Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Maringeologi

Maringeologisk Afdeling

Jørn Bo Jensen

Statsgeolog
Jørn Bo Jensen
e-post: jbj@geus.dk
tlf.: 91333825

Afdelingssekretær, Bente F. Nedergaard, e-post bfn@geus.dk, tlf. 2055 5246


 

Maringeologisk Afdeling indsamler og formidler geologisk viden om den danske havbund, hvor en af hovedaktiviteterne er råstofkortlægning til havs, af f.eks. sand og grus.

Et andet vigtigt felt er arbejdet med havbundssedimentkortet, som er et geologisk kort, der hovedsagelig er baseret på seismiske og akustiske baggrundsdata, verificeret på basis af sedimentprøver.

Habitatkortlægning er i løbet af de sidste 5 år blevet et vigtigt område for Maringeologisk Afdeling dels i forbindelse med nationale kortlægninger initieret af SVANA, dels gennem EU projekter.

Offshore installationer, som kabel traceer og vindmølleparker, har ligeledes periodevis fyldt meget i Maringeologisk Afdelings arbejdsprogram, afhængig af timingen af de større danske vindmølleparker.

Klimarelaterede studier er i Maringeologisk Afdeling traditionelt koncentreret i de danske farvande og Østersøen, hvor EU projekter og Geocenter projekter har været bærende.

Maringeologisk Afdeling deltager ligeledes i de fleste af GEUS’ klimaprojekter, som foregår i de Grønlandske farvande, fjorde og søer, som regel med ekspertise inden for sedimentologi, sesmisk stratigrafi og plantehistorie.

Maringeologisk Afdeling vil fortsat bruge sin ekspertise i forbindelse med klima projekter, hvor fokus bliver lagt på bassinstudier, som kan kombinere den geologiske bassin-udviklingshistorie med klima proxy, der kan sammenstilles i detaljerede beskrivelser af aflejringsmiljøer og deres klimatiske udviklingshistorier.

Den geologiske opbygning i kystzonen ligger også inden for Maringeologisk Afdeling arbejdsområde i forskellige sammenhænge:

  • Grundvandsrelaterede undersøgelser til at belyse grundvandsudslip på havbunden og saltvandsindtrængning
  • Habitatundersøgelser fokuseret bl.a. på stenrev og boblerev
  • Arkæologiske studier har set på druknede kystlinjer
  • Kystklassifikation og sårbarhed over for nedbrydning er et fremtidige arbejdsfelt
Kystnære remote-sensing-undersøgelser præsenteret i 3D er innovative geologiske modeller kan bidrage med vigtige data til nytte for samfundet i forbindelse med ændringer i miljøet og kystens fremtidige udvikling. Offentlighedens øgede brug af kystområderne og behovet for marin arealplanlægning (havplanen) vil betyde, at vi skal kende til udviklingen i den hvide zone (overgangen fra land til hav) og det er kun et spørgsmål om kort tid, før der vil blive igangsat initiativer.
Maringeologi