Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forside > Om GEUS > Afdelinger > Grundvand- og Kvartærgeologisk kortlægning

Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning

Arbejdsopgaver og aktiviteter, Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning
GRUNDVANDS- OG KVARTÆRGEOLOGISK KORTLÆGNING

 

Thomas G. Vangkilde-Pedersen

Statsgeolog
Thomas G. Vangkilde-Pedersen
e-post:
tlf.: 2119 4416

  Kontorfuldmægtig, Bente F. Nedergaard, e-post , tlf. 2055 5246

 
   

 

Samtlige medarbejdere i afdelingen

Afdelingen arbejder med grundvand og geologisk kortlægning af Danmark.

På grundvandsområdet består arbejdet i at rådgive og vejlede Naturstyrelsen samt indgå i tværgående samarbejder med Naturstyrelsen om den nationale grundvandskortlægning. Afdelingen varetager desuden projektledelsen af GEUS' arbejde med grundvandsovervågning og har ansvaret for den årlige rapportering af grundvandsovervågningens resultater.

Den geologiske kortlægning dækker både råstofkortlægning på land og opbygning af 3D geologiske modeller, hvor der især arbejdes med integration af fladedækkende geofysiske data. Afdelingen varetager desuden både jordartskortlægningen, der er kortlægning af de øverste jordlag , og GEUS' Boreprøvelaboratorium.

Indenfor jordvarme og lagring af energi koordinerer afdelingen projektet GeoEnergi og deltager i EU-projektet REGEOCITIES. Desuden deltager afdelingen i EU-projekterne SubCoast, PanGeo og TerraFirmaExtension om satellit monitering af terrænbevægelser.

GRUK medvirker i udenlandske projekter om grundvandseftersøgning og arbejde for tiden med at finde drikkevand under Singapore. Afdelingen arbejder desuden med bygeologi, medicinsk geologi m.m.

-  


Kontaktpersoner:

 • Fagligt sekretariat, Grundvandskortlægning:
       Susie Mielby, smi@geus.dk, tlf. 2055 5310
 • Grundvandsovervågning:
       Lærke Thorling Sørensen, lts@geus.dk, tlf. 2055 5260
 • Jordartskortlægning:
       Stig A. Schack Pedersen, sasp@geus.dk, tlf. mobil 2125 2733
 • Jordvarme og energilagring:
       Claus Becher Ditlefsen, cdi@geus.dk, tlf. 6172 8350
 • Boreprøvelaboratoriet:
       Henrik J. Granat, hjg@geus.dk, tlf. 4034 0727
Afdeling for Grundvands- og Kvartærgeologisk kortlægning