Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2012 > Energiråstoffer

Årsberetning 2012 - Energiråstoffer

GEUS' Årsberetning 2012 - Energiråstoffer. Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer

Afgrænsning af kontinentalsokkel ved Grønland
Danmark ratificerede FN's havretskonvention i 2004, som åbner mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømilegrænsen. Krav skal primært dokumenteres med oplysninger om havdybder og sedimenttykkelser. Fem områder er i spil: ét område i det Arktiske Ocean, to ud for hhv. Nordøstgrønland og Sydgrønland og to områder hhv. nordøst og sydvest for Færøerne. I løbet af første halvår afsluttede GEUS arbejdet med datadokumentationen for området syd for Grønland, og den 14. juni afleverede Regeringen og Grønlands Selvstyre den videnskabelige dokumentation for deres krav på kontinentalsokkel i dette område til FN's Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Det drejer sig om et område på ca. 115.000 km2 uden for 200 sømil fra Grønlands kyst. Området består af to dele: en sydvestlig del mod Canada og en østlig del mod Island. Lignende dokumentation for krav på kontinentalsokkel i områderne nordøst og sydvest for Færøerne blev indsendt i 2009 og 2010.

I sommeren 2012 blev der indsamlet seismiske, bathymetriske og gravimetriske data, og der blev hentet geologiske prøver op fra havbunden i det Arktiske Ocean nord for Grønland. Arbejdet foregik fra den svenske isbryder Oden under LOMROG III togtet i august og september i samarbejde med det svenske Polarforskningssekretariat. I løbet af efteråret er forskerne begyndt at arbejde med datadokumentationen for området ud for Nordøstgrønland. Kontinentalsokkelprojektet finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med bidrag fra det færøske Landsstyre, og arbejdet foregår i et samarbejde mellem GEUS og flere institutioner fra Danmark, Færøerne og Grønland.

Olie og gas i dybtliggende juralag i Nordsøen
Selv om Central Graven i Nordsøen er en moden olieprovins, så mangler der viden om kulbrintepotentialet i lagene fra Juratiden. I 2012 har GEUS arbejdet med at lukke dette hul i vores viden. Det foregår under det treårige projekt PETSYS (PETroleum SYStem), som finansieres af olieselskaber, som er aktive i efterforskningen af olie og gas i Danmark. Arbejdet har omfattet nye fortolkninger og sammenstillinger af seismiske data og stratigrafiske data fra boringer for at skabe en sammenhængende ramme for de komplekse geologiske juralag. Endvidere har geologerne arbejdet med at lave en oversigt over egenskaberne af sandstensreservoirerne fra Jura, som fx porøsitet og permeabilitet, og de er i gang med at lave en skitse over den regionale variation i bl.a. kvalitet og type af kildebjergarter og kulbrinter og kulbrinternes mulige dannelsesområder. Endelig blev der i marts og september afholdt en workshop, hvor resultaterne er blevet præsenteret, og et GIS-baseret websted er under udvikling, hvor selskaberne kan hente data og resultater fra undersøgelserne.

Europæiske skifergasressourcer
Både i Danmark og i Europa er der stor interesse for udviklingen inden for ukonventionelle energiressourcer, især på baggrund af de senere års markante udvikling af skifergas-indvinding i USA og Canada. Viden om de europæiske ressourcer er yderst begrænset, men et nyt initiativ skal nu forsøge at give realistiske estimater af skifgaspotentialet i Europa. Bag initiativet står ekspertgruppen GeoEnergy ved den europæiske sammenslutning af geologiske undersøgelser, EuroGeoSurveys. GEUS er projektleder for et pilotstudie, der skal kortlægge skifergaspotentialet i landene omkring Østersøen, hvor målet er at lave en model af skiferlagene. I oktober arrangerede GEUS et velbesøgt temamøde om skifergas i samarbejde med American Association of Petroleum Geologists, Dansk Geologisk Forening og Society of Petroleum Engineers. Temaerne var: skifergas i USA, vurderinger af globale skifergas-ressourcer, som den amerikanske geologiske undersøgelse USGS er i gang med og danske undersøgelser bl.a. GEUS' forskning i dansk skifergeologi.

Talstærk deltagelse i international energikonference
I begyndelsen af juni var flere tusinde geologer, ingeniører og geofysikere samlet i Bella Center i København til den store internationale olie- og gaskonference 74th EAGE Conference & Exhibition arrangeret af European Association of Geoscientists & Engineers. Konferencen omfattede foredrag, workshops og udstillingsstande. Forskere fra GEUS var mødt talstærkt op for at præsentere resultaterne af geologiske studier af relevans for olie-, og gasefterforskning og lagring af CO2 i undergrunden. Og flere deltog også i workshops, hvor forskningsresultater og faglige problemstillinger blev præsenteret og diskuteret med internationale kolleger. Her var emnerne: kulbrinter, forskning i geotermi og udnyttelse af energi fra jordvarmeboringer.

Energistyrelsen forbereder en ny licensrunde i Nordsøen i 2013 - den syvende i rækken. I den sammenhæng havde Energistyrelsen og GEUS en stand, som præsenterede de mange muligheder for efterforskning i Nordsøen. Endelig var GEUS også arrangør af en ekskursion til Rømø, hvor deltagerne blev guidet rundt i et nutidigt geologisk miljø, som er analogt med det miljø, der har skabt flere oliereservoirer dybt i undergrunden. Ekskursionen var et samarbejde med geocenterpartneren - Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

 

 

 Genveje

 
 

 Mere om energiråstoffer

 
Energiråstoffer