Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2007 > Databanker og formidling

Årsberetning 2007 - Databanker og formidling

Afsnit om Databanker og formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data

Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data


Drikkevandsdata på nettet
I 2007 åbnede GEUS en ny web-indgang, hvor borgerne kan hente oplysninger om kvaliteten af det vand, som vandværkerne leverer. Vandets hårdhed og indhold af forskellige bakterier er nogle af de oplysninger, som kan hentes frem, sammen med oplysninger om drikkevandets indhold af udvalgte stoffer som fx nikkel, der kan være interessant for mennesker med allergi. For de særligt interesserede er der mulighed for at hente oplysninger om alle de stoffer, som drikkevandet screenes for, og det er også muligt at se, hvordan drikkevandskvaliteten har varieret over tid. Oplysningerne er baseret på data indberettet til GEUS af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter, og indberetningerne har været igennem en maskinel kvalitetskontrol, som kan fange en række fejl, inden de bliver læst ind i databasen.
Drikkevandskvaliteten i databasen er oplyst for de enkelte vandværker. I de større byer blandes drikkevandet fra mange forskellige vandværker sammen i ledningsnettet før det kommer frem til forbrugerne, så oplysningerne på hjemmesiden er kun præcise for de husstande, der modtager vand fra ét bestemt værk.

Adgang til viden om is i verdensklasse
I løbet af året åbnede GEUS de nye websider 'Viden om Ilulissat Isfjord'. Her kan skoleelever, lærere og borgere med nogle få klik på musen søge viden om det enestående Verdensarvsområde - Ilulissat Isfjord i Grønland og opleve skønheden og isens enorme kræfter gennem videoer, billeder, animationer og letforståelige tekster. Ilulissat Isfjord blev i 2004 optaget på den prestigefulde UNESCO Verdensarvsliste over unikke kultur- og naturområder. Isfjorden er et billedskønt område, hvor isfjelde fra en af verdens hurtigste isbræer danner et både smukt og dramatisk sceneri. Den barske natur har i årtusinder skabt et rigt livsgrundlag for mennesker og dyr, og området har i århundreder tiltrukket mange eventyrere og forskere. På websiderne kan man også læse om Indlandsisen og klimaet og finde viden om menneskets tusindårige liv i området. Websiderne er krydret med videoer fra isfjorden, og den eventyrlyste kan tage på en animeret flyvetur ind gennem det fortryllende landskab eller læne sig tilbage og meditere over de skønne billeder i et slideshow af den kendte grønlandsfotograf Jakob Lautrup.

Elektronisk adgang til peer-review publikationer
GEUS' peer-reviewede publikationsserie "Geological Survey of Denmark and Greenland Bulletin" blev i 2007 fuldt tilgængelig i elektronisk form. Og alle 14 numre siden starten i 2003 kan nu downloades som pdf-filer fra www.geus.dk. Serien indeholder både grupper af fagligt beslægtede artikler, større samlede arbejder og den årlige "Review of Survey activities" med korte videnskabelige artikler, der giver et bredt indblik i institutionens igangværende forskning. Til den første gruppe hører blandt andet den 950 sider store udgivelse "The Jurassic of Denmark and Greenland", som igennem 28 separate artikler serverer en omfattende viden om juralagene i hele det nordatlantiske område, Juralagene er vigtige kilde- og reservoir bjerg arter for olie og gas og er desuden velegnede til lagring af CO2 og gas og for udnyttelse af geotermisk energi. Den elektroniske adgang vil på sigt også omfatte institutionens tidligere videnskabelige publikationsserier, hvoraf flere numre fra perioden 1995–2002 allerede nu kan downloades.

Guide til Sydgrønlands spændende geologi
'Geological guide - South Greenland' er titlen på en ny populærvidenskabelig bog på engelsk, som GEUS udgav i 2007. Bogen er en guide til den enestående geologi i Narsarsuaq - Narsaq - Qaqortoq området i Sydgrønland, der huser flere verdensberømte mineralsteder. Området omfatter Ilímaussaqkomplekset, som er en af Verdens mest fascinerende intrusioner på grund af dets ekstreme rigdom på sjældne grundstoffer og tilsvarende store antal sjældne mineraler. Målgruppen er turister og andre besøgende, som er interesseret i geologi eller som gerne vil vide noget om de klipper, gletschere og landskaber, som de færdes iblandt. Bogen beskriver en række lokaliteter, som er værd at besøge, dels fordi der er fine mineraler, brogede bjergarter eller fantastiske former at iagttage, dels fordi man kan få et godt indtryk af de geologiske processer, der for mere end 1100 mio. år siden udspillede sig nogle kilometer nede under de vulkaner, som dengang dækkede jordoverfladen. Guiden er rigt illustreret med farvebilleder, grafik og mange topografiske og geologiske kort, og den er fremstillet i handy A5 format, så den er let at have med på turen i fjeldet.

Stabil adgang til landsdækkende bore- og vanddata
GEUS' Jupiter database er den fællesoffentlige database for boringer, grundvands- og drikkevandsdata, og med startskuddet for kommunalreformen i 2007 fungerer Jupiter nu som arbejdsredskab for medarbejdere på råstof-, grund- og drikkevandsområderne i kommuner, regioner og statslige miljøcentre. Databasen bliver flittigt brugt, og i 2007 er antallet af visninger af boringer og vandværksoplysninger mere end fordoblet, og der har været en stor stigning i udtræk og opdateringer gennem de såkaldte webservices, hvor brugerne arbejder on-line på databasen med grundvandsfagsystemer som fx Rambølls GeoGis og KMDs Struktura. Jupiter indgår i Danmarks Miljøportal sammen med andre landsdækkende databaser med natur og miljøoplysninger, og i løbet af året blev første fase af et fællesoffentligt brugerstyringssystem sat i drift. Det skal gøre det lettere for brugerne at få adgang til og opdatere de mange forskellige slags natur- og miljødata i portalen. Endvidere har GEUS i 2007 indgået en driftsaftale med Danmarks Miljøportal, der skal sikre optimal adgang til data fra Jupiter i dagtimerne og sikre at forskellige krav til svartider fra databasen bliver opfyldt. Endelig har GEUS i tæt samarbejde med brugerne optimeret og strømlinet databasen, så den bedre kan håndtere de mange nye data fra de tidligere amter, der blev indlæst i 2006.

 

 

 Genveje

 
Databanker og formidling