Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2006 > Natur og miljø

Årsberetning 2006 - Natur og miljø

Afsnit om Natur og miljø - Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
Belysning af de processer, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
Geologiske kort til planlægning og forvaltning
Geologiske kort er et vigtigt værktøj i den fysiske planlægning og forvaltning, og de anvendes i forbindelse med mange tekniske opgaver. GEUS udfører løbende geologisk kortlægning i forskellige dele af Danmark. Områderne udvælges ud fra samfundets behov for geologiske data, blandt andet i forbindelse med grundvandsindvinding og skovrejsning. I 2006 har feltarbejdet omfattet kartering på Mors, i Fussingø Statsskovdistrikt samt på Lolland. Det geologiske kortblad Møn i skalaen 1:50 000 blev trykt i 2006. Den geologiske kortlægning i Fussingø Statsskovdistrikt indgår i grundlaget for skovdrift og skovrejsning, og arbejdet har delvist været finansieret af Skov- og Naturstyrelsen. Endelig er der arbejdet med en ny udgave af det geologiske oversigtskort over Danmark. Kortværket skal udgives af Nordisk Kortforlag, og det bliver også tilgængeligt i digital form.
38 GeoSites er udpeget
Med bidrag fra universiteterne afsluttede GEUS i 2006 udpegningen af danske GeoSites, og 38 beskrivelser af enestående geologiske lokaliteter kan nu findes på hjemmesiden geosites.dk. GeoSites er geologiske lokaliteter af international videnskabelig værdi, der dokumenterer de geologiske processer og miljøer, der har skabt jorden. De danske GeoSites omfatter lokaliteter som Stevns Klint, Fakse Kalkbrud, Møns Klint, Hanklit, Lønstrup Klint, Skagen Odde, Gram Lergrav og Åmosen. Samlet dokumenterer de 38 lokaliteter vigtige geologiske forhold som fx bratte ændringer i miljøet, velbevarede fossiler, specielle mineraler, isens påvirkning af landet, klare spor af fortidens klima og dannelsen af specielle kystformer. Formålet med at udpege GeoSites er at skabe en øget interesse for unikke geologiske værdier, og medvirke til at disse områder bliver beskyttet og plejet. Det er den Internationale Union af Geologiske Videnskaber(IUGS), der har taget initiativ til arbejdet, og den danske indsats er sat i værk af Nationalkomiteen for Geologi og GEUS. Over hele Europa arbejdes der i øjeblikket på at udpege GeoSites, og med de 38 lokaliteter er Danmark langt fremme i den europæiske proces.
International forskningsevaluering
Kvaliteten af GEUS' forskning inden for programområdet Natur og Miljø blev kigget efter i sømmene i 2006 af et internationalt panel udpeget af Det Strategiske Forskningsråd. Eftersynet er en del af GEUS' løbende evaluering af kvaliteten af det videnskabelige arbejde. Eftersynet ud - mundede i en rapport, der peger på en række områder – ikke mindst klimaområdet, hvor GEUS' forskning nationalt og internationalt har stor betydning for forståelsen af klimaændringer og deres effekt. Desuden vurderede panelet, at områdets forskningsemner er meget relevante for samfundet, og at de opfylder GEUS' forpligtelse til strategisk forskning og evne til at levere rådgivning, der kan anvendes. GEUS' bestyrelse udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med evalueringen, der dokumenterer, at institutionens forskning har et højt kvalitetsniveau og lever op til den internationale standard. Rapporten indeholder, udover en række generelle vurderinger, 38 specifikke anbefalinger, der giver et godt grundlag for det videre videnskabelige arbejde.
Overvågning af Indlandsisen
Miljøministeriet besluttede i 2006 at igangsætte en systematisk overvågning af Indlandsisen. Der har længe hersket stor usikkerhed om, hvor hurtigt Indlandsisen i Grønland smelter, men nye studier viser, at den hastighed, hvormed de store gletschere smelter og kælver, er steget markant igennem de seneste år. Den nye overvågning, der ledes af GEUS, vil fokusere på, hvad der sker langs randen af Indlandsisen, hvor massetabet fra smeltning og kælvning af isfjelde finder sted. Overvågningen skal ske ved at opstille fuldautomatiske målestationer udvalgte steder i randen af Indlandsisen for at måle smeltningen, klimaet og isens bevægelse. Glaciologerne vil supplere målingerne fra overfladen med målinger fra fly og satellit. I samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet skal isranden opmåles fra fly hele vejen rundt om Indlandsisen, og isens bevægelse skal følges ved hjælp af radarbilleder fra den europæiske satellit Envisat. Planen er at gentage opmålingen fra fly hvert andet år for at måle ændringerne systematisk. I løbet af 2007-2010 vil der blive sat målestationer op syv steder, der tilsammen dækker hele Indlandsisens rand, hvorefter overvågning overgår til driftsfasen. Den danske overvågning skal sammen med andre danske og internationale projekter i området give et mere præcist billede af klimaforandringernes konsekvenser i Arktis. Projektet med navnet PROMICE – Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet - finansieres af Miljøministeriet via Miljøstyrelsens DANCEA program.
Forskning og formidling på Galathea 3
Den 11. august 2006 startede ekspeditionsskibet Vædderen ud på Galathea 3-ekspeditionen – en otte måneder lang sørejse jorden rundt. I løbet af 2006 deltog GEUS med forskningsaktiviteter i Grønland, som var et af de første områder skibet besøgte på ruten. Projektets formål var at belyse udviklingen af miljø- og klimaforhold i regionen igennem de seneste ca. 4500 år. Igennem dette tidsrum er regionen flere gange blevet befolket og affolket, og især har det været diskuteret ivrigt, hvorfor Nordboerne, der slog sig ned i området for ca. 1000 år siden, forsvandt. Under Galathea 3 blev der indsamlet en række sedimentkerner fra forskellige fjorde, og analyser og dateringer af kernerne vil give nye oplysninger om regionens historie. Desuden havde projektet et kraftigt fokus på formidling af forskningen med henblik på at øge interessen for naturvidenskab hos unge mennesker. Under togtet deltog tre unge grønlændere – to geologistuderende og en skoleelev – i forskningsarbejdet ombord. Efterfølgende, har de besøgt GEUS i København for at deltage i bearbejdningen af de indsamlede prøver i laboratorierne. Aktiviteterne støttes af midler fra BG Fonden, Den Kongelige Grønlandsfond og Kom - missionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG).
 

 Genveje

 
Natur og miljø