Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > Grundvand- og Kvartærgeologisk kortlægning

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning

Den nationale grundvandskortlægning er afdelingens hovedopgave. Afdelingen forestår desuden jordartskortlægning af Danmarks overflade og laver forskning indenfor 3D geologisk modellering og jordvarme


 

Thomas G. Vangkilde-Pedersen

Statsgeolog
Thomas G. Vangkilde-Pedersen
e-post:
tvp@geus.dk,  tlf.: 2119 4416Kontorfuldmægtig, Bente F. Nedergaard, e-post bfn@geus.dk, tlf. 2055 5246


 
Postadresse: GEUS, C.F. Møllers Allé 8, Bygn. 1110, 8000 Aarhus C   


På grundvandsområdet består arbejdet i at rådgive og vejlede Naturstyrelsen samt indgå i tværgående samarbejder med Naturstyrelsen om den nationale grundvandskortlægning. Afdelingen varetager projektledelsen af GEUS' arbejde med grundvandsovervågning og har ansvaret for den årlige rapportering af grundvandsovervågningens resultater. Afdelingen arbejder desuden med landovervågningen LOOP​.

Den geologiske kortlægning dækker både råstofkortlægning på land og opbygning af 3D geologiske modeller, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data. Afdelingen varetager desuden både kortlægningen af de øverste jordlag i jordartskarteringen og driften af GEUS Boreprøvelaboratorium og GEUS Borearkiv.

Indenfor jordvarme og lagring af energi koordinerer afdelingen projektet GeoEnergi og deltager i EU-projektet REGEOCITIES. Desuden deltager afdelingen i EU-projekterne SubCoast, PanGeo og TerraFirmaExtension om satellit monitering af terrænbevægelser og har aktiviteter indenfor bygeologi (Sub-Urban​) og medicinsk geologi.

Afdelingen medvirker også i udenlandske projekter om grundvandskortlægning og har bl.a. et samarbejde med Department of Groundwater Resources i Thailand og deltager i et DANIDA projekt i Ghana.

-              


Kontaktpersoner:

 • Grundvandskortlægning:
       Susie Mielby, smi@geus.dk, tlf. 2055 5310
 • Grundvandsovervågning:
       Lærke Thorling Sørensen, lts@geus.dk, tlf. 2055 5260
 • Jordartskartering:
       Peter Roll Jakobsen, prj@geus.dk, tlf. mobil 2055 5238
 • Jordvarme og energilagring:
       Claus Becher Ditlefsen, cdi@geus.dk, tlf. 6172 8350
 • Boreprøvelaboratoriet:
       Henrik J. Granat, hjg@geus.dk, tlf. 4034 0727
 • Borearkivet:
       E-mail: geusborearkiv@geus.dk, tlf. +45 9133 3952 ​
​​​​
Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning