Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2005 > Året i glimt

Årsberetning 2005 - Året i glimt

De vigtigste nyheder fra 2005, herunder kompetanceudvikling, formidling, kurser, publikationer og konferencer

Geologer på mærkerne
Danskerne har i 2005 kunnet møde geologerne fra GEUS og snuse til deres forskning. I juni udsendte Post Greenland et nyt frimærke, der markerede, at GEUS i 2004 afsluttede den geologiske oversigtskortlægning af Grønland efter 40 års videnskabeligt arbejde. I denne anledning gav forskere fra GEUS senere på året nogle smagsprøver på arbejdet i Grønland ved Nordeuropas største frimærkemesse “Frimærker i Forum”, hvor næsten otte tusinde frimærkeentusiaster gik igennem tælleapparaterne. Den 12. maj gik startskuddet for Forskningens Døgn, hvor danskerne igennem en lang række arrangementer i hele landet kunne møde forskerne og høre om, hvad de går og laver. Forskerne fra GEUS stod klar med tilbuddet “bestil en forsker”, hvor virksomheder, biblioteker, skoler og foreninger kunne bestille en forsker til at komme på besøg og fortælle de spændende historier fra forskningens verden. Og i oktober afviklede GEUS et Kulturnat-arrangement på Geologisk Museum i samarbejde med sine partnere i Geocenter København, hvor københavnerne kunne smage på det danske grundvand, simulere deres egne jordskælv og høre om isforskningen i Grønland. 2005 blev også året, hvor den geologiske forskning blev formidlet i det offentlige rum, idet en elektronisk storskærm monteret uden på Geologisk Museums bygning blev taget i brug af Geocenter København.
Forskning og innovation i samfundet
Det Strategiske Forskningsråd (DSF) indkaldte i foråret 2005 idéer til forskningsområder, det kan betale sig at investere i, og som inden for en relativ kort tidshorisont kan fremskynde innovation i samfundet – de såkaldte Innovationsaccelererende Forskningsplatforme (IAFP). GEUS har medvirket til formuleringen af to forslag på vandområdet. Ud af over 200 forslag har DSF formuleret 10 forskningsplatforme. En af dem skal fremme den strategiske forskning på vandområdet, hvor Danmark ligger internationalt i front. Området er karakteriseret ved en stor forskningsintensitet, og det har et højt potentiale for innovation og udvikling af nye løsninger til dansk erhvervsliv. Efterfølgende har GEUS i samarbejde med andre aktører taget initiativ til en temadag, hvor landets interessenter på vandområdet var samlet. Dagen havde til formål at etablere netværkssamarbejde og at identificere behov for forskning og udvikling af teknologi inden for vandområdet. I oktober 2005 har DSF afsat forskningspenge til at fremme den strategiske forskning på vandområdet.
Fart på uddannelsen af unge forskere
GEUS deltager i uddannelsen af kandidater og forskere på ph.d.-niveau i samarbejde med en række universiteter i Danmark og i udlandet. GEUS bidrager med undervisning, vejledning, arbejdsopgaver, data og arbejdsplads.Tyve GEUSansatte underviser på 5 universiteter, men hovedindsatsen ligger på vejledning af speciale- og ph.d.-studerende, som er tilknyttet institutionen med fast arbejdsplads inden for forskningsområder, hvor GEUS enten har en særlig interesse i at sikre forskerrekruttering, eller hvor GEUS har en særlig ekspertise, som ikke udbydes af universiteterne. I 2005 har medarbejdere ved GEUS vejledt 45 ph.d-studerende og 73 specialestuderende, hvoraf henholdsvis 17 er ansat ved GEUS og 38 har arbejdsplads på institutionen. Godt og vel halvdelen af de studerende er indskrevet ved Københavns Universitet, resten ved universiteterne i Århus og Roskilde samt Danmarks Tekniske Universitet og Den Kgl.Veterinær- og Landbohøjskole. Men der er også studerende fra universiteter i Sverige, England, Skotland, Irland,Tyskland, Australien,Thailand og Vietnam. De studerende tiltrækkes af GEUS´ samfundsmæssigt orienterede arbejdsopgaver samt af institutionens brede forskningsekspertise og moderne forskningsfaciliteter. I en artikel i DMstud.bladet, der udgives af Dansk Magisterforening, kunne man i 2005 læse om to specialestuderende med arbejdsplads på GEUS, der udtrykte stor tilfredshed med at skrive speciale netop her. GEUS bidrager desuden til uddannelsen af forskere igennem sin deltagelse i en række forskerskoler i samarbejde med universiteter og andre sektorforskningsinstitutioner. Det drejer sig om de fire forskerskoler COGCI, FIVA, SedBas og RECETO inden for områderne klima, vandressourcer, ressourcer i sedimentbassiner og miljøkemi.
Kurser i grundvandsmodellering
GEUS har i 2005 afholdt to velbesøgte kurser i videregående grundvandsmodellering, som var rettet mod amtsfolk, der arbejder med forvaltning af vandressourcer, samt medarbejdere ved rådgivende firmaer og vandforsyninger. Matematiske modeller, der beskriver grundvandets strømning, anvendes rutinemæssigt i forbindelse med forvaltning af landets vandressourcer, og modelresultaterne tillægges stor vægt, når der skal tages beslutninger om indsatsplaner for beskyttelse og udnyttelse af grundvandet. Kurserne har derfor specielt haft fokus på, hvordan man bedst fastlægger kriterier for nøjagtigheden af modellerne og vurderer usikkerheden ved beregningerne i forbindelse med dette arbejde. Kurserne, der er afholdt i samarbejde med Geologisk Institut på Københavns Universitet, er en blanding af forelæsninger, praktiske øvelser i modellering på computer og erfaringsudveksling. Kursusmaterialet udgøres primært af en “Håndbog i grundvandsmodellering”, der er udgivet i GEUS´ rapportserie. Håndbogen er i forhold til en tidligere udgave udvidet betydeligt med nye afsnit om bl.a. metoder til vurdering af usikkerheder og kvalitetssikring i forbindelse med grundvandsmodellering.
Ny forskningsprofessor
Ole Valdemar Vejbæk tiltrådte i 2005 en stilling som forskningsprofessor i anvendt geofysik ved GEUS for at styrke forskningen inden for olie og gas i kalken i Nordsøen, hvor Danmark henter energi op for milliarder. Han har bidraget markant til kendskabet af den danske undergrund gennem deltagelse i en række kortlægningsprojekter, og han modtog i 1996 Danmarks Geologipris sammen med Peter Britze for det arbejde, der blandt andet resulterede i et landsdækkende kort af den dybe del af den danske undergrund. Og i 2001 modtog han sammen med Lars Kristensen prisen for den bedste videnskabelige artikel i år 2000, publiceret i det internationale tidsskrift Petroleum Geoscience – en artikel, der beskriver en ny metode til kortlægning af olieforekomster i kalken i Nordsøen.
 

 Genveje

 
Året i glimt