Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2011

GEUS Årsberetning 2011 - Viden til vækst og velfærd

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen Viden tilvækst og velfærd som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2012 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-329-2
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus11-dk.pdf (pdf-file, ~4,700 kb)

 • GEOLOGI for samfundet - Viden til vækst og velfærd - ny strategi
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Brugervenlig adgang til flere bore- og vanddata
   • Digitalt geologisk kort over hele verden
   • Ny bog med geologiske naturperler
   • Godbidder til gymnasieskolen
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Klimaændringernes effekt på vandkredsløbet
   • Sikring af infrastruktur mod klimaeffekter
   • Ny teknologi til rensning af pesticid -forurenet jord og vand
   • Kortlægning af det danske grundvand
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Stor interesse for geotermisk energi
   • Grøn energi fra jordvarmeboringer
   • Fokus på Nordøstgrønlands oliepotentiale
   • Sokkelafgrænsningen omkring Grønland
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Markedsføring af Grønlands mineraler
   • Sydøstgrønland under lup
   • Råstoffer til havs og ny database
   • Ekspertvurderinger af zink og kobber
 • Natur og klima
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • Hurtig gletsjerrespons på klimaændringer
   • Et ekstremt år for Indlandsisen
   • Satellitovervågning af europæiske kystområder
   • Geologiske kort til planlægning og forvaltning
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Kapacitetsopbygning i Vietnam – tredje fase
   • Markedsføring af Yemens mineralpotentiale
   • Miljørigtig og mere rentabel small-scale mining i Filippinerne og Indonesien
   • Opbygning af viden om klima og vandressourcer i Tanzania
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2011
   • Bedre viden om vurdering af jordskælvsrisiko
   • Bud efter geologerne fra GEUS
   • Erhvervspraktik ved Geocenter Danmark
   • Ny forskningsprofessor
   • Regn af priser og medaljer til GEUS medarbejdere
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

Årsberetning 2011 giver et kort overblik over udvalgte opgaver og begivenheder, som GEUS har løst eller deltaget i. Det har været et produktivt og godt år for GEUS, hvor en stigende opgavemængde for mange interessenter og mange nye forskningsprojekter har sat sit præg på institutionens arbejde. Året har også været præget af udarbejdelsen af GEUS' strategi for perioden indtil 2020, der også udgør grundlaget for GEUS' resultatkontrakt 2012-2015 med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

2011 var sidste år i GEUS 4-årige resultatkontrakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, og de aftalte opgaver er i perioden langt overvejende løst som forventet. Produktionen af videnskabelige og andre publikationer har oversteget målene og ikke mindst er deltagelsen i uddannelse af ph.d. og specialestuderende vokset meget samtidig med, at GEUS har nået sine økonomiske mål.

Der har været en stærkt stigende interesse for mineraler og mineralske ressourcer i det arktiske område. GEUS har sammenstillet og publiceret digitale geologiske kort over Grønland sammen med mineral-relevante data, så de let kan bruges i efterforskningsarbejdet i Grønland. Resultaterne indgår i markedsføringen af det grønlandske mineralpotentiale, som GEUS samarbejder med Råstofdirektoratet i Nuuk om på konferencer, møder og messer.

Også olie/gas-ressourcerne i Arktis har fortsat stor international bevågenhed. For at forberede kommende ud budsrunder har GEUS arbejdet med en række forskningsprojekter i Nordøstgrønland. Området har et stort potentiale men en meget begrænset efterforskningshistorie og har derfor den samlede oliebranches opmærksomhed.

Kortlægningen af sokkelområderne omkring Grønland og Færøerne og udarbejdelse af submissioner til fremsættelse af krav ved FN i samarbejde med danske, færøske og grønlandske myndigheder og institutioner har fortsat været en stor opgave. I 2011 blev der gennemført endnu et togt med den svenske isbryder Oden ud for Nordøstgrønland, og der er arbejdet med submissionen for området syd for Grønland.

Ressourcekrise og stærkt stigende olie/gas-priser skabte fornyet fokus på Nordsøen, og GEUS har i 2011 startet et større forskningsprojekt om efterforskningsmulighederne i juralagene, som ligger under kalken, hvorfra hovedparten af den danske olieproduktion foregår. Inden for vedvarende energi har GEUS især bidraget med viden om potentiale og projektrisici for geotermisk varmeforsyning.

En øget eksport af grøn teknologi og grønne løsninger kan bidrage til væksten i Danmark, og vand området er udset til at være en af driverne for at realisere dette mål. GEUS har anvendt sine erfaringer fra grundvandskortlægningen i Dan mark og har i samarbejde med danske firmaer startet en kapacitetsopbygning for tilsvarende kortlægning i Thailand, hvor GEUS' opgaver består i træning og databaseopbygning.

De hyppigere og voldsommere oversvømmelser i Danmark har betydet, at der er en større interesse for at forstå, hvordan klimaændringerne påvirker vandets kredsløb både på landsbasis og lokalt. GEUS har deltaget i en række forskningsprojekter med sigte på øget beredskab og bedre håndtering af oversvømmelser og hvordan de påvirker infrastruktur og vandressourcer, bl.a. til brug ved udarbejdelse af vandplaner.

Måleprogrammet på Grønlands Indlandsis leverer stadigt bedre data, og GEUS har sammen med DTU foretaget en ny flyopmåling af randzonen samt rekonstrueret gletsjervariationer og klimaforandringer over de seneste 120 år.

Opgaveporteføljen for 2011 har vist, at GEUS har påbegyndt realiseringen af sin nye strategi 'Viden til vækst og Velfærd', og med de samfundsmæssige centrale opgaver GEUS deltager i, ser vi med optimisme på de kommende år.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
 

 Mere om energiråstoffer

 
GEUS Årsberetning 2011 - Viden til vækst og velfærd