Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2011 > Databanker og formidling

Årsberetning 2011 - Databanker og formidling

GEUS' Årsberetning 2011 - Databanker og formidling, opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Brugervenlig adgang til flere bore- og vanddata
GEUS' Jupiter database er den fællesoffentlige database, som giver adgang til landsdækkende oplysninger om boringer, grundvands- og drikkevandsdata. Databasen indgår i Danmarks Miljøportal sammen med andre landsdækkende databaser med natur og miljøoplysninger. Databasen bliver dagligt brugt af medarbejdere i kommuner, regioner og styrelser, som arbejder med forvaltningen af grundvand, miljø og råstoffer. I 2011 er der udviklet flere nye såkaldte WMS- og WFS-tjenester for Naturstyrelsen, så vand- og miljømedarbejdere kan få vist forskellige temaer sammenstillet fra Jupiter databasen direkte i deres eget it-system. Der er tale om oplysninger om boringer og pejlinger og tilstedeværelsen af diverse kemiske stoffer i grundvandet. Temaerne, som også er tilgængelige via GEUS' hjemmeside, omfattede ved udgangen af året fire generelle temaer med oplysninger om fx indvindingsboringer og vandtyper, samt oplysninger om 10 stofgrupper, som fx pesticider, og 41 enkeltstoffer. Borgerne har længe haft mulighed for at tjekke kvaliteten af drikkevandet fra deres vandværk gennem Jupiter databasen. Det kan de stadig, men i løbet af året er denne facilitet også blevet tilgængelig igennem databasens øvrige kort- og tekstbaserede søgemuligheder.

Digitalt geologisk kort over hele verden
Geologiske kort er en vigtig nøgle til viden om natur og ressourcer, og i dag anvendes kortene i vid udstrækning til adressering og løsning af miljø- og ressourcemæssige problemer. I 2011 har GEUS afsluttet kompileringen af et nyt digitalt geologisk kort over Grønland i den forbedrede skala 1: 500 000. Det nye kort bidrager sammen med et digitalt kort over Danmark til det største og mest ambitiøse geologiske kortlægningsprojekt nogensinde, hvor geologer fra 117 lande arbejder sammen om at skabe et globalt geologisk grundlag til forvaltning af jordens natur og ressourcer. Det foregår under projektet OneGeology, som har til formål at udarbejde et digitalt geologisk kort over hele verden i skala én til én million eller bedre. Geologiske undersøgelser og andre forskningsinstitutioner leverer data til en webportal, hvor de er tilgængelige som et dynamisk geologisk kort, der hele tiden bliver opdateret, når der tikker nye data ind fra hele verden. Kortet præsenterer bjergarterne under vores fødder på samme måde som Google Earth præsenterer kort over jordens overflade. I denne sammenhæng har GEUS tillige udarbejdet en dansk version af et geologisk undervisningsprogram for børn 'OneGeology for kids', som også er tilgængelig via portalen www.onegeology.org.

Ny bog med geologiske naturperler
I 2011 udkom bogen: Geologiske Naturperler – danske brikker til Jordens puslespil på Gyldendals Forlag. Bogen, som er udgivet i samarbejde med GEUS, er tænkt som en slags geologisk-geografisk kanon, idet den beskriver et udvalg af de temaer og steder på danmarkskortet, som på enestående vis har hjulpet den internationale videnskab med at lægge det puslespil, som samlet udgør Jordens historie. Bogen behandler 12 i særklasse interessante typer af lokaliteter, de såkaldte GeoSites. Det er en formel betegnelse, som angiver, at lokaliteterne illustrerer og dokumenterer et element i klodens eller livets udvikling, som er særligt veldokumenteret i Danmark, og som er blandt de internationalt og videnskabeligt set bedste eksempler. To af de danske GeoSites i bogen er Stevns Klint og Molerklinterne ved Limfjorden, som begge er optaget på tentativlisten for Verdensarv lokaliteter. Hver lokalitetsbeskrivelse står som en afsluttet, individuel historie, og tilsammen udgør de oplevelser, som viser mangfoldigheden og det særegne i vores natur. Det er hensigten med bogen at stimulere interessen, nysgerrigheden og evnen til at læse et landskabs geologiske og geografiske information, og dele af bogen vil kunne indgå i gymnasiets naturvidenskabelige grundforløb.

Godbidder til gymnasieskolen
Aldrig før har geovidenskab betydet så meget for samfundet. Det gælder vore ressourcer: vand, energi, byggematerialer og mineraler, som vi hverken kan udnytte, forvalte eller forstå uden et godt fundament inden for geovidenskab. I 2011 kom så det nye fag Geovidenskab A, som gymnasieskolerne kan tilbyde deres elever. I den forbindelse udgav GEUS et særnummer af bladet Geoviden sammen med sine partnere i Geocenter Danmark, som præsenterer en række smagsprøver på, hvad det nye fag kan indeholde. Formålet med bladet er at inspirere og igangsætte etableringen af faget på landets gymnasier. Og i forbindelse med den almene studieforberedelse(AT) i gymnasiet præsenterede GEUS en række materialer på sin hjemmeside, som understøttede årets AT-emne om overvågning ved hjælp af moderne teknologi. Det drejer sig om artikler og blade og temasider om GEUS' overvågning af grundvandet, Grønlands indlandsis og jordskælv.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling