Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Naviger op
Log på
> Forsiden > Om GEUS > Afdelinger > GEUS Nuuk > Om GEUS Nuuk

Om GEUS Nuuk

GEUS Nuuk bringer viden om Grønlands geologi tættere på det grønlandske samfund. Gennem undervisning og formidling er GEUS Nuuk med til at styrke opbygningen af viden lokalt.

GEUS Nuuk
Udforskningen af Grønlands geologi har stået på i over 200 år. I 1946 blev Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) oprettet, og i 1995 fusionerede GGU med Danmarks Geologiske Undersøgelser (DGU) og blev til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). I 2013 fejrede GEUS 125 års geologisk forskning i Danmark og i Grønland.

2013 var også året, hvor GEUS' geologer fik permanent ophold i Grønland med oprettelsen af et kontor i Nuuk. Kontoret bistår myndigheder, befolkning og virksomheder med rådgivning og faglig viden om forhold vedrørende råstoffer og klima. Der vil løbende være medarbejdere fra hovedkontoret ved kontoret i Nuuk, så der sikres en frugtbar udveksling af viden og kompetencer mellem Grønland og Danmark.

Grønlands geologi
Grønlands geologiske udvikling strækker sig over hele Jordens historie: Fra dannelsen af grundfjeldets gnejser, der omfatter nogle af Jordens ældste bjergarter, til nutidens istidsaflejringer og selve indlandsisen. Perioder med bjergkædedannelse, opsprækning af kontinentet, landhævning, erosion, aflejring og vulkanudbrud har afløst hinanden.

Nogle steder er der dannet forekomster af mineraler med økonomisk interessante grundstoffer, fx guld, jern, kobber, zink og sjældne jordarters metaller, ligesom der nogle steder findes smykkesten i en kvalitet, der er værd at bryde. I både øst og vest rummer havet omkring Grønland tykke aflejringer af sand og ler, der stammer fra erosion af kontinentet. Disse kan indeholde olie og gas, som måske kan udvindes. Indlandsisen og gletsjerne studeres både for at følge klimaændringer og for at bedømme mulighederne for udnyttelse af vandkraft.

Formidling og arrangementer
Geologiske kort, stenprøver, borekerner, analyse-resultater og kilometervis af artikler og rapporter udgør de konkrete resultater af GEUS' langvarige, geologiske forskning. Med kontoret i Nuuk er denne viden kommet endnu tættere på Grønland. Kontoret formidler blandt andet viden om geologi til det grønlandske samfund og medvirker til undervisning på skoler og uddannelsesinstitutioner. GEUS Nuuk stiller ligeledes ekspertise og viden til rådighed for befolkning, erhvervsliv og myndigheder i Grønland.

GEUS Nuuk arrangerer løbende foredrag om aktuelle emner inden for GEUS' forskningsområder. Kontoret kan også kontaktes, hvis man ønsker en videnskabelig belysning af særlige emner, som fx 'Indlandsisen nu og for 100 år siden' eller 'Fakta om mineralske råstoffer'. Endvidere arrangerer kontoret lejlighedsvis geologiske ekskursioner.

 

Besøgsadresse
GEUS Nuuk
c/o Grønlands Naturinstitut
Kivioq 2
3905 Nuussuaq

Postadresse
GEUS Nuuk
c/o Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk, Grønland
E-mail: geus@geus.gl


 

 Medarbejdere

 

Thorsøe,kisser_kit.jpg
Kisser Thorsøe
Chefkonsulent
Kontorleder
Fastnet: +299 36 12 62
Mobil: +299 56 23 65
E-mail: kit@geus.dk

poulsen,maiken_madp.jpg
Majken D. Poulsen
Geolog, ph.d.-studerende
Fastnet:+299 36 12 21
Mobil: +299 56 23 51
E-mail: madp@geus.dk

smt.jpgSimon M. Thaarup
Geolog
Fastnet:+299 36 12 22
Mobil: +299 56 23 45
E-mail: smt@geus.dk

    
Om GEUS Nuuk