råstofferne.

 

 Genveje

 
Årsberetning 2015 - Databanker og formidling