Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2012

GEUS Årsberetning 2012 - Viden til vækst og velfærd

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen Ressourcer til Samfundet som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2013 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-359-9
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus12-dk.pdf (pdf-file, ~6,00 kb)

 • Ressourcer til samfundet - gode rammer for læring gennem interkulturel forståelse - et udviklingsprojekt på GEUS
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Digital adgang til stednavne i Nordøstgrønland
   • Fælles nordisk app med geologiske seværdigheder
   • Ny online adgang til mineralefterforskningsdata i Grønland
   • Fælles europæisk infrastruktur for geologiske data
 • Vandressourcer
  • Viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Bakterier i gylle kan udvaskes til grundvandet
   • Innovation til klimatilpasning og miljøforbedring
   • Vandressource-center med banebrydende kandidatuddannelse
   • Bæredygtig vandforvaltning
 • Energiråstoffer
  • Viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Afgrænsning af kontinentalsokkel ved Grønland
   • Olie og gas i dybtliggende juralag i Nordsøen
   • Europæiske skifergasressourcer
   • Talstærk deltagelse i international energikonference
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Høj forskningskvalitet
   • Konference om kritiske mineraler
   • Mineralundersøgelser fra nord til syd i Grønland
   • Undersøgelser til forberedelse af råstofindvinding og vindmølleparker
 • Natur og klima
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljø
   • Ændringer af havniveauet i Danmark
   • Miljø, klima og kultur i Nordøstsjælland
   • Nyt screeningsværktøj til klimatilpasning
   • Havstrømme og smeltning af Indlandsisen
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Olie- og gasundersøgelser i Cambodja og Vietnam
   • Undersøgelser af small-scale mining i Mozambique
   • Opbygning af vandsektoren i Zambia
   • Bæredygtig forvaltning af råstoffer i Tanzania
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2012
   • Koreansk udenrigsministerbesøg
   • Deltagelse i geologernes verdenskongres
   • Prismodtagere i 2012: Kim Esbensen, Henrik Ingermann Petersen og Walter Brüsch
   • Ny forskningsprofessor
   • Båd til maringeologiske målinger
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

Denne årsberetning for 2012 giver et kort overblik over udvalgte opgaver, som GEUS har løst eller har deltaget i løsningen af i 2012. Året er første år i GEUS' resultatkontrakt for 2012-2015, hvor der er sat nye og generelt højere mål. Det har været et meget produktivt år, hvor målene for hovedparten af opgaverne er opfyldt. Der har i 2012 været en stigende aktivitet og en stigende produktivitet i det videnskabelige arbejde.

Aktiviteterne afspejler, at efterspørgslen efter GEUS' opgaver er vokset på alle program-områder, og at GEUS har haft betydelig succes med hjemtagelse af forskningsprojekter i konkurrence. Dette skyldes ikke alene GEUS' konkurrencedygtighed, men også at GEUS arbejder på områder med store samfundsmæssige interesser og store udfordringer, nationalt og globalt. GEUS' kernevirksomhed, som er fastlagt i GEUS Strategi 2012', har sammenfald med det 21. århundredes 'grand challenges' på fire ud af ni områder, nemlig: mineraler, miljø- og klimaforandringer, vandressourcer og energiforsyning og -lagring.

En særlig interesse har Grønlands mineralressourcer påkaldt sig i løbet af året, og GEUS har deltaget i mange møder og workshops og har haft besøg af en række udenlandske delegationer på højt politisk niveau, ligesom der i løbet af året er undertegnet en række samarbejdsaftaler med søsterorganisationer i Asien.

Et højdepunkt var, at GEUS, som initiativtager for en bredere gruppe, stod som indbyder og vært for en velbesøgt kongres under det danske EU-formandskab: 'Critical minerals for the clean energy and high technology industries 2012 and beyond - the EU perspective'. Ifølge flere deltagere var det for første gang lykkedes at samle repræsentanter for hele værdikæden fra mineralerne i jorden og mineindustri over forarbejdnings- og produktionsindustri til genbrug.

Det europæiske samarbejde mellem de geologiske undersøgelser i Europa er blevet stærkt intensiveret og begynder at tage en form, der muliggør, at de sammen kan agere som en virtuel geologisk undersøgelse for EU. Ikke mindst er der betydelige fremskridt med at skabe en fælles europæisk infrastruktur for geologiske data.

I løbet af året er der leveret betydelige bidrag i form af viden og rådgivning til løsning af samfundsmæssige udfordringer og som grundlag for politiske beslutninger til GEUS' hovedinteressenter: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Grønlands Selvstyre. Det omfatter f.eks. rådgivning i forbindelse med geotermiske projekter og skifergas i Danmark, pesticider og arealforvaltning i den danske miljøpolitik, indgivelse af krav til FN om et havområde ved Grønland og sjældne jordarter og andre mineraler i Sydgrønland. Endelig har GEUS fået en ny bestyrelse fra 1. januar 2013, hvor Professor Mimik Rosing, Statens Naturhistoriske Museum er tiltrådt som bestyrelses-formand.

Med kerneopgaver inden for samfundsmæssigt betydningsfulde områder ser GEUS frem til et udfordrende 2013.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
Årsberetning 2012 - Viden til vækst og velfærd