Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2005

ÅRSBERETNING 2005 - Viden om Jorden vi lever af

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. GEUS har i år valgt titlen 'Viden om Jorden vi lever af' som overskrift til vores årsberetning.

Udgiver og copyright: GEUS, 2006 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 87-7871-180-0; ISSN: 1396-3317 
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus05-pdf (~1.6Mb)
 • Kernefelter i GEUS' forskning
 • Forord
 • Databanker og formidling
  • Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Harmonisering af data fra amterne
   • Udbygning af databaser og on-line adgang
   • Geoviden - et nyt blad til skolerne
   • Geologi i æteren
   • Knap fire milliarder års geologi på papir
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til en optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Ny landsdækkende hydrologisk model
   • Fremtidige forureninger - et kig i krystalkuglen
   • Gennembrud i BAM-forskningen
   • Bedre kvalitet i modelarbejdet
   • Model for dybe grundvandsmagasiner i Jylland
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Grønlands olie - nyt område i spil
   • Udbudsrunde i Nordsøen
   • Dansk-Canadisk samarbejde om sokkelafgrænsning
   • CO2-lagring i europæisk perspektiv
   • Nye olie/gas ressourcer i Nordsøen
 • Mineralske råstoffer
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • On-line adgang til grønlandske mineralforekomster
   • Kortlægning og nyt geologisk fund
   • Flere nye guldmineraliseringer
   • Styrket samarbejde på tværs af Baffin Bugt
   • Status for optimistisk diamantjagt
 • Natur og miljø
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
   • Nye data fra det varme Kridthav
   • Samspil mellem præriebrande og klimaet
   • Geologiske kort over Danmark
   • Tematiske kort og data for Nationalparken i Grønland
   • Balanceret naturbeskyttelse af Østersøen
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2005
   • Geologer på mærkerne
   • Forskning og innovation i samfundet
   • Fart på uddannelsen af unge forskere
   • Kurser i grundvandsmodellering
   • Ny forskningsprofessor
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Startskud for fortsat olieudddannelse i Vietnam
   • Beredskab mod olieforurening i Kenya
   • Forberedelse til olieefterforskning i Uganda
   • Videns- og kapacitetsopbygning i Ghana
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord

2005 blev et godt år for GEUS. Dels rummede det atter et stort antal spændende projekter i et vidt spektrum af arbejdsopgaver. Dels blev der truffet politisk beslutning om at stabilisere Miljøministeriets og herunder GEUS´ bevillingsmæssige situation for de kommende år. Efter de forgangne års personalenedskæringer er der nu atter skabt arbejdsro, og optimismen og engagementet er atter i top hos medarbejderne.

En af årets mindeværdige begivenheder var miljøministerens besøg hos GEUS i Grønland. Først besøgtes Bredefjord Sermilik gletscher i Sydgrønland, hvor klimaændringerne kan opleves ved en meget kraftig afsmeltning. På 20 år er gletscheren rykket 7 km tilbage, og man kunne umiddelbart se på fjeldsiderne 200 m oppe, hvor gletscheroverfladen tidligere havde ligget. GEUS demonstrerede sit automatiske måleudstyr, som kan måle isens afsmeltning og løbende sende data via satellit direkte til GEUS. Connie Hedegaard havde netop i Ilulissat været vært for miljøministre fra 24 lande. Man havde drøftet effekterne af klimaændringerne, og gæsterne havde her ved selvsyn konstateret, hvordan verdens hurtigste bræ havde trukket sig voldsomt tilbage.

Efterfølgende besøgte ministeren med helikopter Nuna Minerals´s boreaktiviteter efter guld på Storøen samt nogle af GEUS´ geologlejre i fjeldene. Her kunne man bl.a. fremvise den nyopdagede forekomst af karbonatit, som åbner muligheder for fund af nye typer af mineralforekomster i området. Ministeren fik et indtryk af GEUS´ mangeartede feltundersøgelser, som både dækker geologisk kortlægning og målrettet mineralefterforskning, og disse aktiviteters betydning for Hjemmestyrets bestræbelser på at udvikle råstofsektoren til et bærende erhverv.

GEUS i København har som Miljøministeriets øvrige institutioner været involveret i forberedelsen af implementeringen af Kommunalreformen. Miljøministeriet skal modtage ca. 750 medarbejdere fra amterne 1. januar 2007. Det kommer også til at berøre GEUS, dels ved at der skal oprettes en ny afdeling i Århus, dels ved at GEUS får en betydelig rolle i etableringen af Danmarks Miljøportal. Århusafdelingen skal forestå koordinering af den gebyrfinansierede kortlægning af de danske grundvandsressourcer, mens GEUS´ Geologiske Datacenter skal modtage, kvalitetssikre og bearbejde data fra kommuner, regioner og miljøcentrene og gøre dem tilgængelige i statsligt regi for offentlige myndigheder og private interessenter.

I 2005 er der sket en intensivering af samarbejdet mellem GEUS og Københavns Universitet. GEUS har aldrig før haft så mange ph.d.- og speciale-studerende tilknyttet institutionen. På en fælles Geocenterdag har medarbejderne fra Geologisk Institut, Geografisk Institut, Geologisk Museum og GEUS drøftet fælles forskningsprojekter samt udvikling af fællesfaciliteter. Der er taget en række initiativer, der yderligere kan øge synergieffekterne af det frugtbare samarbejde i Geocentret. GEUS ønsker det faglige samarbejde med universitetsmiljøet udvidet til også at omfatte Aarhus Universitet, hvorfra GEUS parallelt med Københavns Universitet rekrutterer sine forskere. I de kommende 5-10 år er der på grund af generationsskiftet på GEUS behov for at sikre fagligt velkvalificerede kandidater i mange forskellige fagdiscipliner.

I denne årsberetning tegner vi konturerne af GEUS´ mangeartede aktiviteter vedrørende forskning, uddannelse, rådgivning og formidling ved en række eksempler. Det er kun et lille udpluk af de ca. 500 projekter, GEUS har gennemført i 2005.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
Martin Ghisler
Administrerende Direktør
Connie Hedegaad, Per Buch Andreasen, Martin Ghisler Foto: Miljøminister Connie Hedegaard flankeret af bestyrelsesformand Per Buch Andreasen (th) og administrerende direktør Martin Ghisler (tv) foran bræfronten til Sermilik – gletscheren nordøst for Narsaq i Sydgrønland.
 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2005 - Viden om Jorden vi lever af