Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2005 > Mineralske råstoffer

Årsberetning 2005 - Mineralske råstoffer

Afsnit om Mineralske råstoffer - Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
On-line adgang til grønlandske mineralforekomster
I begyndelsen af 2005 åbnede GEUS en ny web-facilitet “Greenland Mineral Occurrence Map (GMOM)”, hvor mineindustrien og andre interesserede kan hente oplysninger om hundredvis af mineralforekomster i Grønland. Søgningen foregår via interaktive kort, og GMOM giver mulighed for at vise mineralforekomsterne sammen med andre typer af kortdata såsom kystlinjer, floder, søer og digitale terrænmodeller. Desuden er en hel række forskellige geodata som fx flybårne geofysiske målinger og geokemiske data gjort tilgængelige som baggrundskort. Brugeren kan kombinere de forskellige datatyper med kortene over mineralforekomsterne og danne plots og filer til eget brug. Endvidere har brugeren adgang til at se pdf-filer som indeholder GEUS´ fortolkninger af de kortlagte mineraliseringer, inklusive billeder og specialkort i de områder, hvor denne type information er tilgængelig. Alle beskrivelser indeholder en oversigt over publikationer og selskabsrapporter, der beskriver mineralforekomsten. GMOM er udviklet i samarbejde med Råstofdirektoratet i Grønland, og indtil videre er det muligt at søge oplysninger fra området mellem 66ºN og 70º 15'N i Vestgrønland. Mineralforekomster er ofte skabt i specielle geologiske miljøer, og sidst på året blev GMOM udvidet, så det nu er muligt at søge oplysninger frem om de geologiske hovedmiljøer i hele Grønland og få dem vist sammen med udvalgte forekomster af mineraler, der er knyttet til disse miljøer.
Kortlægning og nyt geologisk fund
Detaljerede geologiske kort er en efterspurgt vare i mineindustrien og et vigtigt grundlag for selskabernes efterforskning. GEUS har i 2005 publiceret det geologiske kort “Kangersuneq, 68V.2 Nord” i skala 1:100 000 samt et kort med geologiske profiler af basalterne på Diskoøen i Vestgrønland. Profilerne indeholder detaljerede oplysninger om de enkelte lavastrømme og dokumentrer opbygningen af dele af den vestgrønlandske basaltprovins. I løbet af sommeren har geologerne fortsat den geologiske kortlægning af Grønland i skala 1:100 000. GEUS koncentrerer det detaljerede arbejde i områder, hvor der er de største råstofinteresser, og i 2005 har geologerne kortlagt områder omkring Kapisillit i bunden af Godthåbsfjorden. Under kortlægningen blev der fundet en hidtil ukendt geologisk forekomst af karbonatit, der er en vulkansk bjergart. Endvidere blev der nær karbonatitten fundet faststående gange og klippestykker af bjergarten lamprofyr, der er interessant i forbindelse med diamanteftersøgning. Karbonatitter er nogle steder kendt for at rumme økonomisk vigtige mineraler; men det økonomiske potentiale af det nye fund er endnu ukendt. GEUS har igangsat undersøgelser af indsamlede prøver med henblik på at bestemme alderen og dannelsen af karbonatitten og lamprofyrerne.
Flere nye guldmineraliseringer
Nuuk-området i Vestgrønland var igen i geologernes søgelys med henblik på at udrede den geologiske historie og kortlægge de processer i naturen, der har ført til koncentration af guld i fjeldene. Det er især de såkaldte prækambriske suprakrustalbjergarter, der har geologernes opmærksomhed, da de er de mest oplagte værtsbjergarter for guldmineraliseringer. I forbindelse med de malmgeologiske undersøgelser i felten har GEUS i 2005 udviklet statistiske modeller, der kan udlede specielle karaktertræk ved fx guldmineraliseringer ud fra forskellige typer data såsom magnetiske data, tyngdedata og geokemiske data. Resultater fra modellerne bruges som guidelines for søgningen i felten og er med til at fremme forståelsen af, hvorfor mineraliseringerne optræder i de pågældende geologiske miljøer. I løbet af sommeren 2005 er der påvist flere nye guldmineraliseringer, og der er opnået en bedre forståelse af sammenhængen med de forskellige typer af suprakrustale miljøer. Endelig er der påvist nye magmatiske formationer i Fiskefjord-området med potentiale for platingruppe-mineraliseringer.
Styrket samarbejde på tværs af Baffin Bugt
Grønland og det østlige Canada har hængt sammen for mange millioner år siden, og geologien er derfor meget ens. Igennem årene er der blevet samarbejdet mellem institutioner, der beskæftiger sig med geologi og mineralefterforskning på hver sin side af Baffin Bugt. I 2005 afholdt GEUS og Råstofdirektoratet i Grønland en workshop, der havde til formål at udvikle og udvide samarbejdet og netværket mellem institutioner og forskere, der arbejder i området. Under workshoppen blev der arbejdet med temaer af fælles interesse inden for geologiske korrelationer, geologiske miljøer og mineralressourcer. Efterfølgende har GEUS udgivet en rapport, der præsenterer abstracts og resultater fra workshop´en, og det er blevet aftalt, at deltagerne stiler efter en tilsvarende workshop i 2007, denne gang i Canada.
Status for optimistisk diamantjagt
Åbningen af diamantminer i Canada har skærpet mineindustriens interesse for Vestgrønland, da geologien de to steder er meget ens, og op igennem 1990´erne foregik der en storstilet eftersøgning af de attraktive ædelstene. Flere mineselskaber har bibeholdt interessen, og i 2005 fandt et canadisk mineselskab den hidtil største diamant i Grønland. GEUS har i de seneste år fulgt op på selskabernes arbejde med en videnskabelig undersøgelse af kimberlitter, der er bjergarter, som kan være diamantførende. I 2005 har der været fokus på bearbejdning og analyser af prøver indsamlet i de tidligere år. Geokemiske analyser af mineralerne i kimberlitprøverne viser, at der er grund til optimisme, idet analyserne har fastslået, at der er klassiske kimberlitter til stede i Grønland. Resultaterne af de seneste fem års forskningsarbejde blev i november præsenteret på en workshop i København med GEUS og Råstofdirektoratet i Grønland som værter. I workshoppen deltog 40 danske og udenlandske forskere og repræsentanter fra efterforskningsselskaber med viden fra stort set alle diamantprovinser i verden for at udveksle erfaringer og diskutere den fremtidige indsats for at finde diamanter i Grønland.
 

 Genveje

 
Mineralske råstoffer