Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2008

GEUS Årsberetning 2008 - Ressourcer og klima

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Ressourcer og klima' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2009 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 978-87-7871-248-6
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus08-dk.pdf (pdf-file, ~3,000 kb)

 • Startskud til Geocenter Danmark - ny professor skal styrke klimaforskningen
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Engelsksproget populærvidenskab om Grønland
   • Præsentation af Moder Jord uden tøj
   • Geologiske historier direkte til danskerne
   • Geodata i europæisk perspektiv
   • Udvidet og mere brugervenlig adgang til bore- og vanddata
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Nyt værktøj til vurdering af fremtidens vandressourcer
   • Vandkredsløbet under lup
   • Udvikling af nye sensorer til overvågning af drikkevandet
   • Vurdering af klimaets effekt på pestidicudvaskning
   • Klima og vandressourcer i Nordsø-regionen
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • CO2-lagring i Europa
   • Masser af geotermisk energi
   • Nye undersøgelser af Nordøstgrønlands oliegeologi
   • Doktor i kuls evne til at danne olie
   • Fremdrift i Kontinentalsokkelprojektet
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Geologisk kortlægning og nye mineralfund
   • Markedsføring af Grønlands mineraler
   • Afslutning af vellykkede offentlige diamantundersøgelser
   • Ny bog om Nordøstgrønlands foldebjerge
   • Marine råstoffer i Danmark
 • Natur og miljø
  • Belysning af de processer, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøforhold
   • Vedvarende energi fra Indlandsisen
   • Gletsjerskabte jordskælv sladrer om isens dynamik
   • Rekonstruktion af vandmiljøets tilstand
   • Overvågning af jordskælv
   • Overvågning af Grønlands indlandsis
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2008
   • Geologernes Verdenskongres
   • Uddeling af Danmarks Geologipris
   • Nyt mineral opkaldt efter geolog fra GEUS
   • Faglig støtte til den bedst mulige vandressourceforvaltning
   • Deltagelse i FN's klimakonference COP14
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Opbygning af olieekspertise i Vietnam
   • Håndbog i bæredygtig small-scale mining
   • Forskning om arsen i grundvandet i Vietnam
   • Markedsføring af Yemens mineralpotentiale
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

Årsberetning 2008 giver et kort indblik i et udfordrende år, hvor geovidenskabernes betydning for samfundet har haft stor international opmærksomhed.

GEUS har i 2008 fundet sin plads i det nye Klima- og Energiministerium, og det er samtidigt lykkedes at fastholde det tætte samarbejde med GEUS' hovedinteressenter ,Miljøministeriet, Grønlands Hjemmestyre og Videnskabsministeriet.

Klimaforandringer og deres mulige effekter har præget både den faglige og den politiske dagsorden. GEUS har prioriteret de områder, hvor vi bidrager til forskningsbaserede beslutninger. GEUS har rådgivet om vand, is, natur og vedvarende energi, men har også arbejdet med forekomsten af fossile brændsler, da de fortsat udgør en væsentlig del af energiproduktionen og forsyningssikkerheden.

I Danmark har arbejdet med at forebygge oversvømmelser og sikre grundvandsressourcen skabt stor interesse for GEUS' modelberegninger af vandkredsløbet, mens kortlægning af mulighederne for geotermisk varme og lagring af CO2 har været i fokus på energiområdet. I Grønland er overvågningen af Indlandsisen i fuld gang under stor bevågenhed.

Muligheden for olie/gas-forekomster i Grønland og det arktiske område har international interesse. Derfor har GEUS i 2008 søsat et flerårigt program i Nordøstgrønland for afdækning af områdets kulbrintepotentiale.

Interessen for de mineralske råstoffer i Grønland har været stor i hovedparten af 2008, men finanskrisen har lagt en midlertidig dæmper på aktiviteterne. GEUS' og Råstofdirektoratets arbejde med at modne områder og skabe interesse for mineraludnyttelsen er dog fortsat lige aktuel.

Det grønlandske "Ja" ved folkeafstemningen i november 2008 til Selvstyret forventes at udmønte sig i nye samarbejdsaftaler mellem GEUS og Råstofdirektoratet, som i tråd med selvstyrekommissionens anbefalinger, og aftaler mellem Regering og Hjemmestyre, vil skabe et mangeårigt, kontinuerligt og perspektivrigt samarbejde til gensidig gavn.

Arbejdet med at kortlægge kontinentalsoklen i fem områder, som grundlag for fremsættelse af territorialkrav fra Danmarks side, har placeret GEUS' arbejde i en ny international sammenhæng og skabt en overvældende interesse fra offentligheden og mange organisationer, som ønsker information om projektet og om Havretskonventionen.

GEUS har i 2008 øget sin deltagelse i det internationale samarbejde. Institutionen er blevet repræsenteret i bestyrelsen for EuroGeoSurveys, har etableret en projektenhed med fire andre undersøgelser og har dannet The North Atlantic Geoscience Group, som samler forskningsekspertise om Nordsøen/Nordatlanten. Men også det internationale projektarbejde, især med tredjeverdenslande, er vokset, og endelig har nye partnere søgt formelt samarbejde med GEUS, bl.a. Kinas Geologiske Undersøgelse.

2008 var året, hvor de nordiske lande stod for Den Internationale Geologiske Verdenskongres i Oslo, med 6000 deltagere. GEUS havde en hovedrolle fra dansk side i planlægningen af kongressen, og Klima- og Energiminister Connie Hedegaard var hovedpersonen på konferencens klimadag.

Geocenter Danmark har i sit første år udviklet sig godt med flere fælles projekter og øget national og international slagkraft. Centeret har også etableret et fælles professorat i klimaforskning, som Prof. Jörn Thiede, tidligere direktør ved Alfred Wegener Instituttet, tiltrådte i løbet af året.

På den finansielle side kan vi glæde os over, at GEUS i 2008 fik adgang til basismidler fra globaliseringspuljen, på lige fod med universiteterne. Vi håber denne udvikling vil fortsætte.

2008 har været et udfordrende år organisatorisk og økonomisk, men GEUS er kommet godt igennem året. Vi ser frem til 2009 i tillid til, at et voksende internationalt samarbejde og anerkendelsen af GEUS, som en vigtig forskningsinstitution med særlige samfundsvigtige opgaver, vil skabe et stabilt finansielt fundament for institutionen.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand

Johnny Fredericia
Direktør

 

 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2008 - Ressourcer og klima