Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Årsrapporter > De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Grønt regnskab 1997

GRØNT REGNSKAB 1997

 
Affald, el og varme, vand, papir og det fortsatte arbejde med GEUS som grøn virksomhed - 1997

GEUS har i 1997 deltaget i Miljø- og Energiministeriets arbejdsgruppe om Grøn Virksomhed. Dette arbejde har sammen med deltagelse i Energistyrelsens projekt "Styr på energien" været grundlaget for miljøindsatsen i 1997. Det grønne regnskab tager udgangspunkt i lejemålene på Thoravej 8 og Titangade 9. Året 1997 har ikke været præget af særlige nye tiltag, men en fortsættelse af det allerede igangværende arbejde.

Ved indkøb af varer bliver der lagt vægt på miljørigtige varer. F.eks. er de møbler, der er anskaffet i 1997 indkøbt fra en virksomhed, som har en miljødeklaration. Virksomheden er EMAS- og ISO 14001 certificeret. Ved anvendelsen af trykkerier er det målet, at GEUS i løbet af 1998 udelukkende vil anvende miljøgodkendte trykkerier.
 
Affald
Gennem de seneste år har GEUS sorteret og registreret affald. Det er således blevet muligt månedligt at følge op på affaldsmængder som papir, pap, brændbart materiale mm. Antallet af registrerede affaldstyper er gennem årene blevet udvidet. Alle kontorarbejdspladser har separate papirkurve til genbrugspapir. Flere steder i institutionen er der mulighed for at aflevere brugte batterier.
 

1996
1997
Brandbart (tons)
39,4
59,0
Jord (tons)
11,2
29,0
Papir (tons)
20,9
24,5
Pap (tons)
3,9
6,1
Miljøskrot (tons)
2,0
1,4
Glas (tons)
0,6
0,5
Batterier (tons)
0,4
0,3
Makulering (tons)
3,6
Lysstofrør (stk.)
255
Toner patroner (stk.)
125

Grunden til at affaldsmængderne har været stigende i 1997 skyldes, at der er blevet fortaget en omfattende oprydning på lagre. Oprydningen er en følge af sammenflytningen mellem DGU og GGU. En yderligere grundig oprydning i GEUS- lagre og magasiner for jordartsprøver mv. forventes i de kommende år i forbindelse med indflytning til Geocentret år 2001. El og Varme
Der er gjort stigende brug af lavenergi pærer og langtidsholdbare lysstofrør i 1997. I forbindelse med energimærkningen vil der i 1998 blive udarbejdet mål for GEUS indsats indenfor dette område.    
   

Energimærkning

1996
1997
Energiforbrug, Mwh - målt:
Fjernvarme
1.211
1.179
EL
1.324
1.476
Energiforbrug, Mwh - korrigeret:
Fjernvarme korrigeret for graddage
1.109
1.161
Nøgletal (KWh/m 2
Fjernvarme korrigeret
78
79
El
93
100

Det stigende elforbrug skyldes stigning i laboratoriernes produktion, herunder den ny IT-anvendelse. Blandt de tiltag, der er gjort tidligere for at nedbringe fjernvarmeforbruget, er sænkning af temperaturen om natten og i weekenderne samt at f.eks. indkøbte printere og kopimaskiner kan "gå i dvale" når de ikke benyttes. I samarbejde med energikonsulenten vil GEUS i 1998 finde yderligere muligheder for at nedbringe energiforbruget.

Vand
Forbruget af vand har stort set været uændret fra 1996 til 1997. I betragtning af det øgede aktivitetsniveau, er det tilfredsstillende, at det stort set er lykkedes at holde vandforbruget på 1996 niveau.  

1996
1997
Vandforbrug, m 3
2.589
2.758
Nøgletal, (m 3 /årsværk)
7,6
7,9
 

Papir
De sidste 2,5 år har GEUS benyttet sig af 100 % ubleget genbrugspapir (miljømærket NAPM og Blau Engel). Som det fremgår er papirforbruget faldende. Som følge af at flere og flere medarbejdere anvender elektronisk post og scannere forventes papirmængden forsat at falde pr. årsværk.  

1996
1997
Forbrug, antal ark (1000)
3.000
2.760
Nøgletal, 1000 ark/årsværk
8,8
7,9
% genbrugspapir
100
100
 

Det fortsatte arbejde med GEUS som grøn virksomhed
Hidtil har der især været opmærksomhed på at få kortlagt og fulgt op på miljøbelastningen indenfor kontorarbejdspladsen. Som geologisk forskningsinstitution har GEUS flere laboratorier som miljømæssigt er væsentligt forskellige fra en kontorarbejdsplads. For 1998 er det målet at igangsætte en miljøkortlægning af laboratoriedriften. Samtidig er det målsætningen af den interne opfølgning og formidling af miljøarbejdet stadig bliver forbedret.Adresse

GEUS
Øster Voldgade 10,
1350 København K
Telefon: 38 14 20 00 
Telefax: 38 14 20 50 
E-post: geus@geus.dk
Webredaktør

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Grønt regnskab 1997