Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Fakta om GEUS > Retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt

Retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt

I medfør af lov nr. 606 af 12.juni 2013 om offentlighed i forvaltningen skal en forvaltningsmyndighed på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed, jf. lovens § 17, stk. 1. Derudover skal en forvaltningsmyndighed fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, jf. lovens § 17, stk. 2. 
På den baggrund har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) fastsat følgende retningslinjer:
 1. På GEUS' hjemmeside skal følgende information fremgå:
  • Information om virksomhed som beskrevet i Lov om GEUS.
  • Bekendtgørelse om vedtægt for GEUS.
  • Vision og strategi for GEUS..
  • Aktuelle nyheder vedrørende GEUS' arbejdsområder.
  • GEUS' institutionsrapporter som: Årsrapport, Faglige Resultater, Arbejdsprogram og Årsberetning.
  • Resultatkontrakt aftalt med Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet
  • Overordnet information om GEUS herunder organisationsdiagram.
 2. På GEUS' hjemmeside skal fremgå følgende links:
  • Link til love og bekendtgørelser hvor GEUS er omtalt.
  • Link, der henviser til Offentlighedsloven
 3. De i pkt. 1 og 2 nævnte oplysninger ajourføres løbende, således at det sikres, at de pågældende oplysninger på ethvert tidspunkt fremstår retvisende.
 4. Retningslinjerne træder i kraft den 1. august 2015.
Retningslinjer vedrørende aktiv informationspligt