Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2002

ÅRSBERETNING 2002

Læs årsberetningen - desuden mulighed for download i pdf-format. Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 var indflytningen til Geocenter København i det nye domicil på Øster Voldgade 10. Geocentret vil i årtier her danne rammen om GEUS' aktiviteteri et tæt samarbejde med Københavns Universitet. Årsberetning 2002 fokuserer primært på GEUS' aktiviteter og resultater, som er af umiddelbar samfundsmæssig relevans. GEUS' egne forskningsprojekter danner sammen med den nyeste internationale viden grundlaget for den rådgivning, institutionen yder først og fremmest Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Grønlands Hjemmestyre, men også en række andre ministerier, amter og kommuner samt erhvervslivet.

Udgiver og copyright: GEUS, 2003 - Forfatter/redaktør: Henrik Højmark Thomsen - ISBN: 87-7871-113-4; ISSN: 1396-3317c 
Hjemtag (download) hele rapporten i pdf-format geus02-pdf (750 kb)
 • Nye rammer - Nyt samarbejde
 • Forord
 • Databanker, informationsteknologi og generel formidling
  • Opbevaring, kvalitetssikring og formidling af geologisk viden og data
   • Topkarakter til www.geus.dk
   • Geofysikdata strømmer ind
   • IT-flytning uden problemer
   • Weekend i geologiens tegn
   • Geologiske historier til borgere og skoler
   • Miljøportal og Digital Forvaltning
 • Vandressourcer
  • Fremskaffelse af viden til en optimal forvaltning af vores vandressourcer
   • Grønlandsk gletschervand og is til eksport
   • Nedbrydning af nitrat
   • EU's vandrammedirektiv i fokus
   • Borgerne inddrages i grundvandsbeskyttelsen
   • Pesticider i små vandforsyninger
 • Energiråstoffer
  • Fremskaffelse af viden til en fortsat efterforskning og udnyttelse af Danmarks og Grønlands energiråstoffer
   • Atlassernes år
   • Afgrænsning af kontinentalsoklen nord for Grønland
   • Udbudsrunde og nye efterforskningsmodeller, Vestgrønland
   • Olie- og gasefterforskning på Færøerne
   • Viden til forøget olie-produktion
   • Varmt vand til københavnerne
 • Mineralske råstoffer og Grønlandskortlægning
  • Videnskabeligt grundlag for en målrettet og miljøskånsom udnyttelse af mineralforekomster i Grønland og Danmark
   • Samling af mineralviden om Østgrønland
   • Styrket markedsføring af Grønlands råstoffer
   • Fokus på guld og diamanter
   • Patent på ny stabil højkvalitetsbeton
   • Den geologiske opbygning under lup
 • Natur og miljø
  • Belysning af de forhold, der specielt i Danmark og Nordatlanten har ført til nutidens klima- og miljøtilstand
   • Geologi, havstrømme og klimaet
   • Udvikling af den europæiske bøgeskov
   • Ny metode til måling af isafsmeltning
   • Kortlægning af Danmark
   • Problemer med damprensning af jord
 • Året i glimt
  • Nyheder fra 2002
   • Unge på skolebænken
   • 12.000 flyttekasser plus inventar og udstyr
   • Guld til guldartikel
   • Skattejagt på TV-skærmen
   • Arrangement for natteravne
   • To nye professorer
 • GEUS derude
  • Opbygning af viden i udviklingslandene gennem forskning og rådgivning
   • Ny strategi for udviklingsbistand
   • Olieekspertise opbygges i Vietnam
   • Kortlægning af grundvandskvalitet i Letland
   • Forbedret håndtering af minerallicenser i Tanzania
   • Implementering af ny vandlov i Vietnam
 • Nøgletal
 • Organsation

Forord
Den vigtigste begivenhed for GEUS i år 2002 var indflytningen til Geocenter København i det nye domicil på Øster Voldgade 10. Geocentret vil i årtier her danne rammen om GEUS' aktiviteter i et tæt samarbejde med Københavns Universitet.

År 2002 var det første år under den nye regerings ledelse. Det har sat en række fingeraftryk på GEUS' opgaveportefølje. Nye initiativer er igangsat, på flere områder er fokus flyttet, og forskningsområder er blevet nedprioriteret. GEUS har måttet indstille sig på fremover at løse sine opgaver med faldende statslige bevillinger, hvilket bl.a. har medført afskedigelse af personale i det forgangne år.

Af flere hundrede projekter gives i denne årsberetning et glimt af en snes stykker. Der er hovedsageligt valgt eksempler, hvor geologien er direkte "nyttig" for samfundet og hvor forskningen er af afgørende betydning.

Rent drikkevand står øverst på miljø-dagsordenen hos den danske befolkning. GEUS er statens vagthund på dette område. Undersøgelser afsluttet i år 2002 viser, at det står dårligt til med de små vandforsyninger. Mange er forurenet af pesticider og bakterier. Andre nye forskningsresultater underbygger, at også det dybere grundvand trods mange politiske tiltag fortsat trues af forurening fra kemikalier.

Olie og gas fra Nordsøen er et vigtigt dansk råstof. Danmark er p.t. Europas 3. største olieproducent. I et samarbejde med bl.a. Mærsk Olie og Gas AS blev et forskningsprojekt med sigte på en bedre udnyttelse af "vanskelige" forekomster afsluttet. GEUS har i en anden sammenhæng leveret det geologiske arbejde som førte til en vellykket boring efter varmt vand i 2400 meters dybde i København. Måske bliver anvendelse af geotermisk energi et vigtigt element i hovedstadsområdets fremtidige energiforsyning.

Grønlands Hjemmestyre satser i fremtiden på udnyttelse af landets råstoffer ­ olie og mineraler. GEUS bidrager med sin ekspertise til at realisere dette mål. En udbudsrunde i 2002 har ført til at olieefterforskningen ud for Vestgrønland fortsætter ved et canadisk selskab.

På mineralområdet har GEUS' aktiviteter været medvirkende til at fastholde industriens interesse for diamantefterforskningen og for andre attraktive mål.

Regeringen har i 2002 igangsat nye omfattende geologiske undersøgelser i havområderne omkring Grønland og Færøerne. På 10 år skal der med en ekstra bevillingsramme på 150 mill. kr. tilvejebringes viden om kontinentalsoklen. Den kan evt. føre til, at det danske riges territorialgrænse nogle steder udvides ud over den nuværende grænse på 200 sømil. GEUS er blevet betroet den faglige ledelse af dette ambitiøse projekt. I 2002 vurderedes mulighederne for og omkostningerne ved dataindsamling i Polhavet mellem Grønland og Nordpolen.

GEUS har bidraget til den internationale klimaforskning om afsmeltning af den grønlandske indlandsis og klimaafhængige variationer i havstrømmene i Nordatlanten. GEUS har desuden været med i et europæisk forskningssamarbejde om deponering af CO2 i undergrunden for at mindske udslippet til atmosfæren.

På bistandsområdet har GEUS udvidet samarbejdet med Vietnam til også at omfatte beskyttelse af vandressourcerne. I Tanzania har GEUS bistået regeringen med opbygning af databaser med henblik på licensudstedelser til udnyttelse af landets mineralrigdomme.

Som ansvarlige for ledelsen af GEUS ser vi således grund til at være tilfredse såvel med årets faglige produktion som med det økonomiske resultat, og ikke mindst med medarbejdernes engagerede indsats i et vanskeligt år.

Per Buch Andreasen
Bestyrelsesformand
Martin Ghisler
Administrerende Direktør
Per Buch Andreasen Martin Ghisler
 

 Genveje

 
GEUS Årsberetning 2002