Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsberetninger > Årsberetning 2001 > GEUS' Årsberetning 2001 - Databanker

Databanker, informationsteknologi og generel formidling

 
Afsnit om Databanker, informationsteknologi og generel formidling - Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data
Opbevaring, kvalitetetssikring og formidling af geologisk viden og data

National geofysisk database
Geofysiske metoder bruges i stigende omfang af amter og konsulentfirmaer i undersøgelser inden for grundvands- og råstofområdet. GEUS driver en national database - GERDA, der samler resultaterne fra alle disse undersøgelser. Den er udviklet i et tæt samarbejde mellem Århus Amt, Aarhus Universitet samt de førende geofysiske konsulentfirmaer. Datamængden er i stadig vækst i takt med at nye og ældre data indlæses. GERDA er i 2001 videreudviklet til at kunne rumme nye typer geofysiske data, og indeholder data fra en lang række forskellige geoelektriske metoder samt borehul-logs. Der er implementeret faciliteter på systemets hjemmeside gerda.geus.dk til kortbaseret søgning af geofysiske data, samt til grafisk fremvisning af disse. GERDA-databasen vil fortsat udvikle sig og være et vigtigt værktøj for kortlægningen af vandressourcer og råstoffer i Danmark.
Fra Nordøstgrønlands fjelde til skoven i Danmark
Fire numre af det populærvidenskabelige blad "GEOLOGI - Nyt fra GEUS" er udgivet i årets løb med emner der spænder fra vandressourcer over foldebjerge i Nordøstgrønland til naturskov i Danmark. Alle numre kan læses eller downloades. Udvalgte numre af "GEOLOGI - nyt fra GEUS" er nu også tilgængelig på engelsk og samlet under Popular Science Magazine på den engelske hjemmeside.
Grønlandske borekerner på database
Råstofdirektoratet, Grønlands Hjemmestyre, driver et borekernearkiv i Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord, hvor et udvalg på ca. 80.000 m borekerner fra over 850 efterforskningsboringer i Grønland er opbevaret. I 2001 har GEUS påbegyndt arbejdet med at udvikle databasen GREENCORE over de værdifulde borekerner for Råstofdirektoratet. Databasen indeholder oplysninger om sted, tidspunkt og hvilket mineselskab, der har foretaget boringerne, og den henviser til de kommercielle selskabsrapporter hvor kernebeskrivelserne findes. Ved hjælp af databasen kan kommercielle eller videnskabelige brugere orientere sig om, hvilke kerner der eksisterer og bestille udvalgte dele heraf til fremlæggelse for inspektion i arkivet.
Oplysning til borgerne om grundvand
Forurening af grundvandet er ofte på dagsordenen i pressen. Borgere der følger debatten kan hente baggrundsviden om grundvandet på GEUS' nye hjemmeside på internettet - Viden om Grundvand. Her kan man læse og quizze sig frem til viden om grundvandet. I et letforståeligt sprog indfører hjemmesiden danskerne i grundvandets mysterier og giver svar på: Hvad truer vores grundvand? Hvad gør vi for at beskytte grundvandet? Hvordan dannes og strømmer grundvandet? og mange andre spørgsmål. Viden om Grundvand henvender sig blandt andet til lærere i Folkeskolen, der på hjemmesiden kan hente overheads til undervisningsbrug.
Danske Landskaber - i billeder
"En meget anbefalelsesværdig bog, der vil tage sig godt ud på enhver bogreol" skrev anmelderen i bladet Geologisk Nyt om den ny bog fra GEUS: Danske Landskaber - Et billedatlas. Bogen bringer os rundt i vores smukke land - på besøg i en hel række danske landskaber. Den kan bruges, når man rejser rundt i Danmark eller som inspiration til skoleekskursioner. I korte tekster beskriver bogen hvordan is, vand, vind og hav har skabt landskaberne, og billederne viser, hvordan der ser ud. Bagerst i bogen findes geologiske kort over Danmark.
Øget adgang til bore- og grundvandsdata
Jupiter-databasen er hjertet i GEUS' miljøinformationssystem. Den indeholder oplysninger om de geologiske lag, der igennem mange år er truffet i boringer. Desuden indeholder den oplysninger om grundvandskemi, pejlinger af grundvandsstand, drikkevandskemi og størrelsen af grundvandsressourcen. I 2001 er der blevet implementeret nye faciliteter til indlæsning af data om grundvands- og drikkevandskvalitet i databasen. For eksterne brugere af boredata har GEUS udviklet PC Jupiter, der er et moderne windows-baseret program. Programmet kan nu udbygges med et GIS-modul, hvor det er muligt via kort at søge og grafisk fremvise boredata. I samarbejde med Foreningen af Danske Brøndborere er udviklet et modul til elektronisk indberetning af nye boringer. Dataindholdet er i 2001 forøget, så mængden af boredata svarer til den interne Jupiter-database. Over 80 eksterne brugere af PC Jupiter omfattende amtskommuner, brøndborere, rådgivende firmaer og undervisningsinstitutioner abonnerer. PC Jupiters hjemmeside er www.geus.dk/jupiter
GEUS' Årsberetning 2001 - Databanker