Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2012 > Databanker og formidling

Databanker og formidling

GEUS' Årsberetning 2012 - Databanker og formidling, opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Digital adgang til stednavne i Nordøstgrønland
Stednavne som Jomfru Tidsfordriv Fjord og Trompeteren Bastion er blot to eksempler på det væld af spændende og mærkværdige stednavne i det nordlige Østgrønland, som stammer fra de mange polarekspeditioner ofte med geologisk tema, der i gennem årene har besøgt denne fjerne og uvejsomme del af verden. I løbet af året lancerede GEUS et webbaseret, interaktivt kort over det nordlige Østgrønlands stednavne, hvor feltgeologer, data-analytikere, sofaturister og mange andre kan få hjælp til at finde rundt i og kommunikere om denne spændende del af Grønland. Man kan bruge fritekstsøgning, kort eller indeks, når man vil finde stednavnene med deres forklaringer eller deres placering på kortet. Oplysningerne stammer fra bogen 'Exploration history and place names of northern East Greenland', som GEUS udgav i 2010, der udover navnekataloget også indeholder en komplet liste over alle betydelige ekspeditioner til det nordlige Østgrønland. Størstedelen var geologiske ekspeditioner, og det bærer mange af stednavnene præg af.

Bogen og nu også det interaktive kort omfatter 5650 stednavne med koordinater og forklaringer på, hvem navngiveren er, og hvad navnet betyder. Den digitale indgang (http://geuskort.geus.dk/stednavnedb) kan med fordel benyttes sammen med bogen, enten den trykte eller den elektroniske, der kan hentes fra GEUS' hjemmeside. På den måde har man også adgang til beskrivelserne af de mange ekspeditioner og det righoldige billedmateriale.

Fælles nordisk app med geologiske seværdigheder
GEUS' første app så dagens lys i 2012. Med et par tryk på din smartphone kan du med app'en GeoTreat finde beskrivelser af geologiske seværdigheder frem på skærmen. GeoTreat dækker flere nordiske lande, og geologiske attraktioner i både Danmark, Finland, Norge og Sverige kan hurtigt findes frem. I Danmark kan man foreløbig finde oplysninger om 14 steder af speciel geologisk interesse, som fortæller en historie om, hvordan Danmark blev til. Og det er meningen, at flere skal komme til. Én lokalitet i Grønland er foreløbig præsenteret i GeoTreat. Det drejer sig om Ilulissat Isfjord i Vestgrønland, som i 2004 blev optaget på UNESCO's Verdensarvsliste. GeoTreat viser de geologiske seværdig­heder på et kort eller et satellitbillede, og herfra kan man klikke sig ind til en kort beskrivelse af områderne og få adgang til mere information i form af fx film, hjemmesider og artikler. De korte beskrivelser findes både på de enkelte landes sprog og på engelsk, så besøgende uden for Norden også har en chance for at kigge med. GeoTreat er udviklet i et samarbejde med de Geologiske Undersøgelser i Finland, Norge og Sverige.

Ny online adgang til mineralefterforskningsdata i Grønland
Interessen for mineralefterforskning i Grønland er så stor som aldrig før. I marts åbnede Råstofstyrelsen i Nuuk og GEUS en ny online interaktiv facilitet - Greenland Mineral Ressources Portal - som giver adgang til alle tilgængelige oplysninger om mineralske råstoffer i Grønland. Den giver efterforskningsselskaber, forskere og andre interesserede adgang til data, rapporter, kort og videnskabelig baggrundsinformation om geologi i Grønland. Man kan fx finde selskabsrapporter, GEUS' publikationer, beskrivelser af mineralforekomster, dækningen af geofysiske data, geokemiske data og analyser af prøver fra den borgerbaserede mineraljagt - Ujarassiorit i Grønland.

Data kan hentes direkte frem på skærmen, men der er også mulighed for, at brugerne kan modtage pakkede filer med data direkte i deres mailboks, fx scannede pdf-filer af selskabsrapporter eller beskrivelser af områder med mineraliseringer. Udviklingen af portalen fortsætter i 2013, hvor nye temaer vil blive åbnet. Blandt de nye temaer, som overvejes, er originale GEUS feltkort og publicerede kort, fotografier af vigtige lokaliteter, minerallicenser og andre typer data, som bruges i mineralefterforskningen i Grønland.

Fælles europæisk infrastruktur for geologiske data
Det europæiske samfund har som resten af verden et stigende behov for adgang til data om natur, miljø og råstoffer på tværs af de menneskeskabte grænser, for at kunne forvalte ressourcerne bedst muligt. Udvekslingen af geodata og miljødata står højt på dagsordenen i EU. Geologiske data er et vigtigt værktøj, når der skal findes vand, olie og mineraler, eller når man skal minimere følgerne af naturkatastrofer som jordskælv og vulkanudbrud. I de seneste år har GEUS arbejdet på flere EU-støttede forskningsprojekter, der skal fremme udvekslingen af geodata på tværs af landene i Europa. Der er tale om projekter, som bidrager til at implementere EU's INSPIRE direktiv om opbygning af en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information, så man lettere kan udveksle data hen over landegrænserne.

GEUS deltager i to nye europæiske projekter om geodata sammen med flere europæiske søsterinstitutioner. Det drejer sig om projekterne European Geological Data Infrastructure Scope og InGeoCloudS. EGDI-projektet er i gang med at forberede en fælles europæisk struktur for geologiske data. Projektet skal udvikle en plan for implementeringen af den fælles datastruktur, som også kan danne en fælles ramme for resultaterne af tidlige og igangværende geodataprojekter. Det drejer sig fx om OneGeology Europe og EuroGeosource, hvor geologiske kort og råstoffer var på programmet. InGeoCloudS skal demonstrere mulighederne for at bruge cloud computing til en fælles infrastruktur for geodata. Med cloud computing får man adgang til næsten uendelige ressourcer til datalagring og beregninger fra store datacentre. Projektet vil demonstrere mulighederne for at anvende skyen både til fælles basale data og til deling af intelligente services, som kan kombinere data og fx levere temaer til forvaltning af Europas ressourcer og miljø.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling