Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Om GEUS > Afdelinger > IT, Information og Logistik

IT, Information og Logistik

Aktiviteter og personale - Afdelingen varetager IT opgaver samt ekstern og intern formidling og logistik

 

Per Rosenberg

Afdelings- og IT-chef
Per Rosenberg
tlf.: 91 33 35 01

pro@geus.dk 

Henrik Højmark Thomsen 

Informationschef
Henrik Højmark Thomsen
tlf.: 91 33 35 36

hht@geus.dk


  Sekretær, Annette Thy, athy@geus.dk , tlf. 91 33 35 03

 
   

Afdelingen har ansvaret for et antal interne servicefunktioner, GEUS' driftsaftale med KU og GEUS' grønne regnskab, og varetager både intern og ekstern kommunikation..

It-enheden har ansvaret for opbygning, vedligeholdelse, videreudvikling og drift af det samlede it-system i GEUS. Enheden er både planlæggende og udførende mht. servere, lokalnet, standardprogrammer og andre fælles it-faciliteter, og forestår alle anskaffelser af decentralt it-udstyr og dermed administration af statens indkøbsaftaler på it-området. Enheden varetager GEUS' interesser i udformningen og realiseringen af Miljøministeriets fælles it-strategi. GEUS' it-sikkerhedskoordinator er ansat i it-enheden.

Informationsdelen består af informationsenheden, foto- og grafisk enhed og redaktionskontoret, og varetager nyhedsformidling, pressekontakt, redaktion, fremstilling og distribution/salg af GEUS' engelsksprogede videnskabelige serier og andre publikationer, også på digital form, opbygning af GEUS' hjemmesider og formidling via såvel inter- som intranet, besvarelse af henvendelser fra offentligheden, rundvisninger, udstillings- og foredragsvirksomhed, reception og bibliotek.

Logistik- og prøvemagasinenheden har ansvaret for den logistiske planlægning af GEUS' feltarbejde, primært i Grønland, herunder for anskaffelse og vedligeholdelse af og feltudstyr, og for registrering og administration af geologisk prøvemateriale inkl. betjening af interne og eksterne brugere.

Betjentstuen har ansvaret for varemodtagelse, biler, intern postservice, indkøb og administration af kontormaterialer og møbler, og dermed administration af statens indkøbsaftaler på området, fremstilling af rapporter m.m., farvekopiering og affaldshåndtering, og yder praktisk assistance af mange slags.


Nøglepersoner

 • It generelt:
  It-chef Per Rosenberg, pro@geus.dk, tlf. 91 33 35 01
 • It-sikkerhed:
  It-sikkerhedskoordinator Dan E. Nielsen, den@geus.dk, tlf.
 • Information og formidling :
  Informationschef Henrik Højmark Thomsen, hht@geus.dk, tlf. 91 33 35 36
 • Foto- og grafisk arbejde :
  Tegnestueleder Henrik Klinge Pedersen, hkp@geus.dk, tlf. 91 33 35 17
 • Videnskabelige publikationer :
  Seniorforsker Adam A. Garde, aag@geus.dk, tlf. 91 33 35 29
 • Logistik og feltudstyr:
  Gruppeleder Klaus Bidstrup, kbi@geus.dk, tlf. 29 13 04 45
 • Prøvemagasin :
  Overlaborant Bjørn Have Christensen, bhc@geus.dk, tlf. 20 12 61 39>
 • Betjentstue:
  Betjentformand Lene Beck Justesen, lbj@geus.dk, tlf. 91 33 35 38
 • Webmaster (Internet og hjemmesider):
  Torsten Hoelstad, th@geus.dk, tlf. 91 33 35 14 (mobil 25 30 77 88)
 • Webmaster (Intranet):
  Bent Katz, bk@geus.dk, tlf. 91 33 35 25
IT, Information og Logistik