Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2008 > Databanker og formidling

Årsberetning 2008 - Databanker og formidling

Afsnit om Databanker og formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Engelsksproget populærvidenskab om Grønland
Så udkom den. Den længe ventede engelsksprogede bog om Grønlands geologi: 'Geological History of Greenland - Four billion years of Earth evolution'. Bogen er en engelsk oversættelse af den populærvidenskabelige danske bog: 'Grønlands geologiske udvikling - fra urtid til nutid', som GEUS udgav i 2005. Grønlands fjelde afspejler Jordens geologiske udviklingshistorie gennem 3800 millioner år. Denne bog tager os med hele vejen – tilbage i tiden og rundt langs denne verdens største ø. Det er den fascinerende historie om bjergkæder, som skød op og blev slidt ned, og om buldrende vulkaner og tropiske koralrev. Fra Grønlands imponerende nøgne fjelde kan man aflæse historien om, hvad der skete. Bogen sammenfatter resultaterne af mere end 60 års geologiske undersøgelser både i landområder og på kontinentalsoklen ud for kysten, og den forklarer de geologiske processer og belyser hvilke økonomiske ressourcer, der findes i Grønlands undergrund. Der har været og er stadig stor interesse for den danske bog, der nu er i andet oplag, og GEUS fik kort efter udgivelsen mange forespørgsler om en engelsk udgave. Det er den, som nu ligger færdigtrykt.

Præsentation af Moder Jord uden tøj
Et af trækplastrene under geologernes verdenskongres - 33rd International Geological Congress i august i Oslo var præsentationen af det første digitale geologiske kort over hele verden. Her kunne geologerne beundre vores nøgne jord - strippet for planter, jord, vand og menneskeskabte strukturer. Kortet er et resultat af det største geologiske kortlægningsprojekt nogensinde, hvor geologer fra 102 lande arbejder sammen om at skabe et globalt geologisk grundlag til forvaltning af jordens natur og ressourcer. Geologiske kort er et vigtigt værktøj, når der skal findes vand, olie og mineraler, eller når man skal afværge følgerne af naturkatastrofer som jordskælv og vulkanudbrud. Data er tilgængelige på en webportal som et dynamisk geologisk kort, der hele tiden bliver opdateret, når der tikker nye data ind fra hele verden. Kortet er et resultat af projektet OneGeology, og kortet præsenterer bjergarterne under vores fødder på samme måde som GoogleTM Earth præsenterer kort over jordens overflade. GEUS bidrager med digitale geologiske kortdata fra Danmark og Grønland. OneGeology er et samlet bidrag fra de geologiske undersøgelser til FN's International Year of Planet Earth 2008, hvis aktiviteter foregår fra 2007 til 2009.

Geologiske historier direkte til danskerne
Danskerne havde i 2008 rig lejlighed til at stifte bekendtskab med landets geologi og træffe forskerne fra GEUS. I den sidste weekend i september søgte flere tusinde ud i naturen for at opleve et af de 76 tilbud om ture og oplevelser, som foregik under 'Geologiens Dage'. Ved kystklinter, i grusgrave og i det bakkede landskab stod geologikyndige fra hele landet klar til at fortælle historier om Danmarks geologiske perler. Og i forbindelse med Forskningens Døgn i maj og under Dansk Naturvidenskabsfestival i september rykkede geologerne fra GEUS ud til skoler, biblioteker, virksomheder og foreninger i hele landet for at fortælle om klimaændringer, grøn energi og vores livsvigtige grundvand. Årets sidste store arrangementer foregik under Kulturnatten i oktober, hvor københavnerne kunne møde geologerne fra GEUS til arrangementer både på Geologisk Museum og i Ener - gistyrelsen og høre historier om klima, energi, jordskælv og smukke mineraler. De landsdækkende aktiviteterne under 'Geologiens Dage' blev koordineret af Den Danske Nationalkomité for Geologi i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, GEUS, Geologisk Museum og Geologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Geodata i europæisk perspektiv
Det europæiske samfund har som resten af verden et stigende behov for adgang til natur- og miljødata på tværs af de men - neskeskabte grænser, for at kunne forvalte ressourcerne bedst muligt. Udvekslingen af geodata og miljødata står derfor højt på dagsordenen i EU. GEUS har i 2008 arbejdet på flere EU-støttede forskningsprojekter, der skal fremme udvekslingen af geodata på tværs af landene i Europa. I Geo mindprojektet er der udviklet en dataportal for geofysiske metadata, hvor man via kort og tekstsøgning kan få oplysninger om, hvilke datatyper der findes i ni EU-lande, og hvem der er dataleverandør. Og i eWater-projektet er der udviklet en tilsvarende dataportal, som omfatter hydrogeo logiske data fra 14 EUlande, hvor man kan søge information om bl.a. grundvandsstand og grundvandskemi. Begge portaler er flersprogede. Endelig deltager GEUS i projektet OneGeology-Europe, som har til formål at udvikle et digitalt geologisk kort over hele Europa i skala – 1:1.000.000. De geologiske data bliver tilgængelige via en webportal, hvor kort og oplysninger om overfladegeologien kan findes på landenes mange sprog. Projekterne støtter EU's INSPIRE direktiv om opbygning af en fælles europæisk infrastruktur for geografisk information, så man lettere kan udveksle data hen over landegrænserne.

Udvidet og mere brugervenlig adgang til bore- og vanddata
GEUS' Jupiter database er den fællesoffentlige database, som giver adgang til landsdækkende oplysninger om boringer, grundvands- og drikkevandsdata. Databasen indgår i Danmarks Miljøportal sammen med andre landsdækkende databaser med natur og miljøoplysninger. Databasen bliver dagligt brugt af medarbejdere i kommuner, regioner og miljøcentre, som arbejder med forvaltningen af grundvand, miljø og råstoffer. I løbet er 2008 er der udviklet et nyt brugerstyringssystem, så medarbejdere i kommunerne kan arbejde på Jupiter databasen direkte gennem deres eget it-system, og adgangen til databasen er forbedret for fx prøvetagere, som arbejder ude i marken. De har nu mulighed for at få vist boringsoplysninger i databasen og at indtaste pejlinger ved hjælp af mobilt udstyr, som mobiltelefoner eller PDAere. Selve indtastningen af data i databasen er også blevet forbedret. Jupiter databasen er ligeledes blevet udvidet i løbet af året, og den indeholder nu også kvalitetsdata for vand, som er under behandling på vandværkerne og geokemiske data fra boringer, som overvåger eventuelle lækager fra affaldsdepoter. Endelig er der blevet indlæst en lang række pejle- og depotkontroldata fra de tidligere amter i databasen.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling