Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2010

GEUS Årsberetning 2010 - Nutidens og fremtidens ressourcer

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen Nutidens og fremtidens ressourcer som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2011 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-316-2
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus10-dk.pdf (pdf-file, ~4,800 kb)

 • Geologi i europæisk perspektiv - Geus vært for EGS årsmøde
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Nye webtilbud til skolerne
   • Nye brugervenlige kort og korttjenester
   • Digitalt geologisk kort over Europa
   • Overblik over europæiske ressourcer
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • EU støtte til oprensning af jord og vand
   • Grundvandets sårbarhed over for vejsalt
   • Nye metoder til bestemmelse af nitratreduktion
   • Uddannelse af Europas fremtidige grundvandseksperter
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • International forskningsevaluering af programområdet Energiråstoffer
   • Nye øjne på juralagene i Centralgraven
   • Europæisk energisamarbejde
   • Fremskridt i Kontinentalsokkelprojektet
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Markedsføring af mineraler i Grønland
   • Nye modeller til undersøgelse af guldpotentialet
   • Geologisk kortlægning og ressourcevurderinger
   • Nye interessante mineralfund
   • Workshop om sjældne jordarter REE
 • Natur og klima
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • International miljøpris til forskning i Østersøen
   • Vurdering af fremtidens havniveau
   • Målinger af og oplysninger om jordskælv
   • Beskyttelse af den europæiske kulturarv
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Kvalitetssikring af geofysiske data i Ghana
   • Markedsføring af Yemens mineralpotentiale
   • Bæredygtig small-scale mining i Nigeria
   • Arsen og salt i grundvandet i Vietnam
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2010
   • Et efterår i geologiens tegn
   • Faglig støtte til vandressourceforvaltningen
   • Fornem medalje til GEUS forsker
   • Ung eliteforskerpris til GEUS postdoc
   • Kortlægningen af Østdanmark er afsluttet
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

Årsberetning 2010 giver et kort overblik over udvalgte opgaver, som GEUS løste i løbet af året. 2010 var et udfordrende år, hvor dispositionsbegrænsninger på GEUS' bevillinger medførte, at ikke alle opgaver kunne løses som planlagt, og at nogle investeringer måtte udskydes. Det lykkedes dog GEUS at afslutte året med et regnskab i balance og opfyldelse af de fleste af de mål, vi havde sat os.

GEUS havde ved årets begyndelse en god opgaveportefølje, og det lykkedes fortsat at skaffe nye, betydelige projekter inden for forskning og rådgivning, der rækker ind i 2011 og 2012.

I årets løb var der øget fokus på GEUS' internationale arbejde. I EU-regi styrkede GEUS samarbejdet med søsterorganisationer og deltog i en lang række projekter med det formål at øge brugen og nytten af geologi på europæisk plan. Især opbygning af fælles, harmoniserede datasamlinger var nøgleopgaver. Således blev projektet OneGeologyEurope afsluttet, og brugerne har nu adgang til et samlet, digitalt, geologisk kort over Europa. Tilsvarende arbejdes der med opbygningen af databaser over energi- og mineralske ressourcer samt råstoffer på havbunden med tilhørende maringeologiske data af betydning for miljø og infrastruktur. Som led i internationaliseringen var GEUS vært for EuroGeoSurveys årsmøde med deltagelse af direktørerne fra 32 lande i Europa, samt deltagere fra USA og Det Europæiske Miljøagentur. I 2010 afsluttedes også det internationale projekt: Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area, som er en sammenstilling af resultaterne fra 150 års olie- og gasefterforskning i Danmark og vores sydlige og vestlige nabolande – et projekt til samlet 50 mio. kr.

På den globale scene har GEUS oplevet en stærkt stigende interesse for 'danske løsninger', bl.a. på vandområdet, hvor GEUS' viden, igennem partnerskaber, kan danne grundlag for en vækst i grøn eksport, ikke mindst til de voksende økonomier i Asien. Også på mineralområdet løste GEUS opgaver internationalt, bl.a. med forbedring af forholdene for 'small-scale mining', der er livsgrundlaget for mange fattige mennesker i tredjeverdenslandene. En anden international dimension knytter sig til kontinentalsokkelprojektet, hvor GEUS i 2010 leverede det faglige grundlag for indsendelse til FN's havretskommission af materiale vedrørende rettigheder til et område ved Færøerne uden for 200 sømilegrænsen. Opgaven blev løst i samarbejde med færøske og danske institutioner og ministerier. Det vigtige arbejde med tre områder omkring Grønland, hvor krav kan gøres gældende, blev fortsat gennem hele året.

2010 bød også på en revision af grundvandsovervågningen, og GEUS medvirkede ved udarbejdelse af Energistrategi 2050, hvor såvel fossile som vedvarende energikilder er områder, hvor GEUS i de kommende år kan bidrage til løsninger. Tilpasning til nye hydrologiske forhold og et stigende havniveau på grund af klimaændringer var også styrende for GEUS prioriteringer. For Grønlands Selvstyre udførte GEUS forskning og løste opgaver med henblik på at vurdere landets mineralpotentiale, især i Sydvest- og Sydgrønland. I forbindelse med den meget store interesse for sjældne jordartsmetaller blev der afholdt en international workshop. Endelig fortsatte GEUS de store forskningsprojekter i Nordøstgrønland af betydning for de kommende udbudsrunder vedrørende olie og gas.

GEUS har en videnbase af betydning for løsningen af centrale samfundsproblemer og ser derfor frem til fortsat at bidrage til udviklingen af nutidens og fremtidens ressourcer i det danske og grønlandske samfund i 2011.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
 

 Mere om organisation

 
GEUS Årsberetning 2010 - Nutidens og fremtidens ressourcer