Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Stratigrafi

Stratigrafisk Afdeling

Afdelingen forsker i og rådgiver om den geologiske udvikling af sedimentbassiner. Arbejdet omfatter udpegningen af geologiske lag, som er egnede til fx geotermi og CO2-lagring, og hvor der er mulighed for at finde olie og gas

 

Lars Henrik Nielsen

Statsgeolog
Lars Henrik Nielsen
e-post: lhn@geus.dk
tlf.:
9133 3701


  Kontorfuldmægtig, Hanne Beckwith Lehmann, e-post: hbl@geus.dk, tlf. 9133 3714

 
  Kontorfuldmægtig, Astrid Schell , e-post: ash@geus.dk, tlf. 9133 3706  


Afdelingens hovedopgave er at beskrive og analysere den geologiske udvikling af sedimentbassinerne i og omkring Danmark og Grønland baseret på data og prøvemateriale fra boringer og blotninger. Forskningsmæssigt arbejdes der især med klastisk sedimentologi, karbonatsedimentologi, mikropalæontologi og palynologi samt litho- og sekvensstratigrafi, aflejringsmodeller, palæogeografi, -klima og -økologi, geotermi og CO2 geologisk lagring. Afdelingen deltager sammen med især Geofysisk og Reservoirgeologisk Afdeling i større tolknings- og modelleringsprojekter samt studier af kilde- og reservoirbjergarter med det formål at vurdere olieefterforskningsmulighederne i Danmark og Grønland.

Afdelingen udfører rådgivning til danske og grønlandske myndigheder, især Energistyrelsen og Råstofdirektoratet i forbindelse med olieefterforskning, geotermi og geologisk lagring af CO2. Udover hovedopgaverne i Danmark og Grønland er afdelingen også involveret i internationale forskningsprojekter og kommercielle rådgivningsaktiviteter i hele det Nordatlantiske område og Nordsøen (især Norge og Færøerne), i de baltiske lande, Grækenland, Vietnam og New Zealand.

Afdelingen råder over et biostratigrafisk præparationslaboratorium, moderne mikroskopfaciliteter med billedbehandling til biostratigrafiske studier, Landmark arbejdsstationer til tolkning af petrofysiske logs og seismik og en moderne tegnestue.
Kontaktpersoner vedrørende:

 • Generel kontakt og olieefterforskning i Grønland:
       Jens Jørgen Møller, jjm@geus.dk, tlf. 9133 3901
 • Forskning i Danmark:
       Lars Henrik Nielsen, lhn@geus.dk, tlf. 9133 3701
 • Biostratigrafiske serviceydelser:
       Karen Dybkjær, kd@geus.dk, tlf. 9133 3722
 • Geotermi:
       Lars Henrik Nielsen, lhn@geus.dk, tlf. 9133 3701
 • CO2 geologisk lagring:
       Niels Poulsen, nep@geus.dk, tlf. 9133 3730
Samtlige medarbejdere i afdelingen
Biostratigrafi
Geobotanisk Laboratorium
Geologisk lagring af CO2
Hjemmeside for Stratigrafisk afdeling