Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2002 > GEUS' Årsberetning 2002 - Databanker

Databanker, informationsteknologi og generel formidling

 
Afsnit om Databanker, informationsteknologi og generel formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data

staffagegrafik
Topkarakter til www.geus.dk
I løbet af 2001 og 2002 er GEUS´ hjemmeside blevet omlagt for at opnå større aktualitet og brugervenlighed. Mængden af populærvidenskabelige tilbud er øget og samlet under indgangen "Geologi for alle". Efterfølgende er der foretaget en brugerundersøgelse med henblik på at få pejlemærker til den fortsatte udvikling af webstedet. I 2002 blev der fulgt op på brugerundersøgelsen. Ændringerne omfatter blandt andet etableringen af en fleksibel nyhedsfacilitet, der rummer muligheder for hurtig og målrettet nyhedsformidling, postliste tilmelding og forbedret navigation. Antallet af eksterne besøg på hjemmesiden er steget fra 108.000 i 2000 til 267.000 i 2002. I 2002 scorede webstedet topkarakter i evalueringen "Bedst på nettet", der ledes af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling i samarbejde med IT- og Telestyrelsen.
Geofysikdata strømmer ind
Den nationale geofysiske database GERDA, der drives af GEUS, er rigtig kommet i drift. Databasen har været under udvikling de senere år, og i løbet af 2002 er det strømmet ind med data fra de rådgivende geofysik-firmaer. Data stammer først og fremmest fra amternes zoneringskortlægninger samt GEUS' undersøgelser af borehuller. Databasen kan lagre geoelektriske og elektromagnetiske data samt borehulslogs. Der lagres både måledata og geofysiske tolkninger af de elektriske modstandsforhold, og der er p.t. ca. 29.000 tolkninger i databasen. Det er især de såkaldte TEM-data samt logs, der er indlæst i databasen nu, men der findes også ældre Wenner- og Schlumberger geoelektriske data. Databasen kan også håndtere de nyere metoder så som slæbegeoelektrik og MEP. Data er tilgængelige på internettet på adressen gerda.geus.dk, hvor man med to til tre klik på musen kan søge data frem på kort, få dem vist grafisk og hente dem hjem. GEUS er netop ved at afslutte indlæsningen af geofysiske logs fra over 400 vandboringer udført igennem de sidste 10 år. Hermed vil logdata i standard LASformat samt pdf-filer af logplots være tilgængelige. GERDA databasen er udviklet i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen samt de rådgivende firmaer.
IT-flytning uden problemer
Forberedelserne til flytningen af GEUS´ IT-faciliteter startede allerede i 1997, inden ombygningen af GEUS´ nye domicil på Øster Voldgade blev påbegyndt. GEUS var aktivt medvirkende i fastsættelsen af specifikationerne og udformningen af nettet på den nye adresse, så de fuldt levede op til institutionens krav, og IT-medarbejdere fra GEUS fulgte nøje netarbejdet under byggeriet. Denne indsats bar frugt, da den medvirkede til, at 22 km kabel blev skiftet ud, mens tid var, fordi det ikke overholdt specifikationerne. Grundige forberedelser og planer for selve flytningen af IT-installationerne var også nødvendige under den fire måneder lange flytteperiode. Kravet var, at medarbejderne skulle have adgang til IT-systemet hver dag, uanset om de sad på den gamle eller nye adresse og uanset om servere m.m. stod det ene eller det andet sted. GEUS installerede derfor nye switche m.m. overalt i nettet på Øster Voldgade, så der i flytteperioden var et komplet lokalnet på begge adresser, og forbindelsen mellem de to adresser klarede trafikken i hele perioden bl.a. fordi alle serverne blev flyttet i løbet af en weekend, da halvdelen af medarbejderne havde skiftet adresse.
Weekend i geologiens tegn
Mange danskere benyttede den sidste weekend i september til en tur i naturen eller besøg på institutioner og museer under arrangementet "Geologiens dage", der koordineres af GEUS og Skov- og Naturstyrelsen. Over hele landet stod folk fra amter, kommuner, skovdistrikter og foreninger samt råstofindvindere, forskere og mange andre med viden om geologi klar med over 60 tilbud om ture. GEUS var selv vært for to arrangementer. Dørene blev åbnet til det omfattende lager af borekerner i Rødovre og til de nye lokaler på Øster Voldgade. På to ture i naturen kunne borgerne høre om skovhistorie og geologi samt deltage i en TV-safari i grundvandet, hvor GEUS´ avancerede udstyr til undersøgelse af boringer blev demonstreret i et borehul.
Geologiske historier til borgere og skoler
Flere naturvidenskabelige historier er formidlet til borgerne og skolerne igennem fire numre af det populærvidenskabelige blad Geologi ­ Nyt fra GEUS. Fra Grønland har man kunnet læse om de ældste sten og det ældste liv, markante spor efter lynnedslag i fjeldet og mekanismerne bag et dramatisk fjeldskred i Vestgrønland. Fra Danmark er kortlægningen af Østersøen og Danmarks tidlige landbrug beskrevet sammen med bestræbelserne på at udpege områder i landet, der er følsomme over for nedsivning af pesticider.Alle numrene kan læses og downloades fra GEUS´ hjemmeside og historien om fjeldskredet er tillige udgivet på grønlandsk i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre.
Miljøportal og Digital Forvaltning
Der er i 2002 truffet aftale med Amtsrådsforeningen om, at Jupiter-databasen ved GEUS bliver grundvandsdatabasen i Amternes Miljøportal. Jupiter er hjertet i GEUS´ miljøinformationssystem, der indeholder oplysninger om boringer, kvalitet af grundvand og drikkevand samt data for grundvandsstand og -ressourcer. I et samarbejde med Brøndborerforeningen har GEUS tillige arbejdet med udviklingen af et nyt modul til Jupiter til digital indberetning af boredata.Arbejdet er et projekt i forbindelse med indførelse af Digital Forvaltning i Miljøministeriet.
GEUS' Årsberetning 2002 - Databanker